Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside


KOMPASS ietvaros tiek organizētas sarunas, diskusijas un
prezentācijas par mūsdienu mākslas un kultūras aktualitātēm
artist talks, presentations and discussions about current
process of Latvian Contemporary art and culture

 

 

Melnā Cauruma kompasā sarunas notiek par un ap aktualitātēm un gaidāmajām aktivitātēm saistībā ar Melnajiem Caurumiem / In Black Hole compass talks and news are about or in other way related to the current and upcoming Black Hole activities

Agrāk / Past


 

27/07/2016 19:00
bārs Pils, E. Smiļģa iela 35
in the bar Pils, E. Smiļģa St 35

Piedalās / Participants
Inga Erdmane, Edd Schouten (NL)
Agnieszka Pokrywka (PL), John W. Fail (US)

Atbalsta / Support by
Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds, Hāgas mākslas fonds Stroom / Latvian State Culture Capital foundation, Culture foundation of The Hague Stroom

Inga Erdmane un Eds Shutens stāstīja par to kā viņiem gāja Melnā Cauruma radošajā darbnīcā, kas notika rezidencē MoKS (Igaunijā) 1-21/06/2016.
Agņeška Pokrivka un Džons Feils iepazīstināja ar topošo kultūras projektu/telpu
Biatlons, kas viņu vadībā no septembra sāks darboties Helsinkos.
Inga Erdmane and Edd Schouten was sharing their experience participating one of the recent Black Hole Workshops, which took place in the residency MoKS, in Estonia 1-21/06/2016.
Agnieszka Pokrywka and John W. Fail was presenting the upcoming culture project/ space Biathlon which will start function in Helsinki from September
vairāk / more info..

 

PĀRRAKSTĪTĀS UN IERAKSTĪTĀS SARUNAS / Transcribed and recorded talks (in latvian)

Miķelis Fišers (gleznotājs) par izstādi “Netaisnība” lasīt klausīties

JAUNUMS! Jānis Petraškevičs (komponists) par skaņdarbu DARKROOM lasīt DARKROOM

Andris Indāns (skaņu mākslinieks) par savas radošās darbības pēdējā laika atziņām lasīt klausīties

Toms Kreicbergs (rakstnieks) par romānu “Lopu ekspresis” lasīt klausīties

Anna Ķirse (komponiste) par savu radošo darbību lasīt

NOTIKUŠĀS SARUNAS 2014-2015 / Past talks 2014-2015

January 2015
21/01
Jeļena Glazova (multimediju māksliniece / multimedial artist)lasīt klausīties
Andris Indāns (skaņu mākslinieks / sound artist)lasīt klausīties
Anna Ķirse (laikmetīgās akadēmiskās un elektroakustiskās mūzikas komponiste
/ composer of contemporary academic and electroacoustic music)lasīt

14/01
Aija Bley (fotogrāfe / photographer)
Anda Lāce (gleznotāja un performanču māksliniece
/ painter and performance artist)
Laura Prikule (māksliniece
/ visual artist)

December 2014
18/12
Zane Raudiņa (video un instalāciju māksliniece / video and installation artist)
Evija Skuķe (laikmetīgās akadēmiskās un elektroakustiskās mūzikas komponiste
/ composer of contemporary academic and electroacoustic music)
Anete Tambaka (laikmetīgās dejas horeogrāfe un dejotāja
/ contemporary dance choreographer and dancer)

5/12
Miķelis Fišers (gleznotājs / painter)lasīt klausīties
Toms Kreicbergs (rakstnieks
/ writer)lasīt klausīties
Dāvis Kaņepe, Siegfried (France) (kino režisori
/ film makers)

November 2014
25/11
Inga Brūvere (māksliniece un mākslas kuratore / artist and art curator)
Sintija Siliņa, Olga Žitluhina (laikmetīgās dejas horeogrāfe un dejotāja
/ contemporary dance choreographer and dancer)
Jānis Petraškevičs (laikmetīgās akadēmiskās mūzikas komponists
/ composer of contemporary academic music) – lasīt klausīties DARKROOM

