Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside
 


 


 


 


 


 


 


 


 

Melno caurumu tūrēs Melno Caurumu aktivitātes notiek ārpus Rīgas – citās vietās Latvijā un ārzemēs

Melnie Caurumi ir prezentēti mākslas mesēs Supermarket (Stokholmā, Zviedrijā), Art Athina (Atēnās, Grieķijā), mākslas centrā Centro Parraga (Mursijā, Spānijā) un festivālā Water Tower Art Fest (Sofijā, Bulgārijā)

Kopš 2014. gada Melno Caurumu aktivitātes ir notikušas Tāšu muižā un Liepājā, bet ārpus Latvijas – Igaunijā un Spānijā.

In Black Hole's Tours the Black Hole activities take place outside Riga – in other places in Latvia and abroad

The Black Holes has been presented in international art fairs Supermarket (Stockholm, Sweden), Art Athina (Athens, Greece), in the art centre Centro Parraga (Murcia, Spain) and the festival Water Tower Art Fest (Sophia, Bulgaria)

Since 2014 the Black Hole activities have taken place in Tāšu manor and Liepāja, but outside Latvia – in Estonia and Spain.Drīzumā Liepājā

Soon in Liepaja (Latvia)


 

 

 

 

LIZ WILLIAMS (US)
HOWARD KATZ (US)
ARTIS KUPRIŠS
MĀRTIŅŠ KUZMINS
SANDIJA SANDŽEJ

Interdisciplinary Contemporary Art Exhibition

9/12/2016 19:30
Kultūras centrā WISE, Alejas ielā 9, Liepājā
Culture centre Wise, Alejas St 9, Liepaja
Liza Viljamsa ir gaisa akrobāte, kas savu karjeru iesākusi kā laikmetīgā dejotāja Ņujorkā. Pašlaik Liza dzīvo un strādā Berlīnē, piedaloties dažādās jaunā cirka izrādēs kā gaisa akrobāte. Liza uzstājās Melnā Cauruma kombinētajā koncertā Totaldobže Mākslas centrā 2013. gadā VEF teritorijā.

Hovards Katcs
arī ir uzaudzis Ņujorkā, bet pašlaik darbojas Berlīnē. Viņa radošās darbības amplitūda aptver gan dzeju, gan mūziku, gan laikmetīgo deju, bet pamatā viņš sevi dēvē par dzejnieku un dzeju viņš raksta visas savas dzīves garumā. Hovards uzstājās šogad Rīgā kinoteātrī Splendid Palace pēc Dzejas slama. Intervija ar Hovardu – https://www.mixcloud.com/radionaba/bron-hīts-12032016-dzejas-slams_howard-katz_kaspars-lielgalvis/

Vietu skaits KCWise ir ierobežots, tādēļ aicinām rezervēt vietu savlaicīgi. Ieejas maksa pasākumā 6 eiro, bet ja rezervēsi savu vietu līdz 4. decembrim, tad ieejas maksa būs tikai 4 eiro. Lai rezervētu vietu raksti uz info@totaldobze.com

Lizas un Hovarda vizīti Latvijā atbalsta ASV vēstniecība Rīgā.

8/12/2016
Kultūras centrā WISE, Alejas ielā 9, Liepājā

Hovarda Katca meistarklase dzejniekiem

Dalība bez maksas. Pietiekties – info@totaldobze.com

Agrāk

Past2016
23/08–23/09
Melnie Caurumi tūrē Latvijā
Tāšu muiža/Liepāja/Rīga
Atbalsta Kurzemes plānošanas reģions (Valsts Kultūrkapitāla fonds)2016
23/08–23/09
Black Hole's tour in Latvia
Tāšu manor/Liepaja/Riga
Supported by Kurzeme Planning Region (Latvian State Culture Capital foundation)

