Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside 

2015

 

November – December

Darbnīcas dalībnieki pie Linu Pārstrādes rūpnīcas Mostē kopā ar Valsts kamerorķestra “Sinfonietta Riga” vadītāju un diriģentu Normundu Šnē, kurš tika uzaicināts, lai apspriestu iespējamo kamerorķestra līdzdalību izstādē.
Participants of the workshop in front of the Linen Mill in Mooste together with the Latvian Chamber orchestra “Sinfonietta Riga” conductor Normunds Šnē, who was invited to discuss the possibilities to include the orchestra in the exhibition.

2015 novembris–decembris

23/11-15/12/2015 notiek Totaldobže mākslas centra organizēta “Melno Caurumu” radošā darbnīca rezidencē MoKS (Moostē, Igaunijā), kurā komponistes Linda Leimane, Marianna Liik (Igaunija) un mākslinieki Voldemārs Johansons un Taavi Suisalu (Igaunija) strādā pie jaunām idejām jauniem mākslas darbiem. Darbnīcas moderators ir Totaldobže mākslas centra un projekta “Melnie Caurumi” vadītājs Kaspars Lielgalvis. Iecere ir darbnīcas laikā izveidot jaunas audiovizuālas izstādes koncepciju un idejas jauniem mākslas darbiem izstādei. Izstāde ir ieplānota Linu pārstrādes rūpnīcā Mostē, 2016. gada jūlijā. Darbnīca tiek organizēta sadarbībā ar rezidenci MoKS. Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, darbnīcas dalībnieku uzturēšanos rezidencē atbalsta Ziemeļvalstu Kultūras fonds Nordik, Igaunijas Kultūrkapitāla fonds un Igaunijas Kultūras ministrija. Darbnīcas ietvaros ieplānotas 3 prezentācijas – Tartu, Tallinā un Rīgā.

2015 November–December

23/11-15/12/2015 the Black Holes creative workshop take place in residency MoKS (Mooste, Estonia), where composers Linda Leimane, Marianna Liik (Estonia) and artists Voldemārs Johansons and Taavi Suisalu (Estonia) are creating new ideas for new art works. The moderator of the workshop is Kaspars Lielgalvis (director of the Totaldobže Art Centre and producer of the project Black Holes). The idea is to create the concept for the new audiovisual art exhibition and ideas of art works for this exhibition which is planned in Linen Mill of Mooste in July 2016. The workshop is organized in collaboration with residency MoKS and supported by Latvian State Culture Capital Foundation. The accomodation and travel costs are partly supported by the funding of Nordic Culture foundation Nordik, Culture Endowment of Estonia and Estoniana Culture Ministry.
There are planned three presentations of the workshop – in Tartu, Tallinn and Riga.

 

July – September


Muitas māja Vecajā ostmalā 54, Liepājā / Former Custom House in Liepāja


Telpas rūpīgi un ar mīlestību tika gatavotas pasākumu norisei, sākot no sienu un griestu krāsošanas, izmantojot Tāšu muižas saimnieka restaurātora Jura Zviedrāna ieteiktu krīta krāsas recepti, beidzot ar jaunu elektrības kabeļu ievilkšanu, ūdens pieveda ierīkošanu no kaimiņu mājas, kanalizācijas atjaunošanu un jaunas terases būvniecību / Preparing the venue for events as always took much longer, than was planned


Ideju stādīšanas kabinet atklāšanā viens no pirmajiem viesiem – Liepājas vicemērs Vilnis Vitkovskis (pa labi) iestādīju arī savu ideju-vēlējumu Liepājai / During the opening of the Idea plating laboratory also vice mayor of Liepāja Vilnis Vitkovskis (on the right) planted his personal idea-wish for Liepāja


Atklāšanas pasākums bija pārpildīts un liela daļa apmeklētāju palika aiz durvīm / The opening event was crowded and lot of visitors could make to squeeze in

Vienas no Melnā Cauruma improvizācijas dalībnieki mūziķis Jura Laiva (pa kreisi) un fotogrāfs un dzejnieks Vladimirs Svetlovs (pa labi) / Participants of one of the Black Holes improvisations – musician Jura Laiva (on the left) and photographer and poet Vladimirs Svetlovs (on the right)

Vienas no Melnā Cauruma improvizācijas dalībnieki mūziķi (no kreisās) Anna Ķirse, Andris Indāns un Toms Auniņš / Participants of one of the Black Holes improvisations – musicians (from the left) Anna Ķirse, Andris Indāns and Toms Auniņš