14/11
Linda Leimane (laikmetīgās akadēmiskās un elektroakustiskās mūzikas komponiste / composer of contemporary academic and electroacoustic music)
Baiba Kurpniece (Valsts kamerorķestra
Sinfonietta Rīga mākslinieciskā producente / artistic producer of the State Chamber Orchestra Sinfonietta Riga)
Guna Šnē ( Valsts kamerorķestra
Sinfonietta Rīga čelliste / chellist of the State Chamber Orchestra Sinfonietta Riga)
Rolands Kronlaks (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas komponistu nodaļas vadītājs
/ the Head of composers departament of Jāzeps Vītols Latvaian Music academy)

August 2014
21-22/08
Ne-konference ezidenču centrā Ptarmigan Tallinā, Igaunijā / Un-conference Kompass in Ptarmigan (Tallinn, Estonia)
Tēma
Publiskā telpa / Theme Public Space
http://kompass.ptarmigan.ee/
18/08
Ideja par Virtuālo kultūras valūtu (kultūras projektu organizators Kaspars Lielgalvis) / Idea about Virtual Culture currency (presentation by producer of culture projects Kaspars Lielgalvis)

July 2014
10/07
Hanna Herr (US) (māksliniece
/ visual artist)
Zane Onckule (mākslas kuratore
/ art curator)
Jonas Buchel (LV/DE) (pilsētvides attīstītājs
/ city developer)
John W. Fail (US/EE) (programmētājs, kultūras projektu organizators
/ programmer, project manager)
Ernest Truely (US/EE) (performanču mākslinieks
/ performance artist)
Šoreiz KOMPASĀ esam uzaicinājuši pastāstīt par savu pieredzi tos, kuri organizē dažāda veida kultūras pasākumus ārpus savas ierastās vides, lai uzzinātu par iemesliem, par gūto pieredzi, kā darbība ietekmē vidi, kurā tā tiek veikta un kā transformējas darītāja saikne ar vidi, no kuras tas ir nācis.
Zane Onckule pārstāv laikmetīgās mākslas centru KIM?, kas nesen uzsācis (sa)darbību Ņujorkā. Savukārt ņujorkiete Hanna Herr, būdama vēl pavisam gados jauna māksliniece, jau iemēģinājusi roku pasākumu organizēšanā Taizemē. Divi citi amerikāņi John W. Fail un Ernest Truely jau vairākus gadus organizē kultūras notikumus Helsinkos un Tallinā mākslas centros PTARMIGAN and POLYMER. Bet vācu izcelsmes urbānists Jonas Buchel aktīvi darbojas ar pilsētvides attīstības jautājumiem Rīgā, tai skaitā ir URBAN INSTITUTE līdzdibinātājs Rīgā.
Ar šo sarunu/diskusiju akcentējam situācijas, kad šķiet, ka nav iespējams realizēt savas idejas ierastajā vidē. Vienmēr pastāv iespējas skatīties tālāk pāri zināmā robežām. Atliek tikai distancēties no tā un tūlīt parādās jaunas iespējas idejas realizēšanai, kā arī jauns skatījums uz pašu ideju, liekot to novērtēt kritiskāk un aicinot doties tālāk jeb "dziļāk iekšā mežā", kur gaida jauni atklājumi.
Vai identitāte tiek zaudēta, paplašinot darbību ārpus valodas, ģeogrāfiskām, kopienu vai citām robežām? Kāda nozīme ir identitātei? Kur ir identitātes robežas? Kas tieši ir identitāte? Vai identitāte ir piederības apzināšana un praktizēšana līdzīgas valodas lietotāju grupas robežās vai līdzīgi domājošu, vai starp tiem, kam līdzīga attieksme pret dzīvi vai tieši pretēji? Kam vajadzīga identitāte?..
For this addition of KOMPAS we invite organizers who are active in creating different kinds of cultural projects and initiatives outside of their place of origins to share their experiences. We look to open a dialog in which to farther understand their particular reasons for looking outside of their home countries, communities and comfort zones in order to create their work. What have they learned and gained? How have these kind of activities impacted the environments in which they were realized, and how has working outside of one's comfort zones transformed the connection with one's original environment?
Zane Onckule represents Contemporary Art Centre KIM? in Riga, which recently started a collaborative action in New York City. While Hannah Herr is still a young artist, she already has experience in organizing an initiative in Thailand. Two other Americans John W. Fail and Ernest Truely have been organizing cultural events for several years in Helsinki and Tallinn through the art centers PTARMIGAN and POLYMER. German Jonas Buchel is active in city development initiatives in Riga and is the Co-Founder of Riga's URBAN INSTITUTE.
With this talk/discussion we want to highlight circumstances in which it seems necessary to reach outside of one's place of origin in order to realize their ideas. There are always possibilities to look beyond the borders of one's comfort zone- borders which are often just close enough to prevent gaining a wider perspective. Often outside of this zone possibilities appear by themselves and offer new perspective on the idea itself, affording the opportunity to evaluate ideas more critically and more thoughtfully, and to possibly discover new ideas entirely.
Do you lose your identity while widening your activities beyond the borders of one's communities in terms of language, geography, culture etc.? So what is the value of identity and where are its borders? What exactly is identity? Is identity only a way of belonging to groups of similarly speaking/thinking people or those who have similar attitude towards life or maybe exactly the opposite attitude from yours? And who actually benefits from defining identity?

