Totaldobže mākslas centra dzimšana bijušajā rūpnīcā VEF / The birth of Totaldobže Art Centre in the former factory VEF
Rīga
, starp Brīvības, Ūnijas un Bērzaunes ielām / Riga, between Brīvības, Ūnijas and Bērzaunes streets

Birth of Art Centre in VEF, 2010

2005-2007
Artist studios

2008
Art days in small New York of small Riga
Exhibition Souvenir

2009
Festival WEF Art Fair
Exhibition Wonderful Trip

2010
The birth of Art Centre

2011
Totaldobže Art Centre

2012
Totaldobže Art Centre

2013
Totaldobže Art Centre

2005–2007

Vēl pirms 2005. gada VEF teritorijā vairākos korpusos nesaistīti sāka īrēt telpas savām darbnīcām dažādi mākslinieki, dizaineri, fotogrāfi un mūziķi, galvenokārt pateicoties zemajām nomas maksām, kas saistītas ar VEF teritorijas stagnāciju un degradēšanos kopš rūpnīcas bankrota 1991. gadā.
2005. gadā VEF teritorijā ierodas arī mākslinieki Kaspars Lielgalvis un Dāvis Līcītis, un sāk nomāt atsevišķas telpas dekorāciju darbnīcai, bet vēlāk blakus tai iekārto arī savas personīgās darbnīcas vienā no pustukšajiem korpusiem, kas pēc pāris gadiem jau būs pilnībā aizpildīts ar dažādu mākslinieku, dizaineru un mūziķu darbnīcām, bet pēc pieciem gadiem kļūs par aktīvu radošo sastāvdaļu jaunizveidotajā mākslas centrā, kurā ne tikai tiks radīti jauni mākslas darbi, bet arī notiks dažādi mākslas, mūzikas, dzejas un starpdisciplināri pasākumi.

2008–2009

2008. gada pavasarī, pēc Kaspara Lielgalvja iniciatīvas VEF teritorijā darbnīcas īrējošie mākslinieki Laura Prikule, Eva Vēvere, Ieva Veita, Daiga Krūze, Inga Meldere, Nils Vilnis un dizaineri Dāvis Līcītis, Rihards Funts kopīgi ar vēl citiem radošo profesiju pārstāvjiem noorganizēja pirmo publisko mākslas pasākumu VEF teritorijā – Mākslas dienas mazajā Ņujorkā mazajā Rīgā Mākslas dienu ietvaros, kuru laikā tika atvērtas 23 darbnīcu durvis publiskai apskatei; sarīkotas 7 mākslas izstādes darbnīcās un citās, speciāli šim nolūkam noīrētās, telpās VEF teritorijā; notika tikšanās ar pašiem māksliniekiem; radošās darbnīcas un koncerti.

2008. gada rudenī mākslinieki Inga Meldere, Anda Lāce, Daiga Kruze, Ieva Veita, Didzis Breidaks kopā ar citiem vienā no mākslinieku darbnīcu koridoriem noorganizējā starptautisku mākslas izstādi Suvenīrs par godu Latvijas Neatkarības gadadienai.

Nākamajās Mākslas dienās 2009. gada pavasarī mākslinieki Kaspars Lielgalvis, Anda Lāce, Ieva Veita, Didzis Breidaks, fotogrāfs Nils Vilnis kopīgi ar citiem noorganizēja vēl vienu mākslas festivālu WEF ART FĒRS pašu darbnīcās un blakus esošajās tukšajās telpas.

2009. gadā Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs uzaicināja "VEF māksliniekus" noorganizēt kaut ko līdzīgu VEF teritorijā vēlreiz, festivāla Survival Kit ietvaros. Šoreiz VEF mākslinieki nolēma izveidot apjomīgu izstādi vienā no tukšajiem korpusiem, uzaicinot pieadalīties arī citus māksliniekus, kuriem nav darbnīcas VEF teritorijā. Izstādi kūrēt piekrita pieredzējusī izstāžu kuratore Ieva Kalniņa. Kopīgi ar mākslinieku Kasparu Lielgalvi tika izveidota laikmetigās mākslas izstāde Brīnišķīgais ceļojums, kurā piedalījās vairāk nekā 40 mākslinieki. Tas bija pirmais pasākums, kam tika saņemts arī Rīgas domes un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālais atbalsts. Nākamajā gadā izstādes kuratore Ieva Kalniņa saņēma Rīgas domes balvu Baltais Zvirbulis.