Elektroniskās mūzikas apvienība Traslavina no Čīles / Chilean ban of electronic music Traslavina

Auditorija Dzejas slama laikā / The visitors of the Poetry Slam

Dzejnieks Semjons Haņins mūsdienu mākslas festivāla Akti Naktī laikā uzstājās kopā ar mūziķi Lee Chapman no Anglijas / Poet Semjon Haņin performed his poetry during Contemporary Art Festival Akti Naktī together with the musician Lee Chapman from England

Ieraksts no diskusijas, ko organizēja Akti Naktī organizatori par Laikmetīgo mākslas nozīmību / recording from the discussion (in latvian) about the Meaning of Contemporary art organized by the festival Akti Naktī organizers – https://www.youtube.com/watch?v=EbRRaZYTnx8


Izstādē Agrokultūra. Akmens starp akmeņiem tika izrādīti audiovizuālie darbi, ko kopīgi veidoja mākslinieki Laura Prikule, Kaspars Lielgalvis un mūziķis Andris Indāns “Melno Caurumu” radošajās darbnīcās rezidencē Centro Negra (Blanka, Spānija) un Tāšu muižā / In the exhibition Agriculture. Rock Among Rocks has been shown audiovisual art works made by artists Laura Prikule, Kaspars Lielgalvis and musician Andris Indāns during the Black Holes creative workshops in residency Centro Negra (Blanka, Spain) and Tāši manor (Latvia)


Akti Naktī laikā Muitas māju apmeklēja vairāki tūkstošu liepājnieku un Liepājas viesu / During the festival Akti Naktī Custom house visited several thousands Liepāja residents and guests

Muitas māja regulāri parādījās reģiona medijos kā vieta, kurā noris mūsdienu mākslas aktivitātes / Custom house has been regularly exposed on regional media as a hot spot of Contemporary art activities – http://www.liepajniekiem.lv/tv-kurzeme/sizeti/aizvadita-akti-nakti-2015-nakts-174071

2015 jūlijs–septembris

2015. gada vasarā Totaldobže mākslas centrs
no 11. jūlija līdz 26. septembrim darbojās

Liepājā un Tāšu muižā.
Liepājā – Muitas mājā, Vecajā Ostmalā 54

kopumā tika noorganizēti 19 pasākumi:
koncerti, dzejas lasījumi, starpdisciplināras improvizācijas,
mākslinieku prezentācijas, diskusijas, teātra izrādes
un audiovizuāla mākslas izstāde. Pasākumos piedalījās
mākslinieki no Rīgas un Liepājas, Francijas, Anglijas un Čīles.

Tāšu muižā – notika “Melno Caurumu” radošā darbnīca,
kā arī tika izmantota kā bāzes vieta pasākumu organizētājiem
un rezidence pasākumu dalībniekiem.

11.07.2015 – Muitas mājas atvēršanas pasākums, ansambļa MANTA koncerts, etīžu teātra NERTEN uzstāšanās.

16.07.2015 – Ideju stādīšanas kabineta atklāšana. Idejas autore ir māksliniece Laura Prikule. Laboratorijā apmeklētāji varēja iestādīt savas idejas par to, kas pietrūkst un ko vajadzētu realizēt Liepājā.

17.07.2015 – Melnā cauruma improvizācija. Improvizācijā piedalījās dzejnieks Vladimirs Svetlovs, komponists Platons Buravickis un mūziķis Jura Laiva (Jurijs Gagrins).

23.07.2015 – Melnā cauruma improvizācija. Improvizācijā piedalījās komponiste Anna Ķirse, mūziķi Andris Indāns (Gas of Latvia) un Toms Auniņš.

30.07.2015 – Kinovakars. Savu Liepājā uzņemto īsfilmu tika aicināts izrādīt mākslinieks Pēteris Ķimelis. Diemžēl pats filmas autors neieradās.

31.07.2015 – Trihars un VOID koncerts. Abi ir audiovizuālās mākslas projekti, ko izveidojuši Liepājas Universitātes Jauno Mediju nodaļu beigušie mākslinieki.

08.08-13.09.2015 – Melnā cauruma radošās darbnīcas audiovizuālā māksla izstāde AGROKULTŪRA. AKMENS STARP AKMEŅIEM. Izstāde tika izveidota no divās Melnā cauruma radošajās darbnīcās (20.04-12.05.2015 Spānijā un 20.07-8.08.2015 Tāšu muižā) mākslinieku Lauras Prikules, Kaspara Lielgalvja un mūziķa Andra Indāna radītajiem mākslas darbiem.

