Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside
 


 


 


 


 


 


 


 


 

radošās darbnīcas dalībnieki brīvi eksperimentē un sadarbojas savā starpā moderatora pavadībā ilgāku laika posmu (līdz 3 nedēļām), ar mērķi radīt jaunas idejas jauniem mākslas darbiem. Dalībnieki tiek uzaicināti vai tiek izsludināta iepriekšēja pieteikšanās.

Līdz šim ir notikušas 7 radošās darbnīcas

creative workshops participants in assistance of the workshop's moderator during the process of free experiments and collaboration (up to 3 weeks) are creating new ideas for their new art works. Participants are invited or can apply responding on the open call.

Till today there have been organized 7 creative workshopsAgrāk / Past

8 (Brīvā plūsma: Sevis noskaņošana radīšanai / Free Flow: The creativity cultivating session)

 

23 – 30/08/2016
Tāšu muiža, Grobiņas novads
in Tāšu manor, in Latvia

Moderators / Moderator
WOOGURU (Seoul/Berlin)

Piedalās / Participants
laikmetīgās deja / contemporary dance
Lia Gusein-Zade (RU/IT), Ričardas Kundelis (LT), Valentina Černiauskaitė (LT), Evgenia Sizmina (RU), Kotryna Žilinskaitė (LT), Mārtiņš Bērziņš Sprūds (LV), Nelly Hakkarainen (FI)
vizuālā māksla / visual art
Eva Vēvere (LV),
Židrija Janušaite (LT), Nune Arazyan (RU), Alberto Monteraz (ES)

 

 


Darbnīcu vadīja Free Flow ķermeņa iepazīšanas metodes izveidotājs Wooguru wooguru.org
Darbnīcā varēja pieteikties jebkuras mākslas disciplīnas pārstāvji, kuri vēlas iepazīt tuvāk cilvēka ķermeni un likt lietā iegūtās zināšanas savā radošajā darbā.
Ikvienam darbnīcas dalībniekam bija iespēja Free Flow tehniku un praktizēt to, veidojot jaunus mākslas darbus gan indiviuāli, gan sadarbībā ar citiem dalībniekiem.
Darbnīcā piedalījās 11 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Somijas, Itālijas un Spānijas, 8 no dalībniekiem ikdienā darbojās laikmetīgās dejas, bet 3 – vizuālās mākslas jomā.

Workshop was organized and lead by Wooguru, the creator of Free Flow technique wooguru.org
In the workshop took part 11
artists from Latvia, Lithuania, Russia, Finland, Italy and Spain willing to explore the human body and movements – 8 of them working in contemporary dance and 3 – visual art field.
Workshop participants were living and working in the Tāšu manor, in remote small village 20km from the third biggest city in Latvia – Liepāja.
Each participant had a choice to study Free Flow and test it in practice by creating new art works individually and together with other ones.
 

 

7

 

1 – 21/06/2016
Mākslas rezidence MoKS, Moste, Igaunija

Art residency MoKS, Mooste, Estonia

Organizē / Organizers
Totaldobže mākslas centrs
Totaldobže Art Centre

Sadarbības partneris un norises vietas nodrošinātājs / Collaboration partner and host
Mākslas rezidence MoKS

Art residency MoKS

Moderators / Moderator
John Grzinich (US/EE)

Dalībnieki / Participants
Inga Erdmane, Edd Schouten (NL)

Atbalstītāji / Supporters
Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds, Hāgas mākslas fonds Stroom, Ziemeļvalstu Kultūpunkts (Ziemeļvalstu – Baltijas valstu modilitātes programma, atbalsts mākslas rezidencēm), Igaunijas Kultūrkapitāla fonds / Latvian State Culture Capital foundation, Culture foundation of The Hague Stroom, Kulturkontakt Nord (Nordic-Baltic mobility programme, support for artist residencies), Estonian Cultural Endowment