Radošā darbnīca Free Flow
23/08–30/08
Tāšu muiža, Tāši

Darbnīcu vadīja Free Flow ķermeņa iepazīšanas metodes izveidotājs Wooguru
wooguru.org
Darbnīcā varēja pieteikties jebkuras mākslas disciplīnas pārstāvji, kuri vēlas iepazīt tuvāk cilvēka ķermeni un likt lietā iegūtās zināšanas savā radošajā darbā.
Ikvienam darbnīcas dalībniekam bija iespēja Free Flow tehniku un praktizēt to, veidojot jaunus mākslas darbus gan indiviuāli, gan sadarbībā ar citiem dalībniekiem.
Darbnīcā piedalījās 11 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Somijas, Itālijas un Spānijas, 8 no dalībniekiem ikdienā darbojās laikmetīgās dejas, bet 3 – vizuālās mākslas jomā.

Workshop Free Flow
23/08–30/08
Tāšu manor, Tāši

Workshop was organized and lead by Wooguru, the creator of Free Flow technique wooguru.org
In the workshop took part 11
artists from Latvia, Lithuania, Russia, Finland, Italy and Spain willing to explore the human body and movements – 8 of them working in contemporary dance and 3 – visual art field.
Workshop participants were living and working in the Tāšu manor, in remote small village 20km from the third biggest city in Latvia – Liepāja.
Each participant had a choice to study Free Flow and test it in practice by creating new art works individually and together with other ones.
  

Kombinētais koncerts
Koncerts tika veidots tā, lai tajā piedalītos gan darbnīcas Flee Flow pārstāvji, gan ar to nesaistīti dažādu vietējās mūsdienu mākslas disciplīnu pārstāvji

Combined concert
In the concerts participated workshop's Free Flow leader, paticpants, and other contemporary artists from Riga and Liepāja

1/09
Kultūras centrā Wise, Liepājā
Culture Centre Wise, Liepāja
-
Wooguru (laikmetīgā deja /contemporary dance)
-
Linda Skranda, Marija Luīze Meļķe (dzeja / poetry), Artis Kuprišs (elektroakustiskā mūzika / electronics), Artūrs Kalvāns, Uldis Hasners (video / video)
-
Evgenia Sizmina (laikmetīgā deja / contemporary dance)

 

Koncertu iesāka Wooguru ar dejas improvizāciju, ko viņš izveidoja tur pat uz vietas demonstrējot paša radīto Free Flow ķermeņa pārvaldes tehniku. Concert started with the dance improvisation by Wooguru using his unique Free Flow technique.

 


Turpinājumā pirmo reizi kopīgi uz vienas skatuves vienlaicīgi uzstājās dzejnieces Marija Luīze Meļķe no Rīgas un Linda Skranda no Liepājas, elektroniskās mūzikas pārstāvis Artis Kuprišs un videomākslinieki Artūrs Kalvāns un Uldis Hasners (pēdējie trīs ir Liepājas universitātes Jauno Mākslas mediju nodaļas studenti un absolventi). The next performers did an experimental live interdisciplinary session. Poetreses Marija Luīze Meļķe from Riga and Linda Skranda from Liepāja, electronic musician Artis Kuprišs and video artists Artūrs Kalvāns and Uldis Hasners (students and graduates of the Liepāja University New Media art departament) were performing all together first time.


Koncertu noslēdza Free Flow darbnīcas dalībniece laikmetīgā dejotāja no Sanktpēterburgas Jevgēņija Sizmina ar savu iepriekš radīto dejas darbu Collapsus. The concert concluded participant of the workshop Free Flow – contemporary dancer Evgenia Sizmina from St.Petersburg with performce of her previously created dance piece Collapsus.