08.08.2015 – dzejnieka Krišjāņa Zeļģa autorvakars. Dzejas lasījums notika uzreiz pēc izstādes AGROKULTŪRA. AKMENS STARP AKMEŅIEM atklāšanas

15.08.2015 – Traslavina (Čīle) koncerts. Elektroniskā mūzika.

22.08.2015 – Mūzikas džems. Džemu organizēja viens no festivāla ZEMLIKA organizatoriem Mārtiņš Kuzmins. Dalībnieki: Mārtiņš K. (kaktiņš stūrītis), Mārtiņš J. (100 baltas dvēseles), Zigmārs R. (m.i.e.r.s.), Jānis J. (m.i.e.r.s.), Valdis S. (ILLA), Artis Kuprišs.

26.08.2015 – Black Lagoya (Francija) koncerts. Elektroniskā mūzika.

28.08.2015 – Imanta Dakša koncerts.

06.09.2015 – Džeza koncerts. Mūziķi SIG (taustiņi) [Francija], Artis Orubs (sitamie instrumenti) un Edvīns Ozols (basģitāra).

12.09.2015 – Dzejas slams. Piedalījās 11 dzejnieki no Rīgas un Liepājas.

18.09.2015 – Filmas “Tverot ledājus” pirmizrāde un diskusija par klimata pārmaiņām. Pasākumu organizēja Biedrība “homo ecos”.

18.09.2015 – Toma Treiberga dzeja, “Kaktiņš, Stūrītis” koncerts. Tika prezentēts dzejnieka Toma Treiberga jaunais dzejas krājums DRUDZIS. Pēc prezentācijas notika koncerts, kurā uzstājās grupa “Kaktiņš, Stūrītis”.

19.09.2015 – Izrāde “Redze ir maņa..”. Ģertrūdes ielas teātra izrāde producēta Redze ir maņa, kuru mirstošs cilvēks zaudē pirmo”. Autors Tims Etčels, režisors Mārtiņš Eihe, aktieris Leons Lesčinskis.

25.09.2015 – Paneļdiskusija "Laikmetīgi. Bez robežām." Organizētāji – festivāla “Akti Naktī” organizatori. Paneļa dalībniek: Andrejs Ēķis (Mākslas vajag telpu), Aivis Neimanis (Akti Naktī), Kaspars Lielgalvis (Totaldobže), māksliniece Adriana Roze.

26.09.2015 – Melnā cauruma koncerts, izstāde AGROKULTŪRA. AKMENS STARP AKMEŅIEM un Ideju stādīšanas laboratorija mūsdienu mākslas festivāla Akti Naktī ietvaros.

Melnā cauruma koncerta programma:

20:00 dzejnieks Sergejs Timofejevs un komponists Platons Buravickis

21:00 dzejnieks Artūrs Punte un komponiste Linda Leimane

22:00 dzejnieks Semjons Haņins un mūziķis Lee Chapman (Lielbritānija)

23:00 Melnā Cauruma improvizācija, kurā piedalījās visis Melnā cauruma koncerta dalībnieki

00:15 [2]brothers[no]sisters – spoken word un mūzikas projekts mākslinieku Mika un Kritsa Zankovsku izpildījumā

Tas nebūtu bijis iespējams bez atbalsta!
Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam, Liepājas Kultūras pārvaldei, Liepājas domei un Liepājas Namu apsaimniekotājam.

Vai turpinājums sekos?
Pēc produktīvās vasaras Liepājā, Totaldobže mākslas centrs ir uzsācis procesu kopīgi ar Liepājas Universitātes Jauno Mediju Mākslas nodaļas studentiem un Mākslas un Pētniecības laboratoriju (MPlab) par jaunas mūsdienu mākslas nevalstiskās platformas izveidošanu Liepājas. Šī iecere jau ir prezentēta Liepājas Kultūras pārvaldē, Liepājas domes Kultūras komisijai un domes augstākajām amatpersonām. Līdz šim visi šo ieceri ir atbalstījuši mutiski. Ir iesniegts oficiāls lūgums Liepājas domes priekšsēdētājam rast iespēju piešķirt šīs ieceres realizēšanai bezmaksas telpas uz ilgāku termiņu kādā no Liepājas domes tukšajām ēkām (vēlams Muitas mājā). Gaidam atbildi un plānojam nākamos soļus.

2015 July–September

Summer 2015 Totaldobže Art Centre
was settled in Liepāja and Tāši manor (Latvia)

From the 11th of July till the 26th of September
in former Custom House, Vecā ostmala 54, in Liepāja

there has been organized 19 activities:
concerts, poetry readings, interdisciplinary improvisations,
artist talks, public discussions, theatre plays,
and audiovisual exhibition. Participants has been
artists from Riga and Liepāja, France, England and Chile.
In Tāši manor there has taken place the Black Holes
creative workshop and it has served as a residency for
event organizers and participants.