Radošā darbnīca tika organizēta izstādes OMEGA3 ietvaros. Visiem uzaicinātajiem izstādes dalībniekiem tika piedāvāta iespēja radīt jaunus mākslas darbus izstādei Melnā Cauruma radošajā darbnīcā, kas notika īsi pirms izstādes norises, 5 min gājiena attālumā no izstādes norises vietas – Mostes sēklu šķirošanas fabrikas.
Inga un Eds darbnīcā izveidoja "Zetor Zine" (46 eks), ko vēlāk piedāvāja iegādāties izstādes apmeklētājiem.
The creative workshop was organized as part of the exhibition OMEGA3. All invited exhibition participants were offered to create their art works during the Black Holes workshop, which took place just before the exhibition opening, in 5 min walking distance from the exhibition location – Moste Seed Sorting Factory.
Inga and Edd created a zine "Zetor Zine" (limited edition of 46 ex), which exhibition visitors could purchase.


"Zetor Zine" video..

Vairāk par izstādi OMEGA3 / More info about the exhibition OMEGA3..

 


 

27/07/2016 19:00
bārs Pils, E. Smiļģa iela 35
in the bar Pils, E. Smiļģa St 35

2/07/2016
Mostes Sēklu šķirošanas fabrikā, Moostē, Igaunijā
Mooste Seed Sorting factory, Mooste, Estonia

12/06/2016 14:00
Mākslinieku rezidencē Rucka, Cēsīs

Artist residency Rucka, Cesis, Latvia

Inga Erdmane un Eds Shutens stāstīja par to kā viņiem gāja Melnā Cauruma radošajā darbnīcā KOMPASA pasākumā Rīgā – http://www.totaldobze.com/black_hole/compass/2016/3/
izstādes OMEGA3 atklāšanā Mostē (Igaunijā) – http://www.totaldobze.com/Exhibitions/
Laikmetīgā Mākslas centra organizētajā Laikmetīgās Mākslas vasaras skolā "Error?!"
Cēsīs – https://www.facebook.com/events/998914436872210/

Inga Erdmane and Edd Schouten will shared their experiences from the Black Hole creative workshop – http://www.totaldobze.com/black_hole/compass/2016/3/
in Compass event in Riga (Latvia)
during exhibtion OMEGA3 opening in Mooste (Estonia)
http://www.totaldobze.com/Exhibitions/
in the Contemporary Art Summer School "Error?!" organized by Centre of Contemporary Art in Cēsis (Latvia) – https://www.facebook.com/events/998914436872210/

 

 

 

6_2

 

20/07 – 10/08/2015
Tāšu muiža, Grobiņas novads, Latvija

Tāši manor, 20km from Liepāja, Latvia

Organizē / Organizers
Totaldobže mākslas centrs
Totaldobže Art Centre

Moderators / Moderator
Kaspars Lielgalvis

Dalībnieki / Participants
Andris Indāns, Laura Prikule

Atbalstītāji / Supporters
Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds / Latvian State Culture Capital foundation


Šī darbnīca ir turpinājums radošajai darbnīcai, kas notika mākslas rezidencē Centro Negra, Blankā, Spānijā 20/04 – 10/05/2015.
Darbnīcas laikā tika pilnveidoti mākslas darbi no iepriekšējā darbnīcā iegūtajiem materiāliem, kā arī papildināti ar jauniem mākslas darbiem, un izveidota audiovizuāla izstāde "Agrokultūra. Akmens starp akmeņiem", kas daļēji tika izstādīta Totaldobže mākslas centra pagaidu telpās – Muitas mājā Liepājā 8/08 – 13/09/2015. Izstāde tika iekļauta arī mūsdienu mākslas festivāla "Akti naktī" programmā Liepājā.

