Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside


Totaldobže Art Centre

Founded by artists in 2008, in former factory VEF, Riga, Latvia.


Totaldobže Art Centre is made to serve as an open platform for interdisciplinary contemporary art activities.

Hundreds of various size and structure events has been organized in various venues of the Totaldobže Art Centre, abandoned buildings and other institutions in different spots of Latvia and outside.
Kaspars Lielgalvis par Totaldobže 2016. gadā – Radio NABA raidījumā "Subjektīvie mērījumi"

Kaspars Lielgalvis par Totaldobže 2013. gadā – https://www.youtube.com/watch?v=m8s6g7cj-U4

Kopš 2009. gada biedrības Totaldobže darbība ir saistīta ar jauna laikmetīgās mākslas centra izveidošanu Rīgā, radošo profesiju pārstāvju prezentāciju, radošo darbnīcu, izstāžu, koncertu, dzejas pasākumu, starptautisku mākslas rezidenču un dažādu citu kultūras pasākumu organizēšanu tā ietvaros.

Mākslas Centrs tika veidots kā mākslinieku vadīts laikmetīgās mākslas centrs. Tā veidošanu uzsāka mākslinieki (Kaspars Lielgalvis, Laura Prikule, Eva Vēvere, Anda Lāce u.c.), kuri īrē savas darbnīcas VEF teritorijā jau vairāk nekā 6 gadus. Viņi uzsāka savstarpēju sadarbību, organizējot kopīgas mākslinieciskās aktivitātes kopš 2008. gada. Aktivitātes, savulaik uzsāktas ar mērķi padarīt mākslas procesus “pieejamākus” sabiedrībai, transformējās par laikmetīgās mākslas attīstību stimulējošām, vienlaicīgi pildot sabiedrības izglītošanas un izklaides funkciju.

2009. gadā VEF mākslinieki nolēma sākt veidot jaunu mākslas centru. Atbildību par šo procesu uzņēmās Kaspars Lielgalvis, biedrības “Totaldobže” valdes priekšsēdētājs.

2010. gadā tika oficiāli paziņots par Totaldobže mākslas centra publiskas darbības uzsākšanu. Sākotnēji darbība tika uzsākta 1600m2 lielās telpās vienā no VEF tukšajiem bijušajiem ražošanas korpusiem, kas tika izmantotas mākslas pasākumu rīkošanai, kurus organizēja pati biedrība, piesaistot konkrētus māksliniekus vai kuratorus, kā arī piedāvāja izmantot telpas dažādām nekomerciālajām organizācijām, kultūras pasākumu organizēšanai.

2010 gadā, lai popularizētu jaunā mākslas centra atrašanās vietu, paralēli pašu organizētām izstādēm, prezentācijām, dzejas slamiem un citiem mākslas pasākumiem, tika dota atļauja biedrībai “Space Garage” organizēt tādus kultūras pasākumus, kas saistīti ar izklaidi, un ienākumi no biedrības saimnieciskās darbības bija pieteikoši, lai būtu iespējams norēķināties par šo telpu nomu gandrīz 100%. Līdz ar izklaides pasākumu skaita palielināšanos, mākslas centrs arvien vairāk tika uztverts kā izklaides vieta un izglītojošie pasākumu apmeklējums samazinājās. 2011. gadā tika krasi samazināti izklaidējošie pasākumi, pievēršoties pārsvarā izglītojoša rakstura kultūras pasākumu organizēšanai, kas ievērojami samazināja mākslas centra kopējo apmeklējumu skaitu. Izklaides pasākumu organizēšana tika uzticēta kafejnīcai “Taka” un tie bija ievērojami mazāk komerciāli, tādēļ biedrība cieta finansiālus zaudējumus un nācās atteikties no šo telpu izmantošanas.

