DZEJAS SLAMS / POETRY SLAM

Nākamais slams – 7/07/2011 19:00
Šoreiz naudas balvu – 50 LVL – papildinās arī biļetes uz festivālu POSITIVUS, kurā notiks nākamais Dzejas slams – Britu Padomes Latvijā stendā!

Dzejas slamu dalībniekiem tiks dota iespēja arī piedalīties ASV slamu dzejnieka Van Garretta meistardarbnīcā, ko piedāvā ASV vēstniecība Latvijā. Meistardarbnīca notiks Totaldobže Mākslas Centrā 8-9 septembrī, bet 10. septembrī Dzejas slams notiks pasākuma URBAN POETRY 2 ietvaros, kas jau otro reizi notiks mūsu Mākslas Centrā.

Pēc konkursa noslēguma, pasākuma apmeklētajiem būs iespēja uzzināt par slama vēsturi un tendencēm citur pasaulē, kā arī vērot video paraugus no dažādiem slamiem.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tomēr vēlama. Aicinām dzejniekus pieteikties slamam pa e-pastu [email protected] vai zvanot pa tel. 29240762!

Next slam – 7/07/2011 19:00
This time the money prize – 50 LVL – will be enriched with tickets for the music festival POSITIVUS, where next slam will take a place – at the stand of Brittish Council Latvia.
Participants of poetry slam will also get a chance to take part in workshops, lead by slam poet Van Garreth (USA) offered by the Ambassy of USA in Latvia. Workshop wil occure in Totaldobže, Art centre, on September 8-9th, but on September 10th Poetry Slam will be as a part of URBAN POETRY 2.
At the end of the competition, visitors of the event could also learn about the history of the Slam and its tendencies in the world, as well as watch video samples from a variety of slams.
Prior registration is not necessary but advisable. Poets can apply to the Slam by e-mail katrina.vastlave @ gmail.com or by calling tel. 29240762!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kas ir Dzejas slams?
Dzejas slams ir sacensība, kur aicinām dzejniekus izpildīt savus oriģināldarbus, ko vērtēs nejauši izvēlēta auditorijas žūrija, vadoties gan pēc izpildījuma manieres un entuziasma, gan arī pēc satura un stila.
Dzejas slama dalībnieki – dzejnieki aicināti sagatavot katrs trīs dzejoļu performances, jo vērtēšana notiks trīs raundos. Piedalīties drīkst jebkurš, neatkarīgi no pieredzes, atpazīstamības vai citiem faktoriem. Dzejolim jābūt paša izpildītāja radītam, to drīkst izpildīt, gan lasot no lapas, gan runājot no galvas. Dzejoļa izpildījums nedrīkst būt ilgāks par 3 minūtēm. Papildus punkti tiek piešķirti par mūzikas, video vai performances elementu iekļaušanu izpildījumā.

Slama noteikumi

Dzejas slamu priekšnesumi no ierastajiem dzejas priekšlasījumiem atšķiras ar to, ka vērtēts tiek ne tikai dzejolis, bet arī tā izpildījums, līdz ar to dzejnieki tiek izaicināti dramatizēt savas dzejas izpildījumu. Tas ir izaicinājums pārvērst dzeju īstenā piedzīvojumā acīm un ausīm.
Latvijā pirmais slams notika pagājušā gada novembrī, un tā ir pavisam jauna parādība Latvijas kultūras dzīvē. Savukārt, ASV un Rietumeiropas pilsētās slams izvērties par ļoti populāru kustību, kas demokratizē dzeju, pievērš to tuvāk klausītājiem un aktualizē dzeju mūsdienās. Izejot ārpus tradicionālās iespieddarbu formas, dzejoļi pie klausītāja nonāk aktuāli un svaigi. Jo dzejas slams paredz, ka dzejas darbi rodas un attīstās, esot cilvēkos, sabiedrībā, auditorijas priekšā, sadarbojoties ar citiem māksliniekiem. Dzejnieks ar auditoriju ir tiešā dialogā, tie viens otru papildina un ietekmē. Tādējādi dzejas pasākumi tieši veicina sabiedrības radošumu.

What is poetry slam?
Poetry slam is a competition at which poets are welcomed to perform their original works while their performances are judged by previously selected members of the audience. They rate poets according to the style of performance and enthusiasm, also content and style of poetry.
Participants have to prepare three performances of poetry each, because of three rounds. Participation is open to anyone, who wish to compete – experience, reputation and other factors are meaningless. Poems must be created by performer . It may be read from paper or spoke by heart. Performance may not be longer than 3 minutes. Additional points will be given for musical, video or other show elements.