June 2014
7/06

Abraham Hurtado (SP) (laikmetīgās dejas horeogrāfs un kultūras projektu organizators
/ contemporary dance choreographer and manager of culture projects)
Michele Casaponsa (SP) (skaņas mākslinieks
/ sound artist)
Jaroslav Minkin (UA) (dzejnieks
/ poet)
6/06
FREE RIGA Manifests (prezentē kustības FREE RIGA pārstāvis Dāvis Kaņepe)
/ FREE RIGA Manifest (presentation by movement FREE RIGA representative Dāvis Kaņepe)
freeriga.lv


KOMPASS APRAKSTS

Pasākumu pirmajā daļā notiek mākslinieku prezentācijas, kurās auditorija tiek iepazīstināta ar dažādu mākslas disciplīnu pārstāvjiem, viņu darbiem, darbu radīšanas metodēm, tehnikām, aktuālo radošo procesu un idejām. Vienā pasākumā piedalās vidēji trīs mākslinieki. Katram tiek dotas no 20-40 minūtēm, kurās mākslinieki stāsta, rāda, atskaņo vai kā citādi prezentē gan iepriekš radītus darbus, gan tos, pie kuriem šobrīd tiek strādāts, vai pie kura nesen ir beigts darbs un notikusi, piemēram, izstādes atklāšana, pirmatskaņojums, izdota grāmata etc. Savukārt otrajā daļā mākslinieki savā starpā, ar diskusijas vadītāju un auditoriju diskutē par pirmajā daļā redzēto, izsakot kritiku, komentārus, ieteikumus, sajūtas vai kā citādi reflektējot uz iepriekš dzirdēto vai redzēto.

Pasākumā vienlaikus tiek aicināti piedalīties pārstāvji no dažādām mākslas disciplīnām, žanriem vai stiliem, lai veicinātu diskusiju starp tām.

Diskusijas pēc iespējas tiek dokumentētas, vēlāk to audio ieraksti un transkripcijas tiek publicētas Totaldobže mākslas centra mājas lapā, tādā veidā tiek dokumentēti un arhivēti laikmetīgās mākslas procesi.

KOMPASA pasākumu norisi atbalsta Valats Kultūrkapitāla fonds.

Kopš 2011. gada maija līdz 2015. gada janvāra vidum “Kompasa” ietvaros notikuši 40 pasākumi. 26 no tiem Totaldobže Mākslas centrā, 2 – Siguldas kultūras namā, 3 – Tukuma Mākslas muzejā, viens Ventspils bibliotēkā, 2 - Rīgas Mākslas telpā, viens Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijā, viens Paula Stradiņa medicīnas muzejā, viens kafejnīcā “Austra”, viens rezidenču centrā “Ptarmigan” Tallinā, Igaunijā, viens izstāžu zālē “Arsenāls” un viens Kaņepes Kultūras centrā. Kopumā ar savu radošo darbību iepazīstinājuši vairāk nekā 110 vizuālās mākslas, mūzikas, laikmetīgās dejas, dzejas, scenogrāfijas, filosofijas, teātra režijas, dramaturģijas, komiksu mākslas, jauno mediju pārstāvji kā arī dažādi kultūras darbinieki un aktīvisti.Kompasa” prezentācijas pasākumus apmeklējuši aptuveni 800 apmeklētāju.