11.07.2015 – Opening event of Custom House, concert of band MANTA and performance of the Theatre of etudes NERTEN.

16.07.2015 – Opening of the Idea Planting Laboratory. The author of a project is artist Laura Prikule. The visitors of the laboratory could plant their wishes for Liepāja, Custom House or other ideas.

17.07.2015 – Black Holes interdisciplinary improvisations. Performers – photographer and poet Vladimirs Svetlovs, composer Platons Buravickis and musician Jura Laiva.

23.07.2015 – Black Holes interdisciplinary improvisations. Performers – composer Anna Ķirse, musicians Andris Indāns (Gas of Latvia) and Toms Auniņš.

30.07.2015 – Film screening. Multiartist Pēteris Ķimelis has accepted invitation to present his film, which partly was shoot in Liepāja. Unfortunately he couldn't make to arrive.

31.07.2015 – Concert of the experimental elecronic music projects Trihars and VOID. Both projects has been established by artists graduated by Liepāja University New Media Art Department.

08.08-13.09.2015 – The opening the the exhibition AGRICULTURE. ROCK AMONG ROCKS. In the exhibition has been included audiovisual art works made by artists Laura Prikule, Kaspars Lielgalvis and musician Andris Indāns during the Black Holes creative workshops in residency Centro Negra (Blanka, Spain) in 20.04-12.05.2015 and Tāši manor (Latvia) in 20.07-8.08.2015.

08.08.2015 – Poet's Krišjānis Zeļģis poetry reading.

15.08.2015 – Concert of Traslavina (Chile). Live electronic music.

22.08.2015 – Jam session. Jam was organized by the festival's ZEMLIKA organizer Mārtiņš Kuzmins. Participants: musicians Mārtiņš K. (kaktiņš stūrītis), Mārtiņš J. (100 baltas dvēseles), Zigmārs R. (m.i.e.r.s.), Jānis J. (m.i.e.r.s.), Valdis S. (ILLA), Artis Kuprišs.

26.08.2015 – Concert of the musician Black Lagoya (France). Live electronic music.

28.08.2015 – Concert of poet and musician Imants Daksis.

06.09.2015 – Jazz concert. Musicians SIG (keyboard) [France], Artis Orubs (percussions) un Edvīns Ozols (bass).

12.09.2015 – Poetry slam. Participated 11 poets from Liepāja and Riga.

18.09.2015 – Latvian premier of the movie “Chasing Ice” and public discussion about the climate change. Organized by NGOhomo ecos”.

18.09.2015 – Poet's Toma Treiberga presentation of his poetry almanach “Fever”, concert of the band “Kaktiņš, Stūrītis”.

19.09.2015 – Theatre play “Sight is the sense..”. Roadshow by Ģertrūdes Street Theatre (Riga) Directed by Mārtiņš Eihe.

25.09.2015 – Panel-discussion "Contemporary. Without borders." Organized bythe festival's “Akti Naktī” organizers. In panel: Andrejs Ēķis (film director, movement “Art Needs a Space”), Aivis Neimanis (Akti Naktī), Kaspars Lielgalvis (Totaldobže), artist Adriana Roze.

26.09.2015 – Black Holes concert, exhibition AGRICULTURE. ROCK AMONG ROCKS and the Idea Planting Laboratory within the Festival of Contemporary Art Akti Naktī.

Programm of the Black Holes concert:

20:00 poet Sergejs Timofejevs and composer Platons Buravickis

21:00 poet Artūrs Punte and composer Linda Leimane

22:00 poet Semjons Haņins and musician Lee Chapman (England)

23:00 Black Holes interdisciplinary improvisation, where all the participants of the concert joined in a jam

00:15 [2]brothers[no]sisters – spoken word and music project by artists Miks and Krists Zankovsky

It would not be possible without support!
Thanks to Latvian State Culture Capital Foundation,
Liepaja Municipality institution „Culture Department", Liepaja Municipality and Liepaja House care company!

What's next in Liepāja by Totaldobže?
After such a productive summer, Totaldobže Art Centre in collaboration with the students from the New Media Art departement of Liepāja University, and Art and Research Laboratory (MPlab) has decided to develop a new non-govermental Contemporary Art Centre in Liepāja. The idea has been presented to a Culture department of City Liepāja, Culture Committe of the City Liepāja and the highest representatives of the Liepāja Municipality. They all has showed a (verbal) support to that kind of initiative. There has been submit a letter asking to support this initiative by providing it with a venue (for example Custom House). We are waiting an answer and planning the next steps.