2012. gadā biedrība sāka nomāt citas telpas (kopējā platība – 304 m2). Mākslas centra programma tika veidota, sabalansējot izklaides un izglītības līdzsvaru, kas būtu atbilstošs biedrības nospraustajiem mērķiem. Izklaides pasākumus sāka organizēt biedrība un Totaldobže mākslas centra programma kļuva arvien saturiskāka, kvalitatīvāka un vienlaicīgi atraktīvāka, projektos arvien biežāk iesaistot pieredzējušus un sabiedrībā atpazīstamus māksliniekus. Pateicoties VKKF atbalstam, biedrība “Totaldobže” varēja turpināt nomāt esošās telpas un nodrošināt 3 darbiniekiem garantētu atalgojumu 3-5 mēnešu periodam kā rezultātā tika attīstīti un realizēti arī ar laikmetīgo mākslu saistīti projekti. Pateicoties ārvalstu fondu atbalstam Totaldobže mākslas centra rezidencēs 3 mēnešus uzturējās un veidoja jaunus darbus mākslinieki no Holandes un Šveices. Arvien biežāk pasākumu organizēšanā tika iesaistīti nesen studijas beigušie kultūras menedžeri un kuratori, Latvijas Mākslas, Mūzikas un Kultūras akadēmiju studenti, kā arī brīvprātīgie un mākslinieki, kas līdz šim nebija bijuši saistīti ar Totaldobže Mākslas centra darbību.

Pateicoties aktīvai darbībai iepriekšējā gadā, 2013. gadā Totaldobže mākslas centra telpu īpašnieks uz vienu gadu piešķīra mākslas centram blakus esošo korpusu pasākumu organizēšanai. Tika izveidota jauna darba komanda un pieņemts lēmums jaunajās telpās veidot multifunkcionālu koncertzāli.

2013. gads ir bijis īpaši aktīvs, tikuši noorganizēti 14 projekta “Melnie Caurumi” pasākumi, 5 prezentāciju pasākumi “Kompass”, atklāšanas un noslēguma pasākumi, vairak nekā 20 koncerti, divi koncerti bērniem, 5 dzejas slami, divas spoken word improvizācijas, festivāls “Urban Poetry” u.c. pasākumi. Pasākumos kopumā piedalījušies aptuveni 200 vietējie un ārvalstu mākslinieki. Mākslas centrs ir saņēmis lielu interesi no Latvijas un ārvalstu medijiem. Pateicoties veiksmīgajiem projektiem, kuri realizēti sadarbībā ar ārvalstu māksliniekiem un institūcijām, makslas centrs arvien biežāk saņem sadarbības piedāvājumus no līdzīgam organizācijām Eiropā un ārvalstu māksliniekiem.

No saturiskā vieodokļa 2013. gads uzskatāms par ļoti veiksmīgu, tomēr atkal pierādījās, ka, lai nopelnītu un varētu atļauties īrēt telpas, kas 2013. gadā tika piešķirtas bez maksas, nepieciešams rīkot tādus izkaidējoša rakstura pasakumus, kas ir pretrunāt ar mākslas centra mērķiem un ir saistīti ar lielu alkohola patērēšanu. Tādēļ ir nolemts šogad atteikties no koncertzāles, paturot “mazo” zāli (200m2) mēģinājumiem, radošajām darbnīcām, birojam un citām aktivitātēm, kas nav atvērtas plašai publikai. Galvenais uzsvars 2014. gadā tiks likts uz projekta “Melnie Caurumi”. Paralēli šim projektam tiks organizēti Dzejas slami, prezentācijas projekta “Kompass” ietvaros, festivāls “Urban Poetry” un citas, ar laikmetīgo mākslu saistītas, aktivitātes.

