Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside2015Tiek meklētas jaunas telpas. Tikmēr pasākumi tiek organizēti citās vietās Rīgā, Tāšu muižā (Liepājas rajons) un Liepājā, kā arī Igaunijā un Spānijā / Currently looking for the new venue in Riga (Latvia), meanwhile events are organised in other places in Riga and other cities of Latvia, as well Estonia and Spain

2014Pamatdarbība notiek Preses Namā. Tiek organizēti atsevišķi pasākumi arī Tāšu muižā (Liepājas rajons) un vairākās vietās Igaunijā. Totaldobže Mākslas centrs tiek prezentēts Zviedrijā, Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā un Serbijā / Events have taken place mainly in Press House (Riga, Latvia), but also separate events – in Tāšu manor (Liepājas district, Latvia), several places in Estonia. Totaldobze Art Centre has been presented in Sweden, Spain, Greece, Bulgaria and Serbia

2012-2013Pamatdarbība notiek VEF 2. korpusā. Totaldobže Mākslas centrs turpina iesaistīties starptautiskos projektos / Based in factory VEF building No 2, in Riga (Latvia). Totaldobze Art Centre also continue to develop international collaboration

2010-2011Mākslas centra dibināšana un regulāras darbības uzsākšana VEF 7. korpusā. 2011. gadā Mākslas centrs iegūst nosaukumu Totaldobže un uzsāk arī attīstīt starptautisko darbību / The foundation of Art Centre and regular activities in factory VEF building No 7, in Riga. In 2011 Art Centre gets title Totaldobze and begin to develop also an international collaboration

2008-2009Atsevišķi pasākumi VEF vairākos korpusos / Several events in different buildings of VEF factory, in Riga (Latvia)

2007Pirmais pasākumsSimpozijs Changing Felt Tāšu muižā, Liepājas rajonā / The first event – Symposium Changing Felt in Tāšu manor (Liepāja district, Latvia)


 

2014
Pamatdarbība notiek Preses Namā.
Tiek organizēti atsevišķi pasākumi arī Tāšu muižā (Liepājas rajons) un vairākās vietās Igaunijā. Totaldobže Mākslas centrs tiek prezentēts Zviedrijā, Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā un Serbijā / Events have taken place mainly in Press House (Riga, Latvia), but also separate events – in Tāšu manor (Liepājas district, Latvia), several places in Estonia. Totaldobze Art Centre has been presented in Sweden, Spain, Greece, Bulgaria and Serbia

 

December

 

18/12
KOMPASS artist talk
Latvijas Nacionālā Muzeja izstāžu zāle ARSENĀLS
/ Latvian National Museum exhibition halla ARSENALS
Zane Raudiņa (visual artist, curator)
Evija Skuķe (contemporary academic music composer)
Anete Tambaka (contemporary dance choreographer)

5/12
KOMPASS artist talk
P. Stradiņa Medicīnas muzejs / P. Stradins Museum of Medicine
Miķelis Fišers (visual artist, curator)
Toms Kreicbergs (writer)
Dāvis Kaņepe, Siegfried (France) (film makers)

 

November

 

25/11
KOMPASS artist talk
Rīgas Mākslas telpa
/ Riga Art Space
Inga Brūvere (visual artist, curator)
Sintija Siliņa, Olga Žitluhina (contemporary dance choreographers and dancer)
Jānis Petraškevičs (composer of contemporary academic music)

14/11
KOMPASS artist talk
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija / J. Vitols Latvian Music academy
Linda Leimane (composer of contemporary academic music)
Baiba Kurpniece (artistic producer of the State Chamber Orchestra Sinfonietta Rīga)
Guna Šnē (chellist of the State Chamber Orchestra Sinfonietta Rīga)
Rolands Kronlaks (the head of composers departament of Jāzeps Vītols Latvaian Music academy)

 

October

 

10-30/10
Totaldobže Mākslas centrs rezidencē MoKs (Mooste, Igaunija)
/ Totaldoldobze Art centre in residency MoKs (Mooste, Estonia)
Invited and hosted by Ptarmigan and MoKs (Estonia)
II part –
MoKs (Mooste, Estonia). Black Holes workshop
Presentations of the workshop
15/10/2014 in Tartu Kunstimaja (Art House)
29/10/2014 in Rundum residency in Tallinn
30/10/2014 in cafe Austra in Riga

 

September

 

22-29/09
Projekta Melnie Caurumi prezentācija Spānijā
/ Presentation of the project Black Holes in Spain
in Contemporary Art Centre
Centro Parraga (Murcia, Spain)
in collaboration with
Centro Negra (Blanca, Spain)