Totaldobže mākslas centra sākotnēji plānotais darbības
periods Liepājā – 3 mēneši tuvojas noslēgumam.
Vēl ir ieplānoti tikai 3 pasākumi:

18/09 – Toma Treiberga grāmatas prezentācija
https://www.facebook.com/events/803128163140115/

19/09 – M. Eihes izrāde
https://www.facebook.com/events/879525718762826/

26/09 – “Melnā Cauruma” koncerts AKTI NAKTĪ ietvaros
https://www.facebook.com/events/1653980268174622/

26/09 – noslēguma ballīte
https://www.facebook.com/events/859687190814772/Akti Naktī ietvaros, 26. septembrī:
* laukumā pie Muitas mājas – multimediāls (dzeja, mūzika un video) koncerts “Melnā Cauruma koncerts trīs daļās”
* Muitas mājas telpās – izstāde “Agrokultūra. Akmens starp akmeņiem” un “Ideju stādīšanas laboratorija”
Pēc Akti Naktī oficiālās programmas aicinām uz atvadu ballīti 1:00 kopā ar DJ no Liepājas – NiklāvZ, Puķītis (abi no Dirty Deal Audio) un Deelis. Ieeja 2 EUR.

Melnā Cauruma koncerts trīs daļās
I
20:00 Sergejs Timofejevs (Orbīta) + Platons Burovickis
21:00 Artūrs Punte (Orbīta) + Jeļena Glazova
22:00 Semjons Haņins (Orbīta) + Lee Chapman [UK]
II
23:00 Improvizācija.
Piedalās – Sergejs Timofejevs, Artūrs Punte, Semjons Haņins (Orbīta), Platons Burovickis, Jeļena Glazova, Lee Chapman, Krists Zankovskis, Miks Zankovskis.
III
00:15 [2]brothers[no]sisters

I
no 20:00-23:00 uzstāsies 3 apvienības Orbīta dzejnieki atsevišķi – kopā ar citiem mūziķi.
Pirmo daļu iesāks Sergejs Timofejevs kopā ar elektroakustiskās mūzikas komponistu Platonu Burovicki. Abi mākslinieki savā starpā ir labi pazīstami, bet kopīgi uzstāsies pirmo reizi. Abi izpildīs iepriekš radītus darbus, bet to secība un saspēle tiks veidota uz vietas. Viņu uzstāšanos pavadīs videoprojekcijas.
No 21:00 uzstāsies Artūrs Punte un multimāksliniece Jeļena Glazova. Tā būs viņu kopīgi izveidota multimediālās dzejas performance Victims of Multitasking, kas pirmo reizi tika izrādīta pavisam nesen – pirms dažām nedēļām Dzejas dienās Kaņepes Kultūras centrā Rīgā.
Pirmo daļu 22:00 noslēgs Semjons Haņins kopīgi ar elektroakustisko mūziku Lī Čepmena (Lee Chapman) izpildījumā. Arī šie mākslinieki kopīgi uzstāsies pirmo reizi, lai gan par sadarbību uz skatuves viņi plānojuši jau sen. Lī Čepmens ir mūziķis, kurš jau vairākus gadus ik pa laikam parādās Rīgā no Londonas koncertos Totaldobžē, “Skaņu mežā”, “Baltajā Naktī” un citur. Lī ir viens no retajiem ārzemju māksliniekiem, kura regulārā darbība noteikti dos pozitīvu ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā nākotnē.

II
23:00 visi iepriekš nosauktie mākslinieki uzstāsies kopīgā improvizācijā, kurai pievienosies arī mākslinieki Krists Zankovskis un Miks Zankovskis no projekta [2]brothers[no]sisters.

III
[2]brothers[no]sisters ar savu eksperimentālo hip hop performanci uzstāsies tūlīt pēc pusnakts. Divu grafiskā dizaina mākslinieku izveidotajā projektā [2]brothers[no]sisters dzeja tiek pasniegta hip hop stilistikā, džeza mērcē, ar Parīzes vidē ierakstītām trokšņu garšvielām. Duets ir piedalījies gandrīz visos Totaldobže Mākslas centra organizētajos lielajos pasākumos un vienmēr ir iekarojis auditorijas sirdis ar savu dzejas un mūzikas pasniegšanas virtuozitāti un gaumi.

