Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside
 


 


 


 


 


 


 


 


 

izstādes, kas tapušas kā radošās darbnīcas rezultāts, kā tests laboratorijā, kā kombinētā koncerta sastāvdaļa, kā improvizācija vai kādā citādā saistībā ar Melnā Cauruma projektu

Līdz šim notikuši 7 testi laboratorijā un 2 izstādes kā radošās darbnīcas rezultāti

exhibitions which has been created as an outcome of a creative workshop, as an experiment in the laboratory, as improvisation or is realated to the Black Holes in another way

Till today there have been organized 7 experiments in laboratory and two exhibitions – as outcome of the creative workshopsTagad / Currently

OMEGA3


 

Starpdisciplināra laikmetīgās mākslas izstāde
Interdisciplinary Contemporary Art Exhibition

2/07 – 7/08/2016
Moste (Mooste), Polva rajons, IGAUNIJA

Mooste, Polva district, ESTONIA

Mostes sēklu šķirošanas fabrikā un tās apkārtnē
In Mooste Seed Sorting factory and its surroundings
Atvērta – piektdien, sestdien, svētdien 12:00–20:00
Open – Friday, Saturtday, Sunday 12:00–20:00

Organizē / Organizers
Kaspars Lielgalvis (Totaldobže)
John un Evelyn Grzinich (MoKS)

Dalībnieki / Participants
Tuulikki Bartosik (EE) Aija Bley (LV)
Inga Erdmane (LV) Emma Fält (FI)
John Grzinich (US) Villem Jahu (EE)
Voldemārs Johansons (LV) Daiga Krūze (LV)
Epp Kubu (EE) Anda Lāce (LV)
Kaspars Lielgalvis (LV) Johanna Lonka (FI)
Vanessa Massera (UK) Reinis Naļivaiko (LV)
Pinksy, Amanda Priebe (CAN)
Laura Prikule (LV) Edd Schouten (NL)
Taavi Suisalu (EE) Timo Toots (EE)
Ilze Vanaga (LV) Eva Vēvere (LV)
Krišjānis Zeļģis (LV) Simon Whetham (UK)

Totaldobže (LV) un MoKS (EE) ir mūsdienu mākslas platformas ar atšķirīgām attīstības pieredzēm, taču ar vairākām būtiskām līdzībām – abas ir mākslinieku izveidotas, abas nodrošina sadarbības iespējas dažādu mākslas disciplīnu, nozaru un kultūru pārstāvjiem, kā rezultātā eksperimentos tiek radīti arī inovatīvi mākslas darbi. MoKS pamatdarbība ir saistīta ar starptautisku mākslas rezidenci Mostē (Igaunijā), kamēr Totaldobže – ar dažāda veida pasākumu organizēšanu Rīgā un citur. Abu platformu veidotāju fokusā ir vide, cilvēks tajā un to mijiedarbība ar mūsdienu mākslu.
Izstāde OMEGA 3 notiks funkcionējošā fabrikā. Tās dalībnieki tika aicināti izstādīt savus jau esošos darbus vai radīt jaunus saistībā ar konkrētās fabrikas dažādajiem eksistences aspektiem – izveidošanas iemesliem, transformāciju ārējo faktoru iespaidā 40 gadu ilgumā, cilvēces guvumu no tās darbības, pašiem tās darbinātājiem, ēkas arhitektūru, mašinērijas funkcijām, struktūru utt.
Piedāvājam jums vairāk uzzināt ne tikai par ziemeļu kaimiņu pierobežā notiekošo, bet arī iepazīt jaunus vārdus mūsdienu mākslā. Informēsim arī par citiem interesantiem pieturas punktiem šīs vasaras braucienam uz Igauniju.
Celebration of the factory as an act of written history – what makes memory? What makes an object valuable and worth preserving as a heritage – educational sample for society today and in the future? Appearance and disappearance of man made objects, new relations between man made objects, the environment, and people...
The concept of the exhibition has been built around the industrial facilities of Mooste Seed Sorting factory. Built in 1970ies, looking abandoned but still in use, marking several strands of historical, social and technical significance.
The factory has inspired musicians, artists, performers and poets to develop works, collaborate, seek answers and pose questions. The outcome is this exhibition.
-ARCHITECTURE- WORK- TRANSFORMATION- PEOPLE- INDUSTRY- MEMORY- -SEEDS- FIELDS- PARTICLES-

Vairāk par izstādi / More info about the exhibtion..

 

 Agrāk / Past

AGROKULTŪRA. AKMEŅI STARP AKMEŅIEM / AGRICULTURE. ROCK AMONG ROCKS

 

Audiovizuālās mākslas izstāde
Audiovisual Art Exhibition

8/08 – 13/09/2015
Muitas māja Liepājā

Customs house, in Liepāja, LATVIA

Organizē / Organizers
Totaldobže Art Centre

Dalībnieki / Participants
Andris Indāns
Kaspars Lielgalvis
Laura Prikule

Atbalstītāji / Supporters
Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds, Liepājas dome, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas Universitāte, Mākslas pētniecības laboratorija MPLab, Liepājas namu apsaimniekotājs
Latvian State Culture Capital foundation,
Liepāja City Council,
Liepāja Culture De-partment, Liepāja University, Art Research Laboratory MPLab, Liepāja House Mainte-
nance company

Darbi veidoti māksliniekiem sadarbojoties Melno caurumu radošo darbnīcu laikā mākslas rezidencē Centro Negra, Blankā, Spānijā (20/04–10/05/2015) un Tāšu muižā, Grobiņas novadā, Latvijā (20/07–8/08/2015).
The works were created during Black Holes creative workshops at art residency Centro Negra, Blanca, Spain (20/04-12/05/2015) and Tāšu Manor, Grobiņa apanage, Latvia (20/07-8/08/2015)

Sadarbības partneris Spānijā / Collaboration partner in Spain
AADK Spain

Dalībnieki radošajā darbnīcā Spānijā / Participants of the creative workshop in Spain
Hugo Alonso (ES), Andris Indāns (LV), Meri Moreno (ES), Iona Pergo (ES), Laura Prikule (LV), Sergio Sotomayor (ES), La Tipa (ES)

Moderators radošajā darbnīcā Spānijā / Moderator of the creative workshop in Spain
Kaspars Lielgalvis (LV)

Atbalstītāji / Supporters
Blankas pašvaldība, Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds / Blanca City Council, Latvian State Culture Capital foundation


Vairāk par izstādi drīzumā / More info about the exhibition soon

 

 

Izbrīns / Amaze

 

Eksperiments laboratorijā / Test in Laboratory

20/07/2013
Totaldobže Art Centre
(factory VEF, Riga, Latvia)

Organizē / Organizers
Totaldobže Art Centre
Institute of Contemporary Art (LV)

Kuratori / Curators
Ieva Kalniņa, Laura Prikule, Kaspars Lielgalvis
Darba vadītāja / Organizer of the test
Laura Prikule
Piedalās
/ Participants
Inga Erdmane, Raitis Hrolovičs, Laura Ķeniņa, Daiga Krūze, Anda Lāce, Kaspars Lielgalvis, Krists Pudzens, Laura Prikule, Ieva Saulīte, Ilze Vanaga, Sabīne Vekmane, Eva Vēvere, Kārlis Vītols

Atbalstītājs / Supporter
Rīgas dome, nodibinājums "Rīga 2014"
/ Riga City Council, “Riga 2014”

 

LABORATORIJAS DARBA IDEJA
Šis eksperiments pievērsās izbrīnam un pārsteigumam, un šo emociju izpētei. Kā darba forma tika izvēlēta “slēpņošana”, t.i. spēle, kas daudziem ir pazīstama jau kopš bērnības. Formas izvēli noteica nepieciešamība atrast tādu darbu veidošanas un eksponēšanas struktūru, kas pārsteigumu/izbrīnu jau ietver sevī. Konceptuālais uzstādījums paredzēja pārsteigt skatītāju vai sevi pašu, līdz ar to bija pietiekami komplicēts.

Vairāk par izstādi drīzumā / More info about the exhibition soon

Dusmas / Anger


 

Eksperiments laboratorijā / Test in Laboratory

6/06/2013
Totaldobže Art Centre
(factory VEF, Riga, Latvia)

Organizē / Organizers
Totaldobže Art Centre
Institute of Contemporary Art (LV)

Kuratori / Curators
Ieva Kalniņa, Laura Prikule, Kaspars Lielgalvis
Darba vadītājs / Organizer of the test
Kaspars Lielgalvis
Piedalās
/ Participants
Gemma Riggs (UK), Kaspars Lielgalvis

Atbalstītājs / Supporter
Rīgas dome, nodibinājums "Rīga 2014"
/ Riga City Council, “Riga 2014”

 

Eksperimentam tika izmantotas divas, blakus esošas telpas: 1)apmeklētāju telpā tika novietots galds, uz kura atradās monitors, trauks ar zemenēm, prožektora izgaismots krēsls (pie galda) un bungu šķīvis uz statīva un bungu kociņš telpas stūrī (pie ieejas). Monitorā viens otram blakus bija redzamas divu iepriekš nofilmētu cilvēku sejas, kas cieši skatās ienākušā apmeklētāja virzienā. Pie sienas tika iemontēta, grūti pamanāma web-kamera tā, lai blakustelpā esošie mākslinieki Gemma Riggs un Kaspars Lielgalvis varētu redzēt, ko dara ienākušais apmeklētājs. Apmeklētāju telpā vienlaicīgi varēja uzturēties ne vairāk kā viens cilvēks; 2)savukārt laborantu telpā pie video montāžas galda mākslinieki Gemma Riggs un Kaspars Lielgalvis mainīja iepriekš nofilmētos fragmentus atbilstoši ar web-kameras palīdzību redzamajai apmeklētāja darbībai un reakcijai. Fragmentos iepriekš nofilmētās cilvēku sejas apmeklētājam izteica dažādus ikdienā bieži lietotus sadzīviskus norādījumus, pamācības, izteicienus vai komentārus, kuru starpā nebija nekādas loģiskas sakarības.

Vairāk par izstādi drīzumā / More info about the exhibition soon

Prieks / Joy

 

Eksperiments laboratorijā / Test in Laboratory

11/05/2013
Totaldobže Art Centre
(factory VEF, Riga, Latvia)

Organizē / Organizers
Totaldobže Art Centre
Institute of Contemporary Art (LV)

Kuratori / Curators
Ieva Kalniņa, Laura Prikule, Kaspars Lielgalvis
Darba vadītāja / Organizer of the test
Ieva Kalniņa
Piedalās
/ Participants
Gundega Evelone, Jānis Foilipovičs, Edgars Jurjāns

Atbalstītājs / Supporter
Rīgas dome, nodibinājums "Rīga 2014"
/ Riga City Council, “Riga 2014”

 

Eksperimenta princips ir vienkāršs – mākslinieki iet radošās laboratorijas telpā un rada savus darbus noteiktā secībā, respektējot un ievērojot visu iepriekš telpā esošo. Sagatavotā ekspozīcija skatītājiem top atvērta vienu dienu. Pēc ekspozīcijas apskates skatītāji tiek intervēti, lai iegūtu precīzāku kopainu un saņemtu atbildes uz mākslinieku un kuratores jautājumiem. Šīs reizes ideja pamatā ir saistīta ar mākslinieka darbu ar telpu, jo tieši tās respektēšana lielā mērā ir mākslas iedarbības pamatā. Turklāt prieks mākslā lielākoties ir saistīts ar profesionālu izdošanos.

Vairāk par izstādi drīzumā / More info about the exhibition soon

Bailes / Fear

 

Eksperiments laboratorijā / Test in Laboratory

20/04/2013
Totaldobže Art Centre
(factory VEF, Riga, Latvia)

Organizē / Organizers
Totaldobže Art Centre
Institute of Contemporary Art (LV)

Kuratori / Curators
Ieva Kalniņa, Laura Prikule, Kaspars Lielgalvis
Darba vadītājs / Organizer of the test
Kaspars Lielgalvis
Piedalās
/ Participants
Katrīna Sauškina

Atbalstītājs / Supporter
Rīgas dome, nodibinājums "Rīga 2014"
/ Riga City Council, “Riga 2014”

 

Apraksts
Telpā, kurā notika tests, griestos tika iekārts melns kubs (2x2x2m), kuram pie apakšējās plaknes tika piestiprināts neliels monitors (10x20cm). Monitorā tika rādīts Katrīnas Sauškinas videodarbs, kurā bija redzami kādas histēriski smejošas meitenes tuvplāni. Kuba apakšējās plaknes attālums no grīdas – aptuveni 1,2 m. Telpas apgaismojums bija tumšināts, bet pieteikami gaišs, lai saskatītu tur atrodošos objektus un testa asistentus. Telpa tika piepildīta ar mākslīgajiem dūmiem.
Bez kuba, telpā atradās arī divi iepriekš sarunāti testa asistenti un gulta uz riteņiem, kādu ikdienā izmanto medicīnas iestādēs.
Apmeklētāji (brīvprātīgie testa dalībnieki) telpā tika ielaisti pa vienam. Kad apmeklētājs ienāca Laboratorijas telpā, asistenti palūdza apmeklētāju apgulties uz muguras uz gultas ar riteņiem un pastūma gultu zem kuba tā, lai apmeklētājs varētu noskatīties video. Pēc 5 min, gulta tika izvilkta laukā, apmeklētājs varēja piecelties un doties aizpildīt anketu.

Vairāk par izstādi drīzumā / More info about the exhibition soon

E-mocijas / E-motions

 

Eksperiments laboratorijā / Test in Laboratory

15-18/02/2013
SUPERMARKET, artist run initiatives art fair (Stockholm, Sweden)

Organizē / Organizers
Totaldobže Art Centre

Kuratori un darba vadītāji / Curators and organizers of the test
Laura Prikule, Kaspars Lielgalvis

Atbalstītājs / Supporter
Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds / Latvian State Culture Capital foundation

 

Test of emotions raised by video fragments from the events and projects organised by Totaldobže Art Centre.

Vairāk par izstādi drīzumā / More info about the exhibition soon

Skumjas / Sadness

 

Eksperiments laboratorijā / Test in Laboratory

11/05/2012
Totaldobže Art Centre
(factory VEF, Riga, Latvia)

Organizē / Organizers
Totaldobže Art Centre
Institute of Contemporary Art (LV)

Kuratori un darba vadītāji / Curators and organizers of the test
Ieva Kalniņa, Laura Prikule, Kaspars Lielgalvis
Piedalās
/ Participants
photographer Ilze Vanaga, novelist Edmunds Frīdvalds, music by composers Gundega Šmite, Edmunds Frīdvalds, Platons Buravickis, interprets – Maija Kļaviņa, Evija Beļicka, Ieva Parša, Edmunds Frīdvalds, Platons Buravickis

Atbalstītājs / Supporter
Rīgas dome, nodibinājums "Rīga 2014"
/ Riga City Council, “Riga 2014”

Vairāk par izstādi drīzumā / More info about the exhibition soon

 

Skaistums / Beauty

 

Eksperiments laboratorijā / Test in Laboratory

31/03/2012
Totaldobže Art Centre
(factory VEF, Riga, Latvia)

Organizē / Organizers
Totaldobže Art Centre
Institute of Contemporary Art (LV)

Kuratori / Curators
Ieva Kalniņa, Laura Prikule, Kaspars Lielgalvis
Darba vadītāja / Organizer of the test
Ieva Kalniņa
Piedalās
/ Participants
Raimonds Līcītis

Atbalstītājs / Supporter
Rīgas dome, nodibinājums "Rīga 2014"
/ Riga City Council, “Riga 2014”

Teorētiskais pamatojums
Šūnu bioloģijā pēta, kā apkārtējās vides apstākļi nosaka šūnu uzbūvi. Pēc šūnu lieluma atšķirībām var novērtēt vai organismam ir pietiekami daudz barības vielu, vai organismam ir slimības, vai temperatūra u. c. apstākļi ir piemēroti.
Bieži ir nepieciešams noskaidrot, cik ātri un kā dažādos augšanas apstākļos mainās šūnu skaits. Piemēram, kā zinātnieku izgudrotās un sintezētās ķīmiskās vielas ietekmē šūnu augšanu un dalīšanos.
Apkārtējās vides apstākļi ietekmē šūnu
darbību. Šūnas reaģē uz mehāniskiem bojājumiem, karstumu, aukstumu, vides skābuma izmaiņām, gaismas klātbūtni, magnētisko un elektromagnētisko lauku klātbūtni. Šūnu reakcija izpaužas kā vielu transporta un citoskeleta izraisītās šūnu vai organoīdu kustības izmaiņas.

Vairāk par izstādi drīzumā / More info about the exhibition soon

 

 

 

Citas Totaldobže mākslas centra organizētās izstādes / Other exhibitions organized by Totaldobže Art Centre..

Vairāk per Melnajiem Caurumiem / More about Black Holes..