Audiovizuālais darbs "Pārtikas ķēde" / Audiovisual work "Food Chain"

Vairāk par izstādi "Agrokultūra. Akmens starp akmeņiem" / More about exhibition "Agriculture. Rock Among Rocks"

 

 

 

6_1

 

20/04 – 10/05/2015
Mākslas rezidence
Centro Negra, Blanka, Spānija
Art residency
Centro Negra, Blanca, Spain

Organizē / Organizers
Totaldobže mākslas centrs
Totaldobže Art Centre

Sadarbības partneris un norises vietas nodrošinātājs / Collaboration partner and host
AADK Spain

Moderators / Moderator
Kaspars Lielgalvis

Dalībnieki / Participants
Hugo Alonso (ES), Andris Indāns (LV), Meri Moreno (ES), Iona Pergo (ES), Laura Prikule (LV), Sergio Sotomayor (ES), La Tipa (ES)

Atbalstītāji / Supporters
Blankas pašvaldība, Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds / Blanca City Council, Latvian State Culture Capital foundation


Starp muzikālajiem džemiem, sarunām un diskusijām, abi dalībnieki no Latvijas kopīgi ar moderatoru uzsāka industriālās ainavas dokumentāciju dažādos medijos, kā rezultātā tika izveidoti vairāki jauni mākslas darbi, tai skaitā audiovizuālais darbs "Akmens starp akmeņiem" (Roca Entre Las Rocas) un citi. Bet Spānijas laukos redzētais pamudināja uzsākt veidot jaunu izstādi, tādēļ tika noorganizēta vēl viena radošā darbnīca Latvijas laukos – Tāšu muižā, kas notika no 20/07-10/08/2015, un kurā šoreiz piedalījās tikai visi trīs Latvijas pārstāvji – Andris Indāns, Laura Prikule un Kaspars Lielgalvis. Spānijā iegūtais materiāls tika apstrādāts, papildināts un no jaunradītajiem mākslas darbiem tika izveidota izstāde "Agrokultūra. Akmens starp akmeņiem", kas daļēji tika izstādīta Totaldobže mākslas centra pagaidu telpās – Muitas mājā Liepājā 8/08 – 13/09/2015. Izstāde tika iekļauta arī mūsdienu mākslas festivāla "Akti naktī" programmā Liepājā.

Audiovizuālais darbs "Akmens starp akmeņiem" / Audiovisual work "Rock Among Rocks"

Vairāk par izstādi "Agrokultūra. Akmens starp akmeņiem" / More about exhibition "Agriculture. Rock Among Rocks"

 

 

 

5

Darbnīcas dalībnieki pie Linu Pārstrādes rūpnīcas Mostē kopā ar Valsts kamerorķestra “Sinfonietta Riga” vadītāju un diriģentu Normundu Šnē, kurš tika uzaicināts, lai apspriestu iespējamo kamerorķestra līdzdalību izstādē.
Participants of the workshop in front of the Linen Mill in Mooste together with the Latvian Chamber orchestra “Sinfonietta Riga” conductor Normunds Šnē, who was invited to discuss the possibilities to include the orchestra in the exhibition.

23/11 – 15/12/2015
Mākslas rezidence MoKS, Moste, Igaunija

Art residency MoKS, Mooste, Estonia

Organizē / Organizers
Totaldobže mākslas centrs
Totaldobže Art Centre

Sadarbības partneris un norises vietas nodrošinātājs / Collaboration partner and host
Mākslas rezidence MoKS

Art residency MoKS

Moderators / Moderator
Kaspars Lielgalvis

Dalībnieki / Participants
Linda Leimane (LV), Marianna Liik (LV)
Voldemārs Johansons (LV), Taavi Suisalu (EE)

Atbalstītāji / Supporters
Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu Kultūpunkts (Ziemeļvalstu – Baltijas valstu modilitātes programma, atbalsts mākslas rezidencēm), Igaunijas Kultūrkapitāla fonds / Latvian State Culture Capital foundation, Kulturkontakt Nord (Nordic-Baltic mobility programme, support for artist residencies), Estonian Cultural Endowment