No 20:00 līdz 01:00 būs apskatāma audiovizuālā izstāde “Agrokultūra. Akmens starp akmeņiem”
https://www.facebook.com/events/902401246488595/
un darbosies
"Ideju stādīšanas laboratorija"
https://www.facebook.com/events/1530386970584669/
un kafejnīcā būs pieejama karsts
dārzeņu sautējums vai zupa

Atbalsta Liepājas domes Kultūras pārvalde un Liepājas Olimpiskais centrs.
Telpas Totaldobže mākslas centram piešķīra Liepājas namu apsaimniekotājs.
Izstādi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Atvadu ballīte
https://www.facebook.com/events/859687190814772/Akmens starp akmeņiem.
Audiovizuālā mākslas projekta AGROKULTŪRA izstāde.
Andris Indāns Kaspars Lielgalvis Laura Prikule.
Darbi veidoti māksliniekiem sadarbojoties Melno caurumu darbnīcu laikā Centro Negra, Blankā, Spānijā (20/04–10/05/2015) un Tāšu muižā, Grobiņas novadā, Latvijā (20/07–8/08/2015).

Civilizācijas ceļojums pa akmeņaino plastmasas upi tuvojas noslēgumam. Pasauļu novērotājs savā siltumnīcā-observatorijā aplūko mākslīgos tomātus. Tie attīstas pārāk lēni. Agrokultūra pieņem arvien izsmalcinātākas formas. Klasiskās mūzikas kanāls grūti pamanāmā kompaktklases auto atskaņo skaņdarbus no Donkihota interpretācijām. Iespējams, viņš tieši tagad iet tur tālāk pa palmu aleju, uz jauno pilsētu tuksneša vidū. Vējdzirnavas un vēja ģeneratori. Kādā citā spektra daļā plantācijās aug gan rozā puķes, gan idejas par gaišāku nākotni, bet apkārt rosās robotbites. Kalnu grēdu nogāzēs pusdieno mutantkazu ganāmpulki. Tālu aiz nepārredzamajām plēves apmetnēm un ķīmiskajiem baseiniem, betona džungļos mostas nezvērs. Tas ir izsalcis un gatavs aprīt visas prāta konstrukcijas un koncepcijas, kuras tajā iepludinājis laika virpulis.”

xxx

Es esmu akmens starp akmeņiem
Klusums lejā, lejā zem ādas

Gaiss vēnās burbuļo manā ķermenī
Virpuļa valodā esības elpa

Es esmu akmens starp akmeņiem
Akmens starp akmeņiem

Savvaļas radība
Nāku no tumšajām naktīm

/La TiPa/

Biogrāfijas
Andris Indāns ir skaņu mākslinieks, pazīstams ar brīvformas elektroniskās mūzikas projektu Gas of Latvia. Piedalījies dažādos eksperimentālās mūzikas un laikmetīgās mākslas festivālos Latvijā un Eiropā, tostarp 2014. gada arhitektūras un 2015. gada mākslas bienālēs Venēcijā.
Kaspars Lielgalvis strādā ar fotogrāfiju un laikmetīgās mākslas notikumu veidošanu, Totaldobže mākslas centra vadītājs, beidzis Latvijas Mākslas Akadēmiju, Tekstilmākslas nodaļu. Piedalījies mākslas festivālos un izstādēs Latvijā, Eiropā un Argentīnā.
Laura Prikule darbojas multimediju instalāciju, tekstu un konstruētu situāciju laukā. Absolvējusi LMA un Sanfrancisko Mākslas institūtu. Piedalījusies mākslas festivālos Survival Kit, Supermarket Art Fair (Stokholmā), un Poētiskā robotisma projektos, izstādēs Baltijā un Skandināvijā.
Izstāde tiks atklāta 8. augustā 17:00 un ilgs līdz 13. septembrim Totaldobže mākslas centrā, Muitas mājā, Vecajā ostmalā 54, Liepājā.

Izstāde atvērta: trešdien-ceturtdien 16:00-20:00, piektdien-svētdien 17:00-21:00.

Projekta Melnie Caurumi darbnīcas organizēja Totaldobže mākslas centrs sadarbībā ar AADK Spain un Tāšu muiža.
Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Liepājas pilsēta, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas Universitāte, Mākslas pētniecības laboratorija MPLab un Liepājas namu apsaimniekotājs.