2/09
Kaņepes kultūras centrs, Rīgā
Kanepes Culture Centre, Riga
-
Wooguru (laikmetīgā deja /contemporary dance), Kristīne Daukšte (dzeja / poetry)
-
Marija Luīze Meļķe (dzeja / poetry), Artis Kuprišs (elektroakustiskā mūzika / electronics), Uldis Hasners (video / video)
-
Evgenia Sizmina, Lia Guseyn Zade, Mārtiņš Bērziņš Sprūds (laikmetīgā deja / contemporary dance)


Rīgā Wooguru uzstājās kopā ar dzejnieci Kristīni Daukšti, kura lasīja savus iepriekš sarakstītos dzejoļus, bet Wooguru reaģējot uz viņas intonāciju veidoja kustību improvizāciju.
Rīgā vēlreiz uzstājās arī Marija Luīze Meļķe, Artis Kuprišs un Uldis Hasners.
Koncerta noslēgumā divas Free Flow darbnīcas dalībnieces – Jevgēņija Sizmina un Lia Guseyn–Zade (dejotāja no Sanktpēterburgas, kura pašlaik dzīvo un strādā Itālijā) izpildīja darbnīcas laikā tapušu laikmetīgās dejas darbu, kuram horeogrāfiju izveidoja Mārtiņš Bērziņš Sprūds.
/ In Riga Wooguru performed together with Latvian poetress Kristīne Daukšte, who read her earlier created poems while Wooguru was interacting with her intonation with his body movements.
Marija Luīze Meļķe, Artis Kuprišs and Uldis Hasners performed together one more time.
The concert ended with performance of two Free Flow participants Evgenia Sizmina and Lia
Guseyn–Zade (dancer from St.Petersburg, currently living in Italy). I was created during the workshop with help of another Free Flow workshop participant – Latvian contemporary dance choreographer Mārtiņš Bērziņš Sprūds.

Kombinētais koncerts
Koncerts tika veidots iekļaujot dažādu disciplīnu pārstāvjus gan no vietējās mūsdienu mākslas vides, gan no Rīgas, gan ārzemēm – šoreiz atkal no Sanktpēterburgas

Combined concert
The concert was organized by including participants from various disciplines of local contemporary art field, Riga and abroad – this time again from St.Petersburg

23/09
Karostas ūdenstornī, Liepājā
Karosta Water tower, Liepāja
- Ivars Šteinbergs
(dzeja/poetry), Madara Melne Tomsone (aktrise/actress), Evita Birule (laikmetīgā deja/contemporary dance), Kristīne Vītola (režisore/theatre director), Ģirts Reiniks (elektroniskā mūzika/electronic music)
- īpašie viesi no Sanktpēterburgas / special guests from St.Petersburg Inga Shepeleva (dzeja/poetry), Cristine Kazarian (arfa/harp), Dmitry Anikin (elektronika/electronics)
- Marta Kauliņa (marimba
/marimba)

Koncertu iesāka dzejnieks Ivars Šteinbergs kopā ar mūziķi Ģirtu Reiniku, aktrisi Madaru Melni–Tomsoni un dejotāju Evitu Biruli. Māksliniekus kopīgi uzstāties 2012. gadā uzaicināja teātra režisore Kristīne Vītola pēc Totaldobže mākslas centra aicinājuma iestudēt vienu no Melnā Cauruma kobinētajām performancēm kādā bijušās rūpnīcas VEF ēkā / The concert was openned Latvian by poet Ivars Šteinbergs together with musician Ģirts Reiniks, actress Madara Melne–Tomsone and dancer Evita Birule. To perform together artists were invited in 2012 by theatre director Kristīne Vītola refering to Totaldobže Art Centre's invitation to create a Black Holes combined performance in one of the former factory VEF buildings

Koncerta turpinājumā uzstājās īpašie viesi no Sanktpēterburgas – dzejniece Inga Šepeļeva kopīgi ar mūziķiem Kristīni Kazarjanu (arfa) un Dmitriju Aņikinu (elektronika) / The following performance was presented by special guests from St. Petersburg – poetress Inga Shepeleva together with musicians Cristine Kazarian (harp), Dmitry Anikin (electronics)

Noslēgumā Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķe Marta Kauliņa atskaņoja mūsdienu komponistu skaņdarbus marimbai / the concert was concluded by musician Marta Kauliņa from Liepāja Symphony Orchestra, who performed few contemporary music pieces for marimba