Dalībniekiem – komponistēm Lindai Leimanei, Mariannai Liik un māksliniekiem Voldemāram Johansonam un Taavim Suisalu darbnīcas moderators Kaspars Lielgalvis piedāvāja radīt idejas jauniem darbiem, kas kaut kādā mērā būtu saistīti ar Mostes sēklu šķirošanas fabriku. Dalībnieki piekrita un 3 nedēļas notika intensīvs darbs pie jaunu darbu veidošanas. Paralēli tika izstrādāta arī topošās izstādes OMEGA3 koncepcija.
Darbnīcas dalībnieki izstādei iecerēja izveidot jaunus apjomīgus darbus, taču finansējumu izdevās piesaistīt tikai nelielai daļai no iecerētā.
Participants – composers Linda Leimane, Marianna Liik and artists Voldemārs Johansons and Taavi Suisalu were offered by moderator Kaspars Lielgalvis to create their ideas of new art works related to the Moosete Seed Sorting Factory. Participants agreed and three weeks intensively worked on the creation. Paralel Kaspars Lielgalvis together with particpants developed a concept of the new exhibition OMEGA3.
Not all of the ideas were realized, because of lack of funding and the impressive size of the art works.


Video ar dalībnieku iecerēm / Video about particpants ideas

Vairāk info par darbnīcu drīzumā / More info about the workshop soon

Vairāk par izstādi OMEGA3 / More info about the exhibition OMEGA3..

 

4

 

6/10-25/10/2014
Mākslas rezidence MoKS, Moste, Igaunija

Art residency MoKS, Mooste, Estonia

Organizē / Organizers
Totaldobže mākslas centrs
Totaldobže Art Centre

Sadarbības partneri / Collaboration partners
art residences
Ptarmigan (EE), MoKS (EE), gallery 1646 (NL)
norises vietas nodrošinātājs / host organization
Mākslas rezidence MoKS

Art residency MoKS

Moderators / Moderator
Kaspars Lielgalvis

Dalībnieki / Participants
Kaspar Aus (EE), Platon Buravicky (LV), Laura Prikule (LV), Edd Schouten (NL), Krišjānis Zeļģis (LV)

Atbalstītāji / Supporters
Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds, Nīderlandes vēstniecība Latvijā, Ziemeļvalstu Kultūpunkts (Ziemeļvalstu – Baltijas valstu modilitātes programma, atbalsts mākslas rezidencēm), Igaunijas Kultūrkapitāla fonds / Latvian State Culture Capital foundation, The Embassy of The Netherlands in Latvia, Kulturkontakt Nord (Nordic-Baltic mobility programme, support for artist residencies), Estonian Cultural Endowment

Vienā no vides izpētes pārgājieniem radošās darbnīcas laikā Eds Shoutens un Laura Prikule iekļuva Mostes sēklu šķirošanas fabrikā un veica tās fotodokumentāciju. Vēlāk šīs fotogrāfijas iedvesmoja darbnīcas moderatoru Kasparu Lielgalvi apspriest domu par starpdisciplināras izstādes veidošanu fabrikā ar vienu no rezidences MoKS vadītājiem – Evelīnu Grziniču. Izrādījās, ka doma par fabriku kā par iespējamu izstādes vai kādas citas mākslinieciskas norises vietu gaisā virmojusi jau sen, tikai pietrūcis gana ievērojams iemesls to realizēt. Tika pieņemts lēmums pamēģināt izveidot izstādi fabrikā kopīgi. Izstāde OMEGA3 notika 2016. gada vasarā.
Prezentācijas
/ Presentations:
15/10/2014 – Tartu Mākslinieku savienības izstāžu zāle / Tartu Kunstimaja (Tartu, Estonia)
26/10/2014 – mākslas rezidence Rundum (Tallina)
/ Rundum residency (Tallinn, Estonia)
30/10/2014 – kafejnīca Austra (Rīga)
/ Austra (Riga, Latvia)


Dalībnieku izveidota mājas lapa par darbnīcu / webpage created by participants – https://blackholes2014.wordpress.com/

Vairāk par izstādi OMEGA3 / More info about the exhibition OMEGA3..

