KOMPASS

nākamais KOMPASS – 20/07/2011 19:00 – KOMPASS 5
KOMPASS 4 / scenogrāfija un mūzika / scenography and music

eksperti / experts
Gundega Laiviņa – Jaunā Teātra Institūts / New Theater Institute
Viestarts Gailītis – festivāls Skaņu Mežs / music festival Sound Forest

mākslinieki / artists
Artūrs Arnis
Reinis Dzudzilo
Rūdolfs Baltiņš
Mārtiņš Roķis
Kaspars Rolšteins

Tikko atgriezušies no Prāgas Scenogrāfijas kvadriennāles jaunie scenogrāfi Rūdolfs Baltiņš, Artūrs Arnis un Reinis Dzudzilo sarunāsies par kvadriennālē pieredzēto un mēģinās ieskicēt scenogrāfijas attīstības tendences Latvijā un pasaulē. Sarunas laikā katrs mākslinieks iepazīstinās arī ar savu radošo praksi, jo kaut arī jaunieši visi vēl ir LMA Scenogrāfijas nodaļas studenti, viņiem visiem jau ir interesanta profesionālā pieredze gan neatkarīgos projektos, gan valsts teātros.

Gaismas scenogrāfija izstadē “Staro Orfejs”
Autors Arturs Arnis
Foto A. Požarskis

Mārtiņš Roķis ir jaunās paaudzes mūziķis, kas strādā ar skaņu dažādos kontekstos un veido abstraktas kompozīcijas un instalācijas. Viņa atsvešināto un reizēm trokšņaini hiper-psihedēlisko skaņu pasauli vairāk iedvesmo zinātne, tehnoloģijas, laikmetīgā māksla un filozofija, nekā Rietumu muzikālās tradīcijas un izteiksmes līdzekļi. Savas skaniskās idejas M.Roķis pārsvarā sintezē un realizē digitālajā vidē, apvienojot plānotas ģeneratīvas stratēģijas ar improvizācijas elementiem. Viņa patreizējo interešu lokā ietilpst skaņas uztveres un interpretācijas mehānismi, telpas un skaņas attiecības, audio ilūzijas, nestandarta skaņu sintēze. Informācija: www.martinsrokis.com

Kaspars Rolšteins jau ilgstoši rosās nepieradinātās mūzikas lauciņā un ir izcēlies ar savu vēlmi sintezēt operu ar eksperimentālo mūziku. Pirmais šāds mēģinājums notika 1997.gadā, kad viņš kopā ar latviešu eksperimentālās mūzikas grandu Hardiju Lediņu radīja operu Rolstein on the Beach. Šoreiz viņš tiek aicināts, jo kopā ar Regnāru Vaivaru liek pēdējos akordus jaunai eksperimentālajai operai – Stokholmas sindroms, kuras pirmizrāde notiks 21.augustā projekta Survival Kit 3 ietvaros.

Mārtiņš Roķis

………………………………………………………………………..

kas ir KOPMASS?
KOMPASS ir pasākumu sērija, kas notiek trešdienās Totaldobže Mākslas Centrā.

katrreiz tiek uzaicināti 2 dažādu mākslas nozaru pazinēji – kritiķi, kuratori, pētnieki, skolotāji vai citi profesionāļi, kuri katrs iepazīstina KOMPASA auditoriju ar 2-3 savas nozares radošajiem pārstāvjiem.
KOMPASS izceļ māksliniekus, kam “drosme iet tumšā mežā, kur neviena nav”, tos – kuri iegulda savā radošajā darbā maksimālu enerģiju un resursus, meklējot jaunas mākslas formas, bieži nokļūstot ārpus pierastā, tādēļ ir ne tik viegli uztverami. Šāda – šķietami iracionāla vai jaunus ceļus apgūstoša darbība dod atklājumus ne tikai pašiem autoriem, tā ir būtiska kultūras videi kopumā. Novatori ir visās mākslas nozarēs, taču ne vienmēr tie paši apzinās savu nozīmību, tādēļ tik pat vajadzīgi ir viņu pazinēji – kuratori, kritiķi, pētnieki un skolotāji, kuri ar savu vērīgo aci pamana jebkuras jaunas vibrācijas nozarē, kuru pēta un analizē.

Atblasta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Ieejas maksa – 1 LVL
KOMPASA dalībniekiem turpmāk ieeja KOMPASA pasākumos – bezmaksas

What is KOMPASS?

there are invited specialists from each time 2 different art disciplines – critics, curators, analysts or teachers, who invite 2-3 representatives from creators of those disciplines.
KOMPASS highlights artists who have “the courage to go in a dark forest where no one is” investing in their creative work maximum energy and resources, seeking new forms of art, which in most of cases are outside the normal, called alternative or not shown at all. Such – irrational or new ways seeking art gives insights not only for the creators themselves – it is essential for culture in general. Innovators are in all artistic fields, but not always they realize their essential role, therefore the experts – curators, critics, scholars and teachers – who feels any new vibrations in the industry, in which they have made research and analyzed all aspects, are extremely important indeed.