Sākotnēji uz prezentācijām tika aicināti pārsvarā tie mākslinieki, kuri pašlaik iegulda savā radošajā darbā maksimālu enerģiju un resursus, kā rezultātā radītais bieži nonāk līdz auditorijai vēlāk nekā vajadzētu un nereti sākotnēji tiek nostādīts ārpus jau ierastās un pazīstamās mākslas vides, tiek dēvēts par “alternatīvu”, “underground” “netradicionālu”, “eksperimentālu”, “laikmetīgu”, “nesaprotamu”, “jaunu”, “nekomerciālu” utt. Šo cilvēku ieguldījums mākslā ir sava veida sevis upurēšana – neatkarīgi no akadēmiskas izglītības, statusa sabiedrībā, vecuma vai darba stāža. Šāda neordināra, iracionāla vai inovatīva – jaunus ceļus apgūstoša māksla dod jaunas atskārsmes ne tikai pašiem māksliniekiem – tā ir būtiska nozares attīstībai un mākslas jomai Latvijā.

Šobrīd uz diskusijām aicinām gan jaunos, gan jau atpazīstamību ieguvušus māksliniekus, gan tos, kuri strādā pie jauna darba, gan tos, kuri šo procesu ir tikko beiguši, galveno uzmanību pievēršot tam, cik aktuāls un kvalitatīvs ir konkrētā māklsinieka darbs.

LĪDZ ŠIM NOTIKUŠO KOMPASA PASĀKUMU DALĪBNIEKI

 

Plakāts KOMPASA pasākumam Rīgas Mākslas Telpā 25. novembrī, 2014. gadā.

Foto no pēdējā KOMPASA pasākuma Kaņepes Kultūras centrā 21. janvārī, 2015. gadā ar multimediju mākslinieci Jeļenu Glazovu, skaņu mākslinieku Andri Indānu un laikmetīgās akadēmiskās un elektroakustiskās muzikas komponisti Annu Ķirsi. Foto Kristians Poikāns (Veto Magazine – https://vetomagazine.wordpress.com/2015/01/22/kompass_saruna_kkc/)

2015. gadā KOMPASA pasākumos piedalījušies: mūziķi Jeļena Glazova, Andris Indāns, Anna Ķirse; mākslinieces Aija Bley, Laura Prikule, Anda Lāce.

Foto no KOMPASA pasākuma, kurš tika noorganizēts sadarbībā ar projektu telpu “Ptarmigan” Tallinā (Igaunijā) 22. jūlijā, 2014. gadā.

2014. gadā KOMPASA pasākumos piedalījušies: mākslinieki Miķelis Fišers, Anda Lāce, Inga Brūvere, Zane Raudiņa un Hanna Herr (ASV), rakstnieks Toms Kreicbergs, dzejnieks Krišjānis Zeļģis, kino režisors Siegfried (FR), komponisti Jānis Petraškēvičs, Rolands Kronlaks, Evija Skuķe, Linda Leimane un Platons Buravickis, horeogrāfes Sintija Siliņa, Olga Žitluhina un Anete Tambaka, valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" mākslinieciskā producente Baiba Kurpniece, čelliste Guna Šnē, biedrība FREERIGA, Mākslas centra “Centro Negra” Blankā (Spānijā) vadītājs un horeogrāfs Abraham Hurtado, dzejnieku apvienība STAN no Ukrainas, KIM? Vadītāja Zane Onckule, “Urban Institute” vadītājs Jonas Buchel, festivāla Pixelache Helsinkos (Somijā) organizētājs un rezidenču centra “Ptarmigan” vadītājs Tallinā (Igaunijā) John W. Fail (ASV), kā arī antrologs Ernest Truely (ASV).

Attēlā performanču māksliniece Sandra Jogeva (Igaunija) KOMPASA pasākumā Totaldobže Mākslas centrā VEF teritorijā 2013. gadā.

2013. gadā KOMPASA pasākumos piedalījušies: jauno mediju mākslinieki Rasa Šmite, Irīna Špičaka, Gints Gabrāns, Janis Garančs un Krišjānis Rijnieks, scenogrāfi Rūdolfs Baltiņš un Reinis Dzudzilo, performanču mākslinieki no Igaunijas Sandra Jogeva un Erki Kasemets, Erik Alalooga, Mai Soot, Raoul Kurvitz un Laineli Parrest.