2016
Melnie Caurumi tūrē Igaunijā
Mākslas rezidence MoKS, Moste
Sadarbībā ar mākslas rezidenci un kultūras centru MoKS
Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds

 

2016
Black Hole's tour in Estonia
Artists residency MoKS, Mooste
In collaboration with art residency and culture centre MoKS
Supported by Latvian State Culture Capital foundation

 

2014. gadā tika noorganizēta Melno Caurumu radošā darbnīca mākslas rezidencē MoKS, tādejādi aizsākot sadarbību, kas vainagojās vērienīgā starpdisciplinārā iztstādē
There were organized Black Hole's creative workshop in artists residency MoKS in 2014, by that started a collaboration which led us to a larger interdisciplinary exhibition

10-30/10/2015
Radošā darbnīca
Creative workshop
Moderators / Moderator
Kaspars Lielgalvis
Dalībnieki / Participants
Kaspar Aus (EE), Platon Buravicky (LV), Laura Prikule (LV), Edd Schouten (NL), Krišjānis Zeļģis (LV)

 

Darbnīcas dalībnieki atklāja majestātisku vecu rūpnīcu, kas vēlāk kalpos par izstāžu zāli starpdisciplinārai laikmetīgās mākslas izstādei / The workshop participants discovered majestic old factory, which later will serve as site for the interdisciplinary contemporary art exhibition

Dalībnieku izveidota mājas lapa par darbnīcu / webpage created by participants – https://blackholes2014.wordpress.com/

23/11 – 15/12/2015
Radošā darbnīca
Creative workshop
Moderators / Moderator
Kaspars Lielgalvis
Dalībnieki
/ Participants
Linda Leimane (LV), Marianna Liik (LV)
Voldemārs Johansons (LV), Taavi Suisalu (EE)

 


Darbnīcas moderators piedāvāja radīt idejas jauniem darbiem, kas kaut kādā mērā būtu saistīti ar Mostes sēklu šķirošanas fabriku. Dalībnieki piekrita un 3 nedēļas notika intensīvs darbs pie jaunu ideju radīšanas jauniem darbiem. Paralēli tika izstrādāta arī topošās izstādes OMEGA3 koncepcija / Moderator proposed to create ideas of new art works related to the Mooste Seed Sorting Factory. Participants agreed and three weeks intensively worked on the creation. Simultaneously there were developed a concept of the new exhibition OMEGA3.

1/06 – 21/06/2016
Radošā darbnīca
Creative workshop
Moderators / Moderator
John Grzinich (US/EE)
Dalībnieki
/ Participants
Inga Erdmane (LV), Edd Schouten (NL)

Trešā radošā darbnīca mākslas rezidencē MoKS tika organizēta izstādes OMEGA3 ietvaros. Visiem uzaicinātajiem izstādes dalībniekiem tika piedāvāta iespēja radīt jaunus mākslas darbus izstādei Melnā Cauruma radošajā darbnīcā, kas notika īsi pirms izstādes norises, 5 min gājiena attālumā no izstādes norises vietas – Mostes sēklu šķirošanas fabrikas.
The third creative workshop in the art residency MoKS was organized as part of the exhibition OMEGA3. All invited exhibition participants were offered to create their art works during the Black Holes workshop, which took place just before the exhibition opening, in 5 min walking distance from the exhibition location – Moste Seed Sorting Factory.

 


Inga un Eds darbnīcā izveidoja "Zetor Zine" (46 eks), ko vēlāk piedāvāja iegādāties izstādes apmeklētājiem / Inga and Edd created a zine "Zetor Zine" (limited edition of 46 ex), which exhibition visitors could purchase.