Agriculture. A Rock Among Rocks
Audiovisual Exhibition

Participating artists: Andris Indāns, Kaspars Lielgalvis and Laura Prikule.
The works were created during Black Holes Collaborative Residency at
Centro Negra, Blanca, Spain (20/04-12/05/2015) and Tāšu Manor, Grobiņa apanage, Latvia (20/07-8/08/2015)

Mankind’s journey along the rocky plastic river is coming to an end. World Witness is looking at the artificial tomatoes in his greenhouse-observatory. They are developing too slowly. Agriculture partakes more and more sophisticated shapes. The channel of classical music is playing Don Quixote's interpretations. Right now, he could be the one going along that palm alley, to the New City in the middle of the desert. Wind-mills, wind-generators, wind-chimes. In another part of the Spectrum there are the plantations with rosy flowers and ideas about a brighter future growing. They are surrounded by biomorphic bees-robots. Mutant-goats are also grazing in the barren mountain slopes. Far beyond the vast plastic settlements and poisonous pools, amidst the concrete jungle the Creature is waking up. It is hungry and ready to devour all the mind constructs and concepts that Time's whirlwind has pulled inside.”

xxx

I am a rock among rocks
Silence beneath my skin

Streams of air are running in my veins
Language of the whirlpool
My Being is breathing

I am a rock among rocks
A rock among rocks

A savage Creature
From the Darkness of the Night

/LaTipa/

Bios:
Andris Indāns is a sound artist, founder of free-form electronic music project Gas of Latvia. He has participated in various experimental music and contemporary art festivals in Latvia and Europe, in Venice Architecture Bienale (2014) and Venice Bienale (2015).
Kaspars Lielgalvis works with photography and creation of contemporary art events. Leader of Totaldobže Art centre. Graduated Latvian Art Academy Textile Art department. Lielgalvis has participated in art festivals and exhibitions in Latvia, Europe and Argentina.
Laura Prikule works in the fields of multi-disciplinary installations, text and constructed situations. A Graduate of Latvian Art Academy and San Francisco Art Institute. She has participated in Contemporary Art Festival Survival Kit, Supermarket Art Fair (Stockholm), and Poetic Robotism projects and exhibitions in the Baltics and Scandinavia, as well as several Black Hole Residencies.

The exhibition Agriculture. A Rock Among Rocks. will be opened from August 8 till September 13, 2015, at Totaldobze Art Centre, in Customs House, Vecā ostmala 54, Liepāja, Latvia. Openig hours – Tuesday-Wednesday from 16:00–20:00, Thursday-Sunday from 17:00-21:00.

The Black Holes workshops has been organized by Totaldobže Art Cntre in collaboration with AADK Spain and Tāšu manor.
The project has been supprted by Latvian Culture Capital foundation, Liepāja City Council, Liepāja Culture Department, Liepāja University, Art Research Laboratory MPLab and Liepāja House Maintenance company.

 

June

 

10-13/06/2015
URBAN POETRY
Rīgas radošajās teritorijās
/ In creative territories of Riga
Starpdisciplinārās mākslas festivāls / Interdisciplinary art festival

 

May

https://vimeo.com/128173148

15/05/2015
Melnā Cauruma koncerts
/ Black Hole concert
15. maijā 2015, Free Riga pagaidu telpā blakus ZUNDAS kanālam
Daugavgrīvas 31, Rīga (blakus RISEBA, radošajā kvartālā H2O6)

I daļa – improvizācija (45 min)
John Grzinich – maaheli.ee
Simon Whetham – simonwhetham.co.uk
Tarab – tarab3058.com
James Wyness – wyness.org

II daļa – koncerts (35 min)
Sound Meccano – soundcloud.com/sound-meccano/inner-fire
Jurijs Gagarins

Koncerta organizators – Totaldobže.
Sadarbībā ar rezidenču centru MoKS (Mostē, Igaunijā) projekta "Active Crossover residency" ietvaros.
activecrossover.co.uk
moks.ee

Atbalsta Igaunijas Kultūrkapitāla fonds / Igaunijas Kultūras ministrija / Britu Padome

Black Hole concert
May 15th, 2015
In Free Riga temporary space next to a ZUNDA channel bank
Daugavgrīvas 31, Riga

Part I – improvisation (45 min)
John Grzinich – maaheli.ee
Simon Whetham – simonwhetham.co.uk
Tarab – tarab3058.com
James Wyness – wyness.org

Part II – concert (35 min)
Sound Meccano – soundcloud.com/sound-meccano/inner-fire
Jurijs Gagarins

Concert is organized by Totaldobže in collaboration with residency MoKS (Mooste, Estonia) as part of the Active Crossover residency.
activecrossover.co.uk/
moks.ee/

Supported by Eesti Kultuurkapital / Kultuuriministeerium / British Council

 

April

 