Attēlā režisors Vladislavs Navstavševs KOMPASA pasākumā Totaldobže Mākslas centrā VEF teritorijā 2012. gadā.

2012. gadā KOMPASA pasākumos piedalījušies: filozofi Signe Mežinska, Andrejs Balodis, Ieva Kolmane, Elga Freiberga, Uldis Vēgners, Kārlis Vērpe), režisori Kārlis Krūmiņš, Elmārs Seņkovs, Vladislavs Nastavševs, Inese Mičule, Andrejs Jorovojs, Mārtiņš Eihe, laikmetīgās akadēmiskās mūzikas komponisti Linda Leimane, Santa Ratniece, Laura Gustovska, Ieva Klingenberga, Voldemārs Johansons, Andris Dzenītis, džeza mūziķi Edvīns Ozols, Jānis Runģis, Inga Bērziņa, Artjoms Sarvi, Dāvis Jurka, Artis Orubs.

2012. gadā KOMPASA pasākumi tika organizēti arī Tukuma Mākslas muzejā. Dalībnieki: mākslinieki Artūrs Bērziņš, Laura Prikule, Eva Vēvere; laikmetīgās dejas horeogrāfi Ilze Zīriņa, Valērijs Oļehno; mūziķe Laima Jansone, komponisti Kristaps Pētersoons, Gundega Šmite, Platons Buravickis, Oskars Herliņš; literāti Ronalds Briedis, Inga Gaile, Jānis Vādons.

Attēlā scenogrāfi Artūrs Arnis, Rūdolfs Baltiņš, Reinis Dzudzillo “Kompasa” prezentācijā Totaldobže mākslas centrā VEF teritorijā 2011. gadā.

2011. gadā KOMPASA Rudens cikla pasākumos piedalījušies: mūsdienu akadēmiskās mūzikas komponisti Gundega Šmite, Kristaps Pētersons, Edgars Raginskis, Oskars Herliņš, Jēkabs Jančevskis, Platons Buravickis, laikmetīgās dejas horeogrāfi Agnese Bordjukova, Elīna Breice, Simona Orinska, Valērijs Oļehno, Kristīne Vismane, Alise Putniņa, dzejnieki Andra Manfelde, Inga Gaile, Iveta Ratnīka, Jānis Vādons, Krišjānis Zeļģis, Aleksandrs Zapoļs, vizuālie mākslinieki Katrīna Neiburga, Rasa Šulca, Eva Vēvere, Miķelis Fišers, Kaspars Groševs, Andrejs Strokins, Ivars Drulle. Pirmo "Kompasa stipendiju" saņēma laikmetīgās akadēmiskās mūzikas komponists Platons Buravickis.

2011. gada maijā – jūlijā prezentācijas pasākumos kā eksperti piedalījās Gundega Laiviņa, Solvita Krese, Viestarts Gailītis, Vilnis Vējš, Dāvids Šilters, Krista Jansone, Dainis Grīnvalds un Olga Žitluhina, savukārt kā mākslinieki – vizuālās mākslas pārstāvji Lizete Murovska, Anna Kustikova–Veilande, Krists Pudzens, dzejnieki Arvis Viguls, Artis Ostups, Ivars Šteinbergs, gleznotāji Kaspars Brambergs, Magone Šarkovska, Armīns Ozoliņš, ilustrātori Rūta Briede, Mārtiņš Zutis, režisori Jurijs Djakonovs, Ģirts Šolis, dramaturgi Kristiāna Magreca, Liena Timšāne, Anna Donatova, horeogrāfi Ilze Zīriņa, Dmitrijs Gaitjukevičs, Eva Vancāne un scenogrāfi Artūrs Arnis, Rūdolfs Baltiņš, Reinis Dzudzillo.Visi līdz šim notikušie KOMPASA pasākumi ir bijuši iespējami pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam.


2015. gada 1. projektu konkursā Valsts Kultūrkapitāla fonda starpnozares komisija (Uģis Bratuškins, Zane Kreicberga, Jānis Puriņš, Kristaps Zariņš, Dace Melbārde, Zanda Treimane, Jeļena Antropova, Vineta Reitere, Liāna Langa, Pēteris Krilovs, Baiba Mūrniece, Ruta Cibule, Dace Jurka) nolēma projektu “Kompass” neatbalstīt.