Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside2015Tiek meklētas jaunas telpas. Tikmēr pasākumi tiek organizēti citās vietās Rīgā, Tāšu muižā (Liepājas rajons) un Liepājā, kā arī Igaunijā un Spānijā / Currently looking for the new venue in Riga (Latvia), meanwhile events are organised in other places in Riga and other cities of Latvia, as well Estonia and Spain

2014Pamatdarbība notiek Preses Namā. Tiek organizēti atsevišķi pasākumi arī Tāšu muižā (Liepājas rajons) un vairākās vietās Igaunijā. Totaldobže Mākslas centrs tiek prezentēts Zviedrijā, Spānijā, Grieķijā, Bulgārijā un Serbijā / Events have taken place mainly in Press House (Riga, Latvia), but also separate events – in Tāšu manor (Liepājas district, Latvia), several places in Estonia. Totaldobze Art Centre has been presented in Sweden, Spain, Greece, Bulgaria and Serbia

2012-2013Pamatdarbība notiek VEF 2. korpusā. Totaldobže Mākslas centrs turpina iesaistīties starptautiskos projektos / Based in factory VEF building No 2, in Riga (Latvia). Totaldobze Art Centre also continue to develop international collaboration

2010-2011Mākslas centra dibināšana un regulāras darbības uzsākšana VEF 7. korpusā. 2011. gadā Mākslas centrs iegūst nosaukumu Totaldobže un uzsāk arī attīstīt starptautisko darbību / The foundation of Art Centre and regular activities in factory VEF building No 7, in Riga. In 2011 Art Centre gets title Totaldobze and begin to develop also an international collaboration

2008-2009Atsevišķi pasākumi VEF vairākos korpusos / Several events in different buildings of VEF factory, in Riga (Latvia)

2007 Pirmais pasākumsSimpozijs Changing Felt Tāšu muižā, Liepājas rajonā / The first event – Symposium Changing Felt in Tāšu manor (Liepāja district, Latvia)


2008-2009
Atsevišķi pasākumi VEF vairākos korpusos / Several events in different buildings of VEF factory, in Riga (Latvia)


 

 

 

 

 


2015

2014

2012-2013

2010-2011

2008-2009

2007