2010–2013

Pēc izstādes Brīnišķīgais ceļojums doma par regulāru kultūras klātbūtni VEF teritorijā sāka izplatīties ārpus mākslinieku darbnīcām. Izstādes norises vietas īpašnieki paši izteica piedāvājumu aktīvākajam pasākumu organizētājam Kasparam Lielgalvim turpmāt šīs gadiem neizmantotās telpas (kopumā 2000 m2) regulāri izmantot dažādām kultūras aktivitātēm. Ar šo brīdi Kaspars Lielgalvis sāka veidot jaunu starpdisciplināru laikmetīgās mākslas platformu, kas vēlāk iegūs nosaukumu Totaldobže mākslas centrs. Koncepcijas izstrādē aktīvi iesaistījās arī Laura Prikule un Eva Vēvere. Tika veikta arī piemēru izpēte – klātienē tika aplūkoti dažādi mākslas centri un rezidences Polijā, Vācijā, Šveicē, Austrijā un Ungārijā. Taču, kad koncepcija bija gatava, tad izrādījās, ka piedāvājums ir izgaisis un solītais korpuss – iznomāts kādam mēbeļu ražotājam.

Doma par jaunas platformas veidošanu un Eiropā redzētais iedvesmoja sameklēt citu ēku. Tika atrasts cits pustukšs korpuss tieši blakus jau esošajām mākslinieku darbnīcām turpat VEF teritorijā, kas piederēja citam atsaucīgam īpašniekam. Jaundibinātā biedrība "Totaldobže" sāka nomāt 1500 m2 lielu divstāvīgu noliktavu bez apkures, lai veidotu kopā ar citiem māksliniekiem jaunu mākslas centru, kurā notiktu izstādes, koncerti, dzejas lasījumi un citi ar mākslu saistīti publiski pasākumi, kā arī tiktu izveidotas vairākas radošās darbnīcas un rezidences pasākumu dalībniekiem no ārzemēm. 2010. gada pavasarī vairākās talkās telpas tika iztukšotas, satīrītas un pielāgotas publisku pasākumu norisei. 7. jūnijā notika jaunā mākslas centra VEF teritorijā atklāšanas pasākums ar Latvijas Mākslas akadēmijas diplomdarbu izstādi, ceļojošo arhitektūras izstādi par industriālā mantojuma izmantošanas piemēriem no Čehijas un atklāšanas koncertu.

2010. gadā tika uzsākta mākslas centra darbība ar pasākumiem dažādās mākslas disciplīnās – vizuālajā mākslā, mūzikā, literatūrā un laikmetīgajā dejā. Paralēli pašu spēkiem, bez jebkādiem finansiāliem atbalstiem, tika turpināta telpu un apkārtējās vides labiekārtošana, uz jumta tika uzbūvēta terase.

Jau pirmajā vasarā tika aizsākti virkne jaunu pasākumu, kas vēlāk kļuva par regulāriem notikumiem ne tikai Totaldobže mākslas centrā – Dzejas slami, festivāls Urban Poetry, starpdisciplināras mākslinieku prezentācijas Kompass, tika iedibināta jauna Vērtīgas Radošās Darbības balva.

2011. gadā mākslas centrs ieguva savu identitāti un nosaukumu – Totaldobže mākslas centrs un turpināja darboties tajās pašās pielāgotajās noliktavas telpās. Totaldobže mākslas centrs arī uzsāka starptautisku sadarbību. Tika noorganizēti pirmie pasākumi ārpus Latvijas, kamēr dažas no mākslinieku darbnīcas tika pārveidotas par rezidencēm, kurās radošu darbību veica viesmākslinieki no Šveices un Nīderlandes.