Poetry slam’s performances differ from classical poetry reading in a way, that not only the poem but also the performance is rated. Poets are chalanged to dramatize their poems to make them as real emotianal experience for the audience.
In Latvia first slam was held last November, and it is new thing in the cultural life of Latvia. In USA and Western Europian cities slam has developed into a very popular movement that democratizes poetry, draws it closer to the audience and raises poetry today. Going beyond the traditional printed form, the poems come at the listener up to date and fresh. Poetry slam is about that poetry emerges and evolves while being in public, in front of the audience, in collaboration with other artists. The poet with the audience is in direct dialogue, they complement and influence each other. Thus, poetry activities, directly contributes the creativity of the community.

Atbalsta / support
VKKF_logo

Ieeja pasākumā – 1 LVL
Iepriekšējo slamu dalībniekiem ieeja – bezmaksas
Entrance fee – 1 LVL

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Iepriekšējie slami
24/05/2010

Piedalījās tikai 3 dzejnieki, no kuriem uzvarēja un balvu – 50 LVL saņēma Freds no Daugavpils
Winner of the second slam in Riga is FRED (poet from Daugavpils)
Picture 4
FREDS video on youtube
Finālā iekļuva arī
Picture 1
Žoržs Valliks video on youtube
Picture 3
Krišjānis Baltauss video on youtube

video dokumentācija / video documentation
dzejnieki / poets
žūrija / jury
Freds
Krišjānis Baltauss
Žoržs Uaļļik

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15/12/2010

Pirmajā slamā uzvarēja un naudas balvu – 50 LVL saņēma Aleksejs Gerasimovs, kurš uzvarējis arī pirms pāris nedēļām notikušajā pirmajā slamā Latvijā, kas notika Daugavpilī
Winner of the first slam in Riga is Aleksej Gerasimov (also a winner of the first slam in Latvia, which took place few week ago in Daugavpils)
video on youtube
Didzis_Grodzs_Slams_1Didzis_Grodzs_Slams_2
Slama kuratore Katrīna Vastlāve
Didzis_Grodzs_Slams_3Didzis_Grodzs_Slams_4
žūrija – 5 no skatītāju vidus izvēlēti auditorijas pārstāvji
Didzis_Grodzs_Slams_5Didzis_Grodzs_Slams_6
Pieteicās 12 dzejnieki
Didzis_Grodzs_Slams_7Didzis_Grodzs_Slams_9
dzejnieks Kalvis Lauskis tikko pabeidzis uzstāšanos, kurai atvēlētas ir tikai 3 min, nākošais – Aleksejas Gerasimovs
Didzis_Grodzs_Slams_12Didzis_Grodzs_Slams_11
Didzis_Grodzs_Slams_14Didzis_Grodzs_Slams_17
Didzis_Grodzs_Slams_16Didzis_Grodzs_Slams_15
Didzis_Grodzs_Slams_23
Pēc pirmās kārtas tika saskaitītas žūrijas dotās atzīmes un nākošā kārtā iekļuva 6 dzejnieki, kuri savākuši vislielāko atzīmju summu
Didzis_Grodzs_Slams_24Didzis_Grodzs_Slams_25
starp kārtām var iestiprināties, saslidīties, aprunāties
Didzis_Grodzs_Slams_26Didzis_Grodzs_Slams_27
kāds no dzejniekiem ir neapturams un krietni pārsniedz 3 min limitu, par ko saņem sirsnīgu publikas atbalstu
Didzis_Grodzs_Slams_30Didzis_Grodzs_Slams_29Didzis_Grodzs_Slams_10
2. kārtā dzejnieki atbrīvojās un kļuva atraktīvāki
Didzis_Grodzs_Slams_31
Didzis_Grodzs_Slams_33Didzis_Grodzs_Slams_34Didzis_Grodzs_Slams_42Didzis_Grodzs_Slams_38
Katrīna saskaita žūrijas vērtējumu un nosaka 3 finālistus
Didzis_Grodzs_Slams_44
Didzis_Grodzs_Slams_47Didzis_Grodzs_Slams_46
Finālisti – Eduards, Aleksejs un Raivis
Didzis_Grodzs_Slams_50Didzis_Grodzs_Slams_36
Apkopojot finālistu atzīmes, sīvā konkurencē tika noteikts uzvarētājs – Aleksejs Gerasimovs, kurš dažas nedēļas atpakaļ uzvarēja pirmo dzejas slamu Latvijā, kurš notika Daugavpilī. Apsveicam!

1 Response to “DZEJAS SLAMS / POETRY SLAM”
Totaldobže
June 30, 2011 at 1:12 am
Pieslēdzam komentārus ieteikumiem, jautājumiem un kritikai.