Karostas ūdenstornis / Karosta Water Tower
Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 29 / Liepāja, Ģenerāļa Baloža iela 29


 

Water Tower

Interior

23/09/2016
Discussion

23/09/2016
Black Hole concert

 

Totaldobže mākslas centrs 2016. gadā uzsāk sadarbību ar SIA "Liepājas ūdens" par vairāku kultūras pasākumu organizēšanu pašlaik nestrādājošajā Karostas ūdenstornī.

23/09/2016
Prezentācijas un publiska diskusija "Pilsētas magnēts – krāsaināka kultūras ikdiena".
Sadarbībā ar Liepājas radošo industriju klasteri, domnīcas "Ideju siltumnīca" ietvaros (projektu atbalsta
Liepājas Kultūras pārvalde).
Ar prezentācijām uzstājas Jonas Buechel (
Urban Institute), Madara Gruntmane (I did it), Anna Priedola (MPlab), Dita Trapenciere (Skola6), Krista Kalnarāja (Ideju bode), Kaspars Lielgalvis (Totaldobže) un Dāvis Kaņepe (KKC).
Diskusijas moderatori – Vilis Brūveris un Kaspars Lielgalvis.
Melnā Cauruma kombinētais koncerts
Uzstājas dzejnieks Ivars Šteinbergs, aktrise Madara Melne, dejotāja Evita Birule un mūziķis Ģirts Reiniks (elektronika) Kristīnes Vītolas režisētā starpdisciplinārajā uzvedumā; dzejniece Inga Šepeļeva kopā ar mūziķiem Kristīni Kazarjanu (arfa) un Dmitriju Aņikinu (elektronika) no Sanktpēterburgas; Marta Kauliņa (marimba).

Maijs–Jūlijs/2017
Starpdsiciplināra Laikmetīgās mākslas izstāde
Piedalās mākslinieki Voldemārs Johansons, Kaspars Lielgalvis, Māra Straume, Gita Strazdiņa, Ilze Vanaga, komponiste Linda Leimane.

Augusts/2017
Starpdsiciplināra Laikmetīgās mākslas izstāde
Kurators Edd Shouten (Holande)
Piedalās
dažādu nozaru mākslinieki no Latvijas, Anglijas, Holandes, Krievijas, Itālijas un Marokas.

Totaldobže Art Centre started collaboration with water supply company in Liepāja "Liepājas ūdens (Liepaja Water)" in 2016. Within this collaboration Totaldobže Art Centre will organise several culture activities in currently non-active Karosta Water Tower.

23/09/2016
Presentations and public discussion "Attractivity of the City – colorful everyday life"
In collaboration with Liepāja Creative Industry Claster, within the idea creating workshop series "Green House of Ideas" (supported by
Liepāja Culture Department).
Presentators from Riga – Jonas Buechel (
Urban Institute), Madara Gruntmane (I did it), Kaspars Lielgalvis (Totaldobže) and Dāvis Kaņepe (KKC), from Liepāja – Anna Priedola (MPlab), Krista Kalnarāja (Ideju bode), from Cēsis – Dita Trapenciere (Skola6).
Moderators of discussion – Vilis Brūveris and Kaspars Lielgalvis.
Black Hole combined concert
Performers – poet Ivars Šteinbergs, actress Madara Melne, dancer Evita Birule and musician Ģirts Reiniks (electronics) in the interdisciplinary performance directed by Kristīne Vītola; poetress Inga Shepeleva together with musicians Christine Kazaryan (harp) and Dmitri Anikin (electronics) from St.Peterburg; Marta Kauliņa (marimba).

May–July/2017
Interdisciplinary Contemporary Art Exhibition
Participants – artists Voldemārs Johansons, Kaspars Lielgalvis, Māra Straume, Gita Strazdiņa, Ilze Vanaga, composer Linda Leimane.

August/2017
Interdisciplinary Contemporary Art Exhibition
Curator – Edd Shouten (the Netherlands)
Participants – representatives from various art disciplines from
Latvia, England, the Netherlands, Russia, Italy and Maroc.


Jau trīs gadus Totaldobže mākslas centrs turpina darboties bez patstāvīgām telpām, praktizējot neregulāru darbību dažādās vietās dažādās pilsētās, sadarbojoties ar dažādām kultūras institucijām vai atdzīvinot tukšās ēkas / Already three years Totaldobže Art Centre operates without its permanent premises organising project based activities in various locations in various cities in collaboration with various culture institutions or revitalizing empty buildings