18-21/09
Kultūras valūtas Dobžiki ieviešana Survival Kit (Ūmeo, Zviedrija) / Introduction of culture currency Dobžiks in Survival Kit (Umea, Sweden)
Invited by artists run gallery Verkligheten (Umea, Sweden) within The Contemporary Art Festival Survival Kit

1-4/09
Starptautiskā mākslinieku organizāciju tīmekļa AIM darba tikšanās Latvijā
/ The International Artist Run Initiatives Network AIM working meeting in Latvia
Hosted by Totaldoldobze Art centre in Tāšu manor (Latvia)

 

August

 

28/08-5/09
Starptautiskā skaņas mākslas projekta Sound Development City ekspedīcija Rīgā
/ The expedition of The International Sound Art Project Sound Development City in Riga
Preses Nams
/ Press House
Totaldoldobze art centre is a host organisation

 

21-22/08
Un-conference Kompass in Ptarmigan (Tallinn, Estonia)
Theme
Public Space


 

1-30/07
Totaldoldobze art centre in residency

Invited and hosted by Ptarmigan (Tallinn, Estonia) and Moks (Mooste, Estonia)
I part –
Ptarmigan (Tallinn, Estonia). Selection of artists for II part

 

July

10/07
20:00 KOMPASS
public presentations, talks, discussions
22:30 TACE
Kimberley Bianca (AU) spoken word performance

KOMPASS
20:00
Moderator: Kaspars Lielgalvis (Totaldobže Art Centre)
Participants: Hanna Herr (US), Zane Onckule (LV), Jonas Buchel (DE/LV), John W. Fail (US/EE), Ernest Truely (US/EE)

For this addition of KOMPAS we invite organizers who are active in creating different kinds of cultural projects and initiatives outside of their place of origins to share their experiences. We look to open a dialog in which to farther understand their particular reasons for looking outside of their home countries, communities and comfort zones in order to create their work. What have they learned and gained? How have these kind of activities impacted the environments in which they were realized, and how has working outside of one's comfort zones transformed the connection with one's original environment?

Zane Onckule represents Contemporary Art Centre KIM? in Riga, which recently started a collaborative action in New York City. While Hannah Herr is still a young artist, she already has experience in organizing an initiative in Thailand. Two other Americans John W. Fail and Ernest Truely have been organizing cultural events for several years in Helsinki and Tallinn through the art centers PTARMIGAN and POLYMER. German Jonas Buchel is active in city development initiatives in Riga and is the Co-Founder of Riga's URBAN INSTITUTE.

With this talk/discussion we want to highlight circumstances in which it seems necessary to reach outside of one's place of origin in order to realize their ideas. There are always possibilities to look beyond the borders of one's comfort zone- borders which are often just close enough to prevent gaining a wider perspective. Often outside of this zone possibilities appear by themselves and offer new perspective on the idea itself, affording the opportunity to evaluate ideas more critically and more thoughtfully, and to possibly discover new ideas entirely.

Do you lose your identity while widening your activities beyond the borders of one's communities in terms of language, geography, culture etc.? So what is the value of identity and where are its borders? What exactly is identity? Is identity only a way of belonging to groups of similarly speaking/thinking people or those who have similar attitude towards life or maybe exactly the opposite attitude from yours? And who actually benefits from defining identity?

TACE
22:30
Audio-visual performance

TACE is a compilation of international collaborations orchestrated by Kimberley Bianca, an audio-visual performance artist and VJ (Disaster Girl). TACE could be perceived as the polar opposite of her Disaster Girl concept. TACE means, “to be silent”. The sentiment is of Taoist philosophical aspects; the union of nature and wisdom, and wu-wei (letting things take their natural course).

Kimberley discovers opportunities that transcend boundaries of culture, language and definable domains to enhance creativity in cross-cultural communication. She has directed community events and AV workshops, released collaborative albums Digital Disaster and TACE, produced music video’s and undertaken international artist residencies in Europe and United States.

https://vimeo.com/85281677

10/07
20:00 KOMPASS prezentācijas, sarunas, diskusijas
22:30 TACE audiovizuāla performance
Preses Nams
/ Press House
Totaldobže mākslas centra pagaidu telpās Preses Namā

KOMPASS
20:00
Moderators: Kaspars Lielgalvis
Dalībnieki: Hanna Herr (US), Zane Onckule (LV), Jonas Buchel (DE/LV), John W. Fail (US/EE), Ernest Truely (US/EE)

Šoreiz KOMPASĀ esam uzaicinājuši pastāstīt par savu pieredzi tos, kuri organizē dažāda veida kultūras pasākumus ārpus savas ierastās vides, lai uzzinātu par iemesliem, par gūto pieredzi, kā darbība ietekmē vidi, kurā tā tiek veikta un kā transformējas darītāja saikne ar vidi, no kuras tas ir nācis.