Diemžēl mākslas centra veidošanā iesaistītajiem nebija iepriekšējas pieredzes līdzīga projekta attīstīšanā, tādēļ pirmie gadi radīja neplānotus finansiālus zaudējumus un izveidojās parāds par telpu nomu, kas pamudināja ēkas īpašniekus sameklēt citus maksātspējīgākus nomniekus.

Bet jau 2012. gada pavasarī Totaldobže mākslas centrs pārcēlās uz tur pat netālu esošām citām tukšajām telpām, kas bija daudz mazākas – 200m2 lielā zāle un divas vēl mazākas – 50m2 palīgtelpas. Totaldobže mākslas centra komandas, pasākumu un apmeklētāju skaits palielinājās vienlaicīgi ar VKKF finansējuma un Rīgas domes apjomu, lai gan vēl joprojām tas bija neregulārs, neprognozējams un nepietiekošs, lai stabilizētos tā darbība un ļautu augt arī tās kvalitātei. Lai nodrošinātu regulārus ienākumus, tika izveidota kafejnīca, uz blakus jumtu tika pārcelta terase no iepriekšējās ēkas jumta, tika iznomātas telpas tiem, kas bija gatavi maksāt un organizēti izklaidējoši pasākumi. Redzot mākslas centra darbības pozitīvo ietekmi uz teritorijas atpazīstamību, cilvēku plūsmam pieaugumu un pieaugošo pieprasījumu pēc kādreiz gadiem neiznomātajām telpām, ēkas īpašnieks piešķīra uz vienu gadu bezmaksas lietošanā vēl vienu savu 500m2 lielu noliktavu, ko Totaldobže mākslas centrs mēģināja izveidot par laikmetīgās mūzikas koncertzāli, taču pēc gada bija redzams, ka tam ir nepieciešams ilgāks laika periods, bet nomas maksu maksāt par lielāko zāli vēl tik drīz nebūs iespējams.

VEF bija kļuvis par pievilcīgu teritoriju ar radošu gaisotni, tukšo telpu skaits turpināja sarukt, bet pieprasījums pēc tām – pieaugt. Sāka augt arī nomas maksa, un Totaldobže mākslas centram bija jādomā kā palielināt ienākumus no komercdarbības, kas samazinātu tā jau mazo VKKF un Rīgas domes atbalstu. Mākslas centra vadītājs Kaspars Lielgalvis izšķīrās nevis par labu degradētās teritorijas ģentrifikācijas turpināšanai un jaunas izklaidējošās kultūras vietai, bet gan sākotnēji nospraustajam mērķi – izveidot jaunu laikmetīgās mākslas platformu, kas veicinātu inovatīvu starpdisciplināru mākslas darbu rašanos un starptautisku sadarbību. 2014. gadā tika pamestas radošiem eksperimentiem tik labi piemērotās bijušās industriālās telpas VEF teritorijā, lai meklētu jaunas.

Par šiem gadiem, pateicoties mākslinieku entuziasmam un VEF korpusu īpašnieku atsaucībai, VEF teritorijas tēls ir ievērojami izmainījies – no nolaistas un bīstamas par pārsteidzošu un radošu. Radošie nomnieki VEF teritorijas regresu dažos gados ir pārvērtuši attīstībā. Radošās enerģijas iedvesmoti īpašnieki turpina teritorijas attīstību renovējot ēkas un infrastruktūru.

 


Jau trīs gadus Totaldobže mākslas centrs turpina darboties bez patstāvīgām telpām, praktizējot neregulāru darbību dažādās vietās dažādās pilsētās, sadarbojoties ar dažādām kultūras institucijām vai atdzīvinot tukšās ēkas / Already three years Totaldobže Art Centre operates without its permanent premises organising project based activities in various locations in various cities in collaboration with various culture institutions or revitalizing empty buildings