21/04-12/05
Melno Caurumu radošā darbnīca Spānijā – rezidenču centrā Centro Negra (Blankā, Spānijā) / Black Hole's creative workshop will take place in Spain – in a residency center Centro Negra (Blanca, Spain).
Darbnīcā trīs nedēļas jaunas idejas jauniem mākslas darbiem radīs māksliniece Laura Prikule un skaņu mākslinieks Andris Indāns kopīgi ar diviem spāņu māksliniekiem. Darbnīcas moderators – mākslinieks Kaspars Lielgalvis. Reizi nedēļā darbnīcā paveiktais tiks prezentēts vietējai auditorijai. Notiks arī pa vienam Andra Indāna koncertam Mursijā (Murcia) un Alikantē (Alicante).
Projekts tiek organizēts sadarbībā ar AADK un to atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
During three weeks two artists from Latvia (visual artist Laura Prikule and sound artist Andris Indāns) will work together with two spanish artists on new ideas of new art works. The workshop will be moderated by latvian artist Kaspars Lielgalvis. Once a week the creative process will be presented to the public in a form of presentation. Beside workshop Andris Indāns will give two concerts of his music in Murcia and Alicante.
The project is organised in collaboration with AADK and supported by Latvian State Culture Capital foundation.

 

 

15/04-18/04
Starptautiskās mākslinieku organizāciju tīklojuma AIM biedru aktivitātes Starptautiskajā mākslinieku organizāciju mākslas mesē
SUPERMARKET (Stokholmā, Zviedrijā) / Activities of International Artist Run Initiatives Network AIM members during International Artist Run Initiatives Art Fair SUPERMARKET (Stockholm, Sweden)

 

February

 

17/02/2015
VRD 2014 Ceremonija / Valuable Creative Work 2014 Award Ceremony
Rīgas Mākslas telpa / Riga Art space

 

January

 

21/01/2015
KOMPASA saruna
/ COMPASS artist talk
Kaņepes Kultūras centrs / Kanepes Culture centre
Jeļena Glazova – multimediju māksliniece / multimedial artist
Andris Indāns – skaņu mākslinieks
/ sound artist
Anna Ķirse – laikmetīgās akadēmiskās un elektroakustiskās muzikas komponiste
/ composer of Contemporary academic and electroacoustic music

 

14/01/2015
KOMPASA saruna / COMPASS artist talk
Rīgas Mākslas Telpa / Riga Art Space
Aija Bley – video māksliniece un fotogrāfe / video artist and photographer
Anda Lāce – gleznotāja, instalāciju un performanču māksliniece
/ painter, installation and performance artist
Laura Prikula – instalāciju māksliniece
/ installation artist


2015Tiek meklētas jaunas telpas. Tikmēr pasākumi tiek organizēti citās vietās Rīgā, Tāšu muižā (Liepājas rajons) un Liepājā, kā arī Igaunijā un Spānijā / Currently looking for the new venue in Riga (Latvia), meanwhile events are organised in other places in Riga and other cities of Latvia, as well Estonia and Spain

2014Pamatdarbība notiek Preses Namā. Tiek organizēti atsevišķi pasākumi arī Tāšu muižā (Liepājas rajons) un vairākās vietās Igaunijā. Totaldobže Mākslas centrs tiek prezentēts Zviedrijā, Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā un Serbijā / Events have taken place mainly in Press House (Riga, Latvia), but also separate events – in Tāšu manor (Liepājas district, Latvia), several places in Estonia. Totaldobze Art Centre has been presented in Sweden, Spain, Greece, Bulgaria and Serbia

2012-2013Pamatdarbība notiek VEF 2. korpusā. Totaldobže Mākslas centrs turpina iesaistīties starptautiskos projektos / Based in factory VEF building No 2, in Riga (Latvia). Totaldobze Art Centre also continue to develop international collaboration

2010-2011Mākslas centra dibināšana un regulāras darbības uzsākšana VEF 7. korpusā. 2011. gadā Mākslas centrs iegūst nosaukumu Totaldobže un uzsāk arī attīstīt starptautisko darbību / The foundation of Art Centre and regular activities in factory VEF building No 7, in Riga. In 2011 Art Centre gets title Totaldobze and begin to develop also an international collaboration

2008-2009Atsevišķi pasākumi VEF vairākos korpusos / Several events in different buildings of VEF factory, in Riga (Latvia)

2007Pirmais pasākumsSimpozijs Changing Felt Tāšu muižā, Liepājas rajonā / The first event – Symposium Changing Felt in Tāšu manor (Liepāja district, Latvia)