OMEGA3
Starpdisciplinārā laikmetīgās mākslas izstāde Interdisciplinary Contemporary Art Exhibition
2/07–07/08

Moste (Mooste), Polva rajons, IGAUNIJA
Mostes sēklu šķirošanas fabrikā un tās apkārtnē
/ Mooste, Polva district, ESTONIA
In Mooste Seed Sorting factory and its surroundings

Organizētāji / Organizers
Kaspars Lielgalvis (Totaldobže)
John, Evelyn Grzinich (MoKS)
Dalībnieki / Participants
Tuulikki Bartosik (EE), Aija Bley (LV), Inga Erdmane (LV), Emma Fält (FI), John Grzinich (US), Villem Jahu (EE), Voldemārs Johansons (LV), Daiga Krūze (LV), Epp Kubu (EE),
Anda Lāce (LV), Kaspars Lielgalvis (LV), Johanna Lonka (FI), Vanessa Massera (UK/CAN), Reinis Naļivaiko (LV),
Seth Nehil (US), Pinksy (GLO), Amanda Priebe (CAN), Laura Prikule (LV), Kelly Rauer (US), Edd Schouten (NL), Taavi Suisalu (EE), Timo Toots (EE), Ilze Vanaga (LV), Eva Vēvere (LV), Krišjānis Zeļģis (LV), Simon Whetham (UK)

Atbalstītāji
Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Igaunijas Kultūrkapitāla fonds, Igaunijas Kultūras ministrija, Ziemeļvalstu Kultūras Punkts,
Ziemeļvalstu-Baltijas valstu Mobilitātes programma, Stroom Den Haag, Linaagro, tipogrāfija Zemguss, Arctic Paper un Studija
Support
Latvian State Culture Capital Foundation, Cultural Endowment of Estonia, Culture Ministry of Estonia, Nordic Culture Point, The Nordic-Baltic Mobility Programme, Stroom Den Haag, Linaagro, Printing house Zemgus,
Arctic Paper and Studija

Vairāk info par izstādi OMEGA 3 šeit / More info about the exhibition OMEGA3 here


Foto Sabine Burger
Totaldobže (LV) un MoKS (EE) ir mūsdienu mākslas platformas ar atšķirīgām attīstības pieredzēm, taču ar vairākām būtiskām līdzībām – abas ir mākslinieku izveidotas, abas nodrošina sadarbības iespējas dažādu mākslas disciplīnu, nozaru un kultūru pārstāvjiem, kā rezultātā eksperimentos tiek radīti arī inovatīvi mākslas darbi. MoKS pamatdarbība ir saistīta ar starptautisku mākslas rezidenci Mostē (Igaunijā), kamēr Totaldobže – ar dažāda veida pasākumu organizēšanu Rīgā un citur. Abu platformu veidotāju fokusā ir vide, cilvēks tajā un to mijiedarbība ar mūsdienu mākslu.

Izstāde OMEGA 3 notika funkcionējošā fabrikā. Tās dalībnieki tika aicināti izstādīt savus jau esošos darbus vai radīt jaunus saistībā ar konkrētās fabrikas dažādajiem eksistences aspektiem – izveidošanas iemesliem, transformāciju ārējo faktoru iespaidā 40 gadu ilgumā, cilvēces guvumu no tās darbības, pašiem tās darbinātājiem, ēkas arhitektūru, mašinērijas funkcijām, struktūru utt.
Celebration of the factory as an act of written history – what makes memory? What makes an object valuable and worth preserving as a heritage – educational sample for society today and in the future? Appearance and disappearance of man made objects, new relations between man made objects, the environment, and people...
The concept of the exhibition has been built around the industrial facilities of Mooste Seed Sorting factory. Built in 1970ies, looking abandoned but still in use, marking several strands of historical, social and technical significance.
The factory has inspired musicians, artists, performers and poets to develop works, collaborate, seek answers and pose questions. The outcome is this exhibition.
-ARCHITECTURE- WORK- TRANSFORMATION- PEOPLE- INDUSTRY- MEMORY- SEEDS- FIELDS- PARTICLES-


Foto Valdis Jansons


Foto Valdis Jansons2015
11/07–26/09
Melnie Caurumi tūrē Latvijā
Tāšu muiža/Liepāja
Atbalsta Kurzemes plānošanas reģions, Valsts Kultūrkapitāla fonds


Liepājā – bijušajā Muitas mājā, Vecajā Ostmalā 54 kopumā tika noorganizēti 19 pasākumi: koncerti, dzejas lasījumi, starpdisciplināras improvizācijas, mākslinieku prezentācijas, diskusijas, teātra izrādes un audiovizuāla mākslas izstāde. Pasākumos piedalījās mākslinieki no Rīgas un Liepājas, Francijas, Anglijas un Čīles.

Tāšu muižā – notika “Melno Caurumu” radošā darbnīca, kā arī tika izmantota kā bāzes vieta pasākumu organizētājiem un rezidence pasākumu dalībniekiem.

In Liepāja – in former Custom House, Vecā ostmala 54, in Liepāja there have been organized 19 activities: concerts, poetry readings, interdisciplinary improvisations, artist talks, public discussions, theatre plays and audiovisual exhibition. Participants has been artists from Riga and Liepāja, France, England and Chile.
In Tāši manor there has taken place the Black Holes creative workshop and it has served as a residency for event organizers and participants.2015
11/07–26/09
Black Hole's tour in Latvia
Tāšu manor/Liepaja
Supported by Kurzeme Planning Region, Latvian State Culture Capital foundation


Mēnesi pirms pirmā pasākuma telpas tika gatavotas pasākumu norisei pašu spēkiem, sākot no sienu un griestu krāsošanas beidzot ar jaunu elektrības kabeļu ievilkšanu, ūdens pieveda ierīkošanu, kanalizācijas atjaunošanu un terases būvniecību / The venue for events was prepared using DIY technologies with as less investments as possible, according to the 3 month long contract without a chance to extend it


Jau ar pirmo atklāšanas dienu Totaldobže mākslas centra pagaidu mājvieta Liepājā kļuva par populāru apmeklējumu vietu pateicoties kultūras pasākumu daudzveidībai un satura kvalitātei / Since the very first event Totaldobže Art centre's temporary home in Liepaja became as a popular destination because of the diversity and quality of the program

20/07–10/08
Radošā darbnīca
Creative workshop
Tāšu muiža, Tāši
/ Tāšu manor, Tāši
Moderators / Moderator
Kaspars Lielgalvis
Dalībnieki / Participants
Andris Indāns, Laura Prikule
Šī darbnīca ir turpinājums Melnā Cauruma radošajai darbnīcai, kas notika mākslas rezidencē Centro Negra, Blankā, Spānijā 20/04 – 10/05/2015 / This workshop is contiunuation of the Black Holes creative workshop which took place in art resideny Centro Negra, in Blanca, Spain 20/04 – 10/05/2015

Darbnīcas laikā tika pilnveidoti mākslas darbi no iepriekšējā darbnīcā iegūtajiem materiāliem, kā arī papildināti ar jauniem mākslas darbiem, un izveidota audiovizuāla izstāde "Agrokultūra. Akmens starp akmeņiem", kas daļēji tika izstādīta Totaldobže mākslas centra pagaidu telpās – Muitas mājā Liepājā 8/08 – 13/09/2015. Izstāde tika iekļauta arī mūsdienu mākslas festivāla "Akti naktī" programmā Liepājā.


There were developed new art works from the raw materials recorded in Spain, created new art works inspired by the local environment and made an exhibition "Agriculture. Rock Among Rocks" which partly was exhibited in the temporary space of the Totaldobže Art Centre – in Customs House, in Liepāja 8/08 – 13/09/2015. The exhibition was included in the festival of contemporary art "Akti naktī" official program, in Liepaja.

17/07
Improvizācija
/ Improvisation
Improvizācijā piedalījās dzejnieks Vladimirs Svetlovs, komponists Platons Buravickis un mūziķis Jura Laiva (Jurijs Gagrins)
Performers – photographer and poet Vladimirs Svetlovs, composer Platons Buravickis and musician Jura Laiva

 

 

 

23/07
Improvizācija
/ Improvisation
Improvizācijā piedalījās komponiste Anna Ķirse, mūziķi Andris Indāns (Gas of Latvia) un Toms Auniņš
Performers – composer Anna Ķirse, musicians Andris Indāns (Gas of Latvia) and Toms Auniņš

 

 

 

26/09
Kombinētais koncerts un improvizācija
Combined concert and improvisation

Dalībnieki: dzejnieks Sergejs Timofejevs un komponists Platons Buravickis / dzejnieks Artūrs Punte un komponiste Linda Leimane / dzejnieks Semjons Haņins un mūziķis Lee Chapman (Lielbritānija) / spoken word un mūzikas projekts [2]brothers[no]sisters
Participants: poet Sergejs Timofejevs and composer Platons Buravickis / poet Artūrs Punte and composer Linda Leimane / poet Semjons Haņins and musician Lee Chapman (England) / spoken word and music project [2]brothers[no]sisters


 


Pasākums tika plaši atspoguļots medijos / The event has a great exposure in media

AGROKULTŪRA. AKMENS STARP AKMEŅIEM / AGRICULTURE. ROCK AMONG ROCKS
Audiovizuāla mākslas izstāde / Audiovisual art exhibition
Izveidotāji / Created by
Andris Indāns, Kaspars Lielgalvis un Laura Prikule

Visi izstādē iekļautie darbi ir izveidoti Melno Caurumu radošajās darbnīcās Spānija un Latvijā / All artworks have been created during Black Hole's creative workshops in Spain and Latvia

 


 

 

 

2015
Melnie Caurumi tūrē Spānijā
Mākslas rezidence Centro Negra, Blanka
Sadarbībā ar mākslinieku apvienību AADK Spain
Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Blankas pašvaldība

 

2015
Black Hole's tour in Spain
Artists residency Centro Negra, Blanca
In collaboration with artists association AADK Spain
Supported by Latvian State Culture Capital foundation, Blanca Municipality

 

20/04–10/05
Radošā darbnīca
Creative workshop
Centro Negra

Moderators / Moderator
Kaspars Lielgalvis
Dalībnieki / Participants
Hugo Alonso (ES), Andris Indāns (LV), Meri Moreno (ES), Iona Pergo (ES), Laura Prikule (LV), Sergio Sotomayor (ES), La Tipa (ES)

3 nedēļas divi mākslinieki no Latvijas un 5 – no Spānijas iedvesmoja viens otru kopīgos mājas koncertos, izpētes braucienos, apmeklējot kultūras pasākumus, vācot materiālus, veicot ierakstus, fotogrāfējot, filmējot, montējot, tulkojot, analizējot un sapņojot kopīgi un atsevišķi ar vienotu mērķi – radīt jaunas idejas jauniem mākslas darbiem mācoties sadarboties ar māksliniekiem no citām disciplīnām un kultūrām. Noslēgumā notika darbnīcā radīto ideju un darba procesa prezentācija, izstāde un koncerts, kurā tika atskaņoti iepriekš radītie darbi.
During 3 weeks two artists from Latvia and 5 local artists were discussing, playing music, making research trips to explore local environment, culture and living habits, collecting materials, recording audio, video, editing, translating and dreaming together with comon aim – to get new ideas for new art works and learn to collaborate with artists from other disciplines and cultures.
As conclusion of the workshop there were organized presentation of the newly created ideas and concert or previously made art works


Foto Kaspars Lielgalvis


 


Foto Kaspars Lielgalvis


Foto Laura Prikule

Prezentācijas

 

Presentations

 

26/09/2014 Contemporary art centre Centro Parraga (Murcia, Spain), in collaboration with Centro Negra (Blanca, Spain)

 

 

22/06/2014 Water Tower Art Fest (Sophia, Bulgaria)

 

 

15-18/05/2014 Art Fair ART ATHINA (Athens, Greece)

 

 

15-18/02/2013 Artist Run Initiative's Art Fair SUPERMARKET (Stockholm, Sweden)

 

 

Vairāk par Melnajiem Caurumiem / More about Black Holes..