Support by Latvian Culture Capital Foundation, Education, Culture and Sports Committee of Riga City Council

Entrance fee – 1 LVL

………………………………………………………………………..

iepriekšējie KOMPASI
22/06/2011
KOMPASS 3 / vizuālā māksla / visual art

eksperts / expert
VILNIS VĒJŠ – mākslas kritiķis / art critic

mākslinieki / artists
Kaspars Brambergs – gleznotājs, kurš pērn saņēma vienu no Dienas Gada Balvām Kultūrā / painter, owner of a Culture Prize by the biggest Latvian newspaper Diena
Magone Šarkovska – jaunās paaudzes gleznotāja / painter of a new generation
Armīns Ozoliņš – starpnozaru mākslinieks, laikmetīgās mākslas klasiķis / interdisciplinary artist, classic of contemporary art

Foto dokumentācija / photo documentation

Vilnis Vējš saka ievadrunu un iepazīstina ar pirmo mākslinieku – Kasparu Brambergu

Kaspars Brambergs plaši izrāda savu radošo darbību pēdējo 5 gadu laikā, ieskaitot izstādes Parīzē un Rīgā, kā arī eksotisko pasūtījuma darbu Tahiti

Vilnis Vējš uzdod jautājums, kas paver jaunus informācijas viļņus Kaspara stāstījumā

Kā nākamais māksinieks par savu radošo darbību jau no bērnības, kā arī iepazīstina ar pasules tverumu savā mākslā stāsta Armīns Ozoliņš

Magone Šalkovska nobeidz šī KOMPASA prezentācijas ar stāstu par savu tikšanos ar modernās glezniecības lielajiem domātājiem, kas iespaidojuši viņas turpmāko glezniecību, kā arī Latvijas Mākslas Akadēmijas pasniedzēju nespēju viņai dot adekvātas zināšanas, noslēgumā daloties ar piedzīvoto rezidencē Īslandē

Video dokumentācija / video documentation
Kaspars Brambergs stāsta par saviem darbiem 2006 līdz 2010
Kaspars Brambergs stāsta par saviem darbiem pēc 2010
Kaspars Brambergs stāsta par savu darbnīcu un pasūtījuma darbu Tahiti
Armīns Ozoliņš par savu agrīno daiļradi
Armīns Ozoliņš par mūsdienām1
Armīns Ozoliņš par mūsdienām2
Vilnis Vējš piesaka Magoni Šarkovsku
Magone Šarkovska par savu glezniecības izpratni
Magone Šarkovska par savu glezniecību
Magone Šarkovska par savu radošo darbību rezidencē Īslandē
Viļņa Vēja noslēguma vārdi

………………………………………………………………………..

15/06/2011 19:00
KOMPASS 2 / komiksu mākslas un teātra režija / comics art and theater directing

eksperti / experts
DĀVIDS ŠILTERS – komiksu kultūras žurnāla KUŠ veidotājs / comics culture magazin KUŠ
KRISTA JANSONE – Dirty Deal Teatro vadītāja / leader of non-governmental theater Dirty Deal Teatro

mākslinieki / artists
Rūta Briede – māksliniece, kas šobrīd strādā divu cilvēku dizaina apvienībā “Rabit!!”. 2009. gadā ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas Akadēmijas Scenogrāfijas nodaļā. Zīmē vizuālās esejas/komiksus bez teksta, kuras publicē komiksu žurnālā KUŠ / artist, which are working in two-people designers company “Rabit!”. Rūta have got her bachelor degree in 2009 as a Scenographer in Latvian Art Academy. She draws an essays/comics without text and publishing them in KUŠ
Mārtiņš Zutis – mākslinieks, kurš nupat pabeidzis LMA Vizuālās komunikācijas nodaļu un uzsācis darbu DDB reklāmas aģentūrā. Brīvajā laikā strādā pie personīgiem projektiem (īsiem komiksiem, animācijām un proceduāliem darbiem) / artist, who recently finished department of Visual Communication in Latvian Art Academy and have begun work in advertising company DDB
Ģirts Šolis – viens no Latvijas netradicionālo formu teātra apvienības UMKA.LV un viens no DDT veidotājiem / theater director, one of Latvian non-traditional forms theater UMKA.LV and one of Dirty Deal Teatro founders
Jurijs Djakonovs – jaunais režisors, DDT “štata” aktieris, projekta HEDA autors / theater director, just started his carrier, right now mostly working as an actor, one of projects HEDA authors

Foto dokumentācija / photo documentation


skats no prezentācijas / view from a presentation

Video dokumentācija / video documentation
Mārtiņš Zutis 1
Mārtiņš Zutis 2
Mārtiņš Zutis 3
Mārtiņš Zutis 4
Mārtiņš Zutis 5
Rūta Briede
Kristas Jansones stāsts par Dirty Deal Teatro
Ģirts Šols

………………………………………………………………………..

25/05/2011 18:00
KOMPASS 1 / dramaturģija un laikmetīgā deja / dramaturgy and contemporary dance

eksperti / experts
Dainis Grīnvalds – Latvijas Dramaturģijas ģildes vadītājs / leader of Dramaturgy Guild
Olga Žitluhina – laikmetīgās dejas horeogrāfe / choreographer of contemporary dance

mākslinieki / artists
Kristiāna Magreca – dramaturģe / playwrite
Liena Timšāne – dramaturģe / playwrite
Anna Donatova – dramaturģe / playwrite
Ilze Zīriņa – laikmetīgās dejas horeogrāfe / choreographer of contemporary dance
Dmitrijs Gaitjukevičs – laikmetīgās dejas horeogrāfs / choreographer of contemporary dance
Eva Vancāne – laikmetīgās dejas horeogrāfe

1 Response to “KOMPASS”
Totaldobže
June 30, 2011 at 1:10 am
Pieslēdzam komentārus ieteikumiem, jautājumiem un kritikai.