 

3 (ĶEKARS / BUNCH)


 

25/11-19/12/2013
Totaldobže mākslas centrs (VEF teritorijā)

Totaldobže Art Centre (VEF territory, Riga)

Organizē / Organizers
Totaldobže mākslas centrs
Totaldobže Art Centre

Moderators / Moderator
Richard Cameron-Wolfe (US)

Dalībnieki / Participants
Anda Lāce, Evija Skuķe

Atbalstītāji / Supporters
Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds, ASV vēstniecība Latvijā / Latvian State Culture Capital foundation, USA Embassy in Latvia


Video no noslēguma prezentācijas Totaldobže mākslas centrā (VEF teritorijā) 19/12/2013
Video from the final presentation in Totaldobže Art Centre (VEF, Riga) 19/12/2013

 

2 (REŽĢIS / GRID)


 

28/10-17/11/2013
Totaldobže mākslas centrs (VEF teritorijā)

Totaldobže Art Centre (VEF territory, Riga)

Organizē / Organizers
Totaldobže mākslas centrs
Totaldobže Art Centre

Moderators / Moderator
Favela Vera Ortiz (FI)

Dalībnieki / Participants
Eva Vēvere, Platons Buravickis, Elena Jacinta

Atbalstītāji / Supporters
Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu Kultūpunkts (Ziemeļvalstu – Baltijas valstu modilitātes programma) / Latvian State Culture Capital foundation, Kulturkontakt Nord (Nordic-Baltic mobility programme)


Video no noslēguma prezentācijas Totaldobže mākslas centrā (VEF teritorijā) 16/11/2013
Video from the final presentation in Totaldobže Art Centre (VEF, Riga) 16/11/2013

 

1 (PORTĀLS / PORTAL)

 

30/08-8/09/2012
Totaldobže mākslas centrs (VEF teritorijā)

Totaldobže Art Centre (VEF territory, Riga)

Organizē / Organizers
Totaldobže mākslas centrs
Totaldobže Art Centre

Moderators / Moderator
Richard Cameron-Wolfe (US)

Dalībnieki / Participants
horeogrāfe / choreographer Leah Morrison (US)
scenogrāfe
/ set design Aija Baumane
videoprojekcijas / video projections Katrīna Sauškina
teksti / texts Toms Treibergs, Vladimirs Fjodorovs
mūzikas izpildītāji / interprets of music Ksenija Jakuņina, Edgars Skarbulis, Ilona Haņina, Artūrs Gailis, Āris Ozols, Pēteris Ozoliņš, Agate Ozoliņa, Madara Jauģiete, Mareks Logins, Oskars Ozoliņš, Vairis Nartišs, Maija Kļaviņa, Jēkabs Nīmanis, Nauris priedītis, Jurijs Gagarins
dejotāji / dancers Latvijas kultūras akadēmijas laikmetīgās dejas nodaļas studenti
/ students of Latvian Culture academy Contemporary dance department

Atbalstītāji / Supporters
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, ASV vēstniecība Latvijā / Riga City Council Education, Culture and Sports departament, USA Embassy in Latvia

Pirmā un visapjomīgākā Melno Caurumu radošā darbnīca, kura tika organizēta asadarbībā ar amerikāņu laikmetīgās akadēmiskās muzikas komponistu Ricardu Kameronu-Volfu. Organizējot šo darbnīcu tika likti pamati šādām eksperimentālām starpdisciplinārām radošajām darbnīcām, kurās tiks radīti jauni mākslas darbi radoši sadarbojoties dažādu disciplīnu, nozaru, stilu, skolu un kultūru pārstāvjiem.
PORTĀLA struktūru Ričards izveidoja pirms darbnīcas norises Amerikā. Tā paredzēja gan iepriekš izstrādātas muzikālas, tekstuālas un kustību daļas, gan improvizāciju uz vietas – koncerta laikā.
Ričards un laikmetīgās dejas horeogrāfe Lea Morisone (Trisha Brown dance company) ieradās Latvijā 10 dienas pirms paredzētā koncerta, kas bija ieplānots mūsdienu mākslas foruma Baltā Nakts ietvaros, lai kopīgi ar visiem koncerta dalībniekiem sagatavotu apjomīgo starpdisciplināro koncertu.


Video no koncerta Totaldobže mākslas centrā (VEF teritorijā) 8/09/2012 / video from the concert in Totaldobže Art Centre (VEF, Riga) 8/09/2012

 

 

 

Vairāk per Melnajiem Caurumiem / More about Black Holes..