Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside
 


 


 


 


 


 


 


 


 

KOMPASS ir pasākumi, kuros par savu radošo darbību, saviem mākslas darbiem un projektiem stāsta paši to radītāji. Parasti vienā pasākumā piedalās vairāki dažādu disciplīnu, stilu, skolu un kultūru pārstāvji

Līdz šim notikuši vairāk nekā 50 KOMPASA pasākumi

Compass is the title given to events where artists are invited to talk about their work, projects and creation processes. Each event usually invites several different artists from various disciplines, styles, schools and cultures.

Up to today there have been more than 50 Compass artist talks.Agrāk / Past


 

27/07/2016 19:00
bārs Pils, E. Smiļģa iela 35
in the bar Pils, E. Smiļģa St 35

Piedalās / Participants
Inga Erdmane, Edd Schouten (NL)
Agnieszka Pokrywka (PL)
John W. Fail (US)

Atbalsta / Support by
Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds, Hāgas mākslas fonds Stroom / Latvian State Culture Capital foundation, Culture foundation of The Hague Stroom

Inga Erdmane un Eds Shutens stāstīja par to kā viņiem gāja Melnā Cauruma radošajā darbnīcā, kas notika rezidencē MoKS (Igaunijā) 1-21/06/2016.
Agņeška Pokrivka un Džons Feils iepazīstināja ar topošo kultūras projektu/telpu
Biatlons, kas viņu vadībā no septembra sāks darboties Helsinkos.
Inga Erdmane and Edd Schouten was sharing their experience participating one of the recent Black Hole Workshops, which took place in the residency MoKS, in Estonia 1-21/06/2016.
Agnieszka Pokrywka and John W. Fail was presenting the upcoming culture project/ space Biathlon which will start function in Helsinki from September

vairāk / more info..

Sākums / The Beginning

KOMPASA sarunas un Melno Caurumu radošo darbnīcu prezentācijas tika organizētas atsevišķi, bet turpmāk Melno Caurumu radošo darbnīcu prezentācijas tiks sauktas par Melno Caurmu kompasiem. Tajos notiks arī citas sarunas par aktualitātēm un gaidāmajām aktivitātēm saistībā ar Melnajiem Caurumiem / Compass artist talks and Black Holes creative workshop presentations were organized separately, but from now Black Holes creative workshop presentations will be called Black Hole compases. Under this title in the future there will be included talks and news about other current and upcoming Black Hole activities, as well artist talks by Black Hole participants.

Vairāk par notikušajām KOMPASA sarunām / More about past Compass artist talks..

Vairāk par Melno Caurumu radošo darbnīcu prezentācijā / More about Black Holes creative workshop presentations..

Vairāk par Melnajiem Caurumiem / More about Black Holes..