Zane Onckule pārstāv laikmetīgās mākslas centru KIM?, kas nesen uzsācis (sa)darbību Ņujorkā. Savukārt ņujorkiete Hanna Herr, būdama vēl pavisam gados jauna māksliniece, jau iemēģinājusi roku pasākumu organizēšanā Taizemē. Divi citi amerikāņi John W. Fail un Ernest Truely jau vairākus gadus organizē kultūras notikumus Helsinkos un Tallinā mākslas centros PTARMIGAN and POLYMER. Bet vācu izcelsmes urbānists Jonas Buchel aktīvi darbojas ar pilsētvides attīstības jautājumiem Rīgā, tai skaitā ir URBAN INSTITUTE līdzdibinātājs Rīgā.

Ar šo sarunu/diskusiju akcentējam situācijas, kad šķiet, ka nav iespējams realizēt savas idejas ierastajā vidē. Vienmēr pastāv iespējas skatīties tālāk pāri zināmā robežām. Atliek tikai distancēties no tā un tūlīt parādās jaunas iespējas idejas realizēšanai, kā arī jauns skatījums uz pašu ideju, liekot to novērtēt kritiskāk un aicinot doties tālāk jeb "dziļāk iekšā mežā", kur gaida jauni atklājumi.

Vai identitāte tiek zaudēta, paplašinot darbību ārpus valodas, ģeogrāfiskām, kopienu vai citām robežām? Kāda nozīme ir identitātei? Kur ir identitātes robežas? Kas tieši ir identitāte? Vai identitāte ir piederības apzināšana un praktizēšana līdzīgas valodas lietotāju grupas robežās vai līdzīgi domājošu, vai starp tiem, kam līdzīga attieksme pret dzīvi vai tieši pretēji? Kam vajadzīga identitāte?..

TACE
22:30
Audiovizuāla performance

TACE ir austrāļu audiovizuālās mākslinieces un VJ Kimberlijas Biankas (Kimberley Bianca) veidota izlase ar iekļautiem dažādiem starptautiskiem kopdarbiem. TACE ir pilnīgi atšķirīgs tam, kāds bija viņas iepriekšējais albums, ko viņa veidoja kā Disaster Girl. TACE nozīmē "atrasties klusumā". Tas radīts iespaidojoties no Tao filosofijas; saplūstot ar dabu un apcerot gudrību, un wu-wei (ļaut lietām ritēt savu gaitu).

Kimberlija atklāj iespējas, kas sapludina robežas starp kultūru, valodu un citām sfērām, lai izmantotu radošumu, ko nodrošina starpdisciplināra mijiedarbība. Viņa ir organizējusi publiskus pasākumus, audivizuālas darbnīcas, izdevusi sadarbības albumus Digital Disaster un TACE, veidojusi mūzikas klipus un piedalījusies rezidencēs Eiropā un ASV.

https://vimeo.com/85281677


 

1-30/07
Totaldoldobze art centre in residency

Invited and hosted by Ptarmigan (Tallinn, Estonia) and Moks (Mooste, Estonia)
I part –
Ptarmigan (Tallinn, Estonia). Selection of artists for II part

 

June

 

2-8/06
Festivāls
URBAN POETRY/FreeRiga / The festival URBAN POETRY/FreeRiga
Preses Nams
/ Press House
Dzejas slami, spoken word improvizācijas, diskusijas u.c. / Poetry slams, spoken word improvisations, discussions etc

 

21-25/06
Presentation of The Balck Holes in art festival
Watertower Art Fest (Sofia, Bulgaria)

 

May

 

15-18/05
Presentation of The Balck Holes in international art fair
Art Athina (Greece)

 

February

 

Starptautiskās mākslinieku organizāciju tīklojuma AIM biedru aktivitātes Starptautiskajā mākslinieku organizāciju mākslas mesē SUPERMARKET (Stokholmā, Zviedrijā) / Activities of International Artist Run Initiatives Network AIM members during International Artist Run Initiatives Art Fair SUPERMARKET (Stockholm, Sweden)


2015

2014

2012-2013

2010-2011

2008-2009

2007