BIEDRĪBAS “TOTALDOBŽE” MĒRĶI

Īstermiņā

  • Radīt jaunu, atvērtu satikšanās vietu dažādu radošo profesiju pārstāvjiem Latvijā, stimulēt starpdisciplināru projektu rašanos;

  • Nodrošināt iespēju jaunu mākslas darbu radīšanai;

  • Nodrošināt iespēju testēt un eksperimentēt, lai atklātu jaunas mākslas formas un izteiksmes līdzekļus, kā arī praktizētu radošā potenciāla realizēšanu;

  • Nodrošināt Latvijas radošo profesiju pārstāvjus un citus interesentus (sabiedrības pārstāvjus) ar regulāru informāciju par pašmāju un ārvalstu laikmetīgās mākslas un zinātnes (vizuālās mākslas, akadēmiskās mūzikas, literatūras, dejas, teātra, filosofijas uc) aktualitātēm no pirmavota;

  • Nodrošināt sabiedrībai pieejamību ne tikai tikko radītai laikmetīgajai mākslai, bet arī iepazīsināt ar tās radīšanas procesiem;

  • Stimulēt sabiedrības interesi un izpratni par laikmetīgās mākslas darbiem (gleznām, instalācijām, koncertiem, dzeju, dejas izrādēm, performancēm uc);

  • Iesaistīt Latvijas mūsdienu māksliniekus starptautiskajā mākslas apritē;

  • Strādāt pie jaunu alternatīvu laikmetīgās mākslas finansēšanas instrumentu un aktīvāko radošo profesiju pārstāvju atbalsta mehānismu radīšanas.

Ilgtermiņā

  • Palielināt laikmetīgās mākslas ietekmi radošas vides veidošanā, kā arī iedvesmot indivīdus kļūt sociāli aktīvākiem un atbildīgākiem.

2013

DZEJAS SLAMS

Viena no dzejas slama žūrijā, kurā tika uzaicināti piedalīties literāti Inga Gaile un Rihards Bargais, kā arī komponists Platons Buravickis.

2013. gadā tika noorganizēti seši Dzejas slami Totaldobže mākslas centrā:

20.04.2013 – Slama uzvarētājs Jevgēņijs Mesmers

02.05.2013 – Slama uzvarētājs Krišjānis Zeļģis

6.06.2013 – Slama uzvarētāja Kristīne Daukšte

5.07.2013 - Slama uzvarētāja Kristīne Daukšte

7.09.2013 - Slama uzvarētājs Jevgēņijs Mesmers

8.11.2013 – Slama uzvarētājs Toms Treibergs

Bez šiem 2013. gadā vēl ir noorganizēti divi izbraukuma dzejas slami – Liepājā kafejnīcā “Darbnīca” (uzvarētāja Gunta Šnipke) un festivālā “Laba Daba” (uzvarētājs Victor Veysey).

SPOKEN WORD IMPROVIZĀCIJAS

Viena no veiksmīgākajām spoken word improvizācijām, kas notika festivāla URBAN POETRY un kurā piedalījās dzejnieki Sergejs Timofejevs, Madara Rutkēviča, Anna Foma, mūziķi Filip Kalinowski (plates) un Olgierd Dokalski (trompete) no Polijas, Andris Indāns (elektronika), Ilze Gagaine (vijole), Krists Zankovskis (pilsētvides ieraksti) un videomāksliniece Gemma Riggs no Lielbritānijas.

2013. biedrības “Totaldobže” otrā noorganizētajā spoken word improvizācijā piedalījās dzejniece Inga Gaile un mūziķis Edgars Mākens.

Festivāls URBAN POETRY


2013. gadā biedrība “Totaldobže” pasākumu URBAN POETRY, ko organizē reizi gadā jau kopš 2010. gada , pirmo reiz organizēja kā nelielu festivālu. Pirmais eksperimentālās kultūras festivāls Urban Poetry norisinājās no 6. - 8. jūnijam Totaldobže mākslas centrā. Dabrība notika visās Totaldobže mākslas centra telpās – koncertzālē, mazajā zālē, laboratorijā un terasē.

Festivāls tika atklāts ar eksperimentu laboratorijā 6. jūnijā kur notika kārtējais Rīga–2014 programmā iekļautās Ievas Kulakovas izstādes "Horizontu meklējot" radošās laboratorijas darbs "Bailes" un noslēdzās 8. jūnijā ar Dirty Deal Audio organizēto Bītmeikeru dienu.

Festivāla īpašie viesi bija eksperimentālā džeza projekts KIRK no Varšavas, multi-instrumentālists avangarda mākslinieks no Sibīrijas Alexander Markvart un Hannah Silva, kura ir viena no ievērojamākajam mūsdienu Sound Poetry pārstāvēm Lielbritānijā.

Festivāla ietvaros norisinājās arī dzejas slams, koncerts bērniem un Melno Caurumu improvizācija.

MELNIE CAURUMI


2013. gadā tika noorganizēti šādi pasākumi, projekta MELNIE CAURUMI ietvaros:

IMPROVIZĀCIJAS

Laiks

Vieta

Dalībnieki

20.04.13

Totaldobže mākslas centrs

Dj Raimonds Mežaks, Oskars Ozoliņš (Trompete), Agate Burkina (Vijole), Maija Kļaviņa (Flauta), Ilona Hanin (Vox), TV Maskava ft. MC Kokx (Dj), Ohmtek (DJ)

11.07.13

Totaldobže mākslas centrs

Siegfried [FR] (čells), Ilze Gagaine (vijole), Ieva Supjeva (flauta), Linda Leimane (elektroakustiskā mūzika), Edgars Mākens (sintezātors), Krists Zankovskis (skaņu ieraksti)

08.11.13

Totaldobže mākslas centrs

Siegfried [FR] (taustiņi, čells) Artis Orubs (sitamie instrumenti)

KOMBINĒTĀS PERFORMANCES
Kombinētajā performancē 30. novembrī Totaldobže mākslas centra multifunkcionālajā koncertzālē amerikāņu aerodejotāja Elizabete Viljamsa demonstrēja elpu aizraujošu priekšnesumu vaikli darbojoties gan griestos iekārtajās ķēdēj, gan virvē, kapēr “uz zemes” tika atskaņoti amerikāņu laikmetīgās akadēmiskās mūzikas komponista Ričarda Kamerona Volfa skaņdarbi klavierēm, čellam un flautai, ko kopīgi ar komponistu atskaņōšanai šajā pasākumā bija sagatavojuši latviešu jaunie mūziķi. Pianiste Ilze Zvaigznekalne un flautiste Rūta Īzāka arī savos turpmākajos koncerties atskaņos šos skaņdarbus citās koncertzālēs Latvijā un ārpus tās robežām.

Laiks

Vieta

Dalībnieki

27.04.2013

atkārtojumi:

06.06.2013 un 11.06.2013

Totaldobže mākslas centrs

Režisore Kristīne Vītola. Uz vienas skatuves: Evita Birule (laikmetīgās dejas horeogrāfe), Madara Melne (aktrise), Ivars Šteinbergs (dzejnieks), Ģirts Reiniks (elektroakustiskās mūzikas autors)

11.10.13

Totaldobže mākslas centrs

Režisors Kaspars Lielgalvis. Uz vienas skatuves: Platons Buravickis (laikmetīgās akadēmiskās mūzikas komponists), Evita Birule (laikmetīgās dejas horeogrāfe), Ryan Jordan [UK] (skaņu mākslinieks), Jamie Allen [CAN] (skaņu mākslinieks), Sintija Siliņa (laikmetīgās dejas horeogrāfe).

23.10.13

Totaldobže mākslas centrs

Režisors Kaspars Lielgalvis. Uz vienas skatuves: video – Katrīna Neiburga, Krišjānis Zeļģis (dzejnieks), Jackin Pousson [FR] (laikmetīgās akadēmiskās muzikas komponists), Kaspars Lielgalvis, Liene Salmiņa, Jamie Roberts [US], Artjoms Markins (tango dejotāji), laikmetīgās dejas video – Gemma Riggs [UK], Laura Murphy [IRL], Mircea Ghinea [ROM], Alexis Vassiliou [CYP], Kaspars Lielgalvis.

30.11.13

Totaldobže mākslas centrs

Laikmetīgas dejas pārstāve Elizabete Viljamsa (ASV), komponists Ričards kamerons-Volfs (ASV), piansite Ilze Zvaigznekalne, flautiste Rūta Īzāka, čellists Jānis Pauls.

RADOŠĀS DARBNĪCAS

Laiks

Vieta

Dalībnieki

28.10.13 – 17.11.13

Totaldobže mākslas centrs

Moderatori: laikmetīgās dejas horeogrāfe Favela Vera Ortiz [FIN] un Platons Buravickis (laikmetīgās akadēmiskās mūzikas komponists). Dalībnieki: Eva Vēvere (vizuālā māksla), Elena Jacinta (laikmetīgā deja).

25.11.13 – 19.12.13

Totaldobže mākslas centrs

Anda Lāce (viz. māksla) un Evija Skuķe (topošā komponiste).

Katru nedēļu notiek viena prezentācija, kuras laikā radošās darbnīcas dalībnieki iepazīstina apmeklētājus ar savu veikumu un uzklausa apmeklētāju kritiku.

LABORATOTIJAS

Laiks

Vieta

Tēma

Dalībnieki

20.04.13

Totaldobže mākslas centrs

Bailes

Kuratori Ieva Kalniņa, Laura Prikule un Kaspars Lielgalvis, scenogrāfija – Kaspars Lielgalvis, video –Katrīna Sauškina.

11.05.13

Totaldobže mākslas centrs

Prieks

Kuratore Ieva Kalniņa. Mākslinieki Gundega Evelone, Jānis Filipovičs, Edgars Jurjāns.

06.06.13

Totaldobže mākslas centrs

Dusmas

Kurators Kaspars Lielgalvis, interaktīvais video – Gemma Riggs [UK] un Kaspars Lielgalvis

20.07.13

Totaldobže mākslas centrs

Izbrīns

Kuratore Laura Prikule. Mākslinieki Inga Erdmane, Raitis Hrolovičs, Laura Ķeniņa, Daiga Krūze, Anda Lāce, Kaspars Lielgalvis, Krists Pudzens, Laura Prikule, Ieva Saulīte, Ilze Vanaga, Sabīne Vekmane, Eva Vēvere, Kārlis Vītols

20.07.13

Totaldobže mākslas centrs

Izbrīns. Mākslas slēpņošana

Inga Erdmane, Raitis Hrolovičs, Daiga Krūze, Laura Ķeniņa, Anda Lāce, Kaspars Lielgalvis, Krists Pudzens, Laura Prikule, Ieva Saulīte, Ilze Vanaga, Sabīne Vekmane, Eva Vēvere, Kārlis Vītols

SEZONAS ATKLĀŠANAS UN NOSLĒGUMA PASĀKUMI


VEF sezonas atklāšana jeb PAVASARA KŪLENIS

2013. gada sezona tika atklata 20. aprīlī ar pasāķumiem visā VEF teritorijā. Atklāšanas sākumā norisinajās koncerts bērniem Totaldobže mazajā zālē, Vintage tirdziņš koncertzalē, dažādas aktivitates visā VEF teritorijā. Pasākuma otrā daļa sākās ar līdz šim visapmeklētāko Dzejas Slamu (ap 350 apmeklētaji), turpinājās ar Melno Caurumu improvizāciju, koncertiem spokem word performanci, Tango nodarbībām un DJ pasakuma noslēgumā.


VEF sezonas noslēgums jeb RUDENS KŪLENIS


2013. gada sezona tika noslēgta 2013. gada 8. novembrī ar pasākumiem visā VEF radošā kvartāla teritorijā.

Totaldobže mākslas centra telpās norisinājās Melno Caurumu improvizācija, Melno Caurumu kombinēta performance, Lietuviešu grupas Rok&Dom un latviešu grupas Manta koncerti.

BALTĀ NAKTS


Baltās Nakts ietvaros Totaldobže mākslas centrā norisinajās “Urban Poetry / Subatomic Particles” , kas bija dzejas un audiovizuālu performanču pasākums.
Baltajā naktī VEF radošajā kvartālā akcents tika likts uz jaunu, bet jau panākumus sasniegušu vietējo un ārzemju mākslinieku elektroniskajiem audiovizuālajiem oriģināldarbiem). Vