Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside 

KOMPASS ir pasākumi, kuros par savu radošo darbību, saviem mākslas darbiem un projektiem stāsta paši to radītāji. Parasti vienā pasākumā piedalās vairāki dažādu disciplīnu, stilu, skolu un kultūru pārstāvji

Līdz šim notikuši vairāk nekā 50 KOMPASA pasākumi

Compass is the title given to events where artists are invited to talk about their work, projects and creation processes. Each event usually invites several different artists from various disciplines, styles, schools and cultures.

Up to today there have been more than 50 Compass artist talks.
 

27/07/2016 19:00
bārs Pils, E. Smiļģa iela 35
in the bar Pils, E. Smiļģa St 35

Piedalās / Participants
Inga Erdmane, Edd Schouten (NL)

Agnieszka Pokrywka (PL), John W. Fail (US)

Prezentācijas būs angļu valodā
Presentations will be in english

Atbalsta / Support by
Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds, Hāgas mākslas fonds Stroom
Latvian State Culture Capital foundation, Culture foundation of The Hague Stroom

Inga Erdmane un Eds Shutens stāstīs par to kā viņiem gāja nesen notikušajā Melnā Cauruma radošajā darbnīcā, kas notika rezidencē MoKS (Igaunijā) 1-21/06/2016.
Pēc tam Agņeška Pokrivka un Džons Feils iepazīstinās ar topošo kultūras projektu/telpu
Biatlons, kas viņu vadībā no septembra sāks darboties Helsinkos
Inga Erdmane and Edd Schouten will share their experiences from one of the recent Black Hole creative workshop, which took place in the residency MoKS, in Estonia 1-21/06/2016.
Agnieszka Pokrywka and John W. Fail will present their upcoming cultural project/space "Biathlon" which will be launched in Helsinki from September.

Agnieszka Pokrywka (PL)
John W. Fail (US)

Biathlon is a toolkit for building participatory, experimental culture. The project, due to launch in September, will include a physical project space and operate via a digital currency, where anyone can receive "points" for attending and participating in events, and use these points to program their own experiments

Džons Feils jau agrāk ir piedalījies KOMPASĀ un viens no KOMPASIEM tika organizēts sadarbojoties ar viņa izveidoto un vadīto projektu telpu/mākslas rezidenci Ptarmigan, kas sākotnēji darbojās Helsinkos, bet pēc tam vairākus gadus – Tallinā. Pērn Džons atgriezās Helsinkos, kur ir izveidoja un vadīja savu eksperimentālo performances mākslas diskusiju šovu http://www.seriousintrospection.fi/, bet paralēli ir strādājis pie jaunas projektu telpas izveides Helsinkos, kur varētu tikt realizēt ne tikai pats savas eksperimentālās idejas, bet arī citi – savējās. Kā viņs to ir ieplānojis panākt – par to viņš pastāstīs pats kopā ar savu kolēģi Agņešku Pokrivku.
John W. Fail is not a stranger to the Compass as one of the events was organised in collaboration with him during the development of the project space/art residency "Ptarmigan," which he started in Helsinki and subsequently moved to Tallinn. Last year, after moving back to Helsinki, he curated the Pixelache festival and started a new experimental performance art talk show http://www.seriousintrospection.fi/. Simultaneously he worked to start a new project space - again in Helsinki - where he could not only realize his own experimental ideas, but also those of others. Together with his colleague and collaborator, Agnieszka Pokrywka, he will explain their intentions.

Inga Erdmane, Edd Schouten (NL)

Inga Erdmane un Eds Shutens atsaucās Totaldobže mākslas centra aicinājumam veidot jaunu mākslas darbu izstādei OMEGA3 īpašā veidā – piedaloties 3 nedēļu ilgā Menā Cauruma radošajā darbnīcā. Abi mākslinieki nolēma izveidot zīnu kā katalizatoru savstarpējai radošajai sadarbībai un viņu mijiedarbībai ar izstādes specifisko telpu. Kompasa pasākumā viņi prezentēs savu "Zetor Zine", atklājot tā radīšanas procesu un tā ietekmējošos motīvus.
Inga Erdmane and Edd Schouten responded to the offer of Totaldobže Art Centre to consider new, collaborative work for the exhibition OMEGA3 by participating in a three week "Black Hole" creative workshop. The two decided to create an art zine as a catalyst for exchange between each other and the factory space of the exhibition. During the Compass event they will present their "ZetorZine" and describe the motives and creative choices involved.


"Zetor Zine" video..

Vairāk par izstādi OMEGA3 / More info about the exhibition OMEGA3..

Vairāk par notikušajām KOMPASA sarunām / More about past Compass artist talks..

Vairāk par Melno Caurumu radošo darbnīcu prezentācijā / More about Black Holes creative workshop presentations..

Vairāk par Melnajiem Caurumiem / More about Black Holes..