Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside
Meklējam jaunas telpas radošajām darbnīcām, koncertiem, izstādēm, dejas izrādēm, dzejas slamiem,
sarunām par mūsdienu mākslas aktualitātēm un citām Totaldobže mākslas centra aktivitātēm!

We are looking for venue to organize creative workshops, concerts, exhibitions, contemporary dance performances,
discussions and talks about contemporary art processes and other Totaldobže Art Centre activities!

info@totaldobze.com