Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside
 


 


 


 


 


 


 


 


 

laboratorija
ir vieta, kur dalībnieks/e vai vairāki dalībnieki var veikt iepriekš sagatavotu eksperimentu, lai pārbaudītu savu no jauna radītā/vēl radīšanas procesā esošā mākslas darba ietekmi uz tā uztvērēju

laboratory
is a place where participants can make an experiment, to test newly created/been still in the creation process art work's effect on the one who percieves itAgrāk / Past

 

 

 

7 testi / 7 tests

tiks ievietoti vēlāk / will be aploaded later

 

 

Vairāk par Melnajiem Caurumiem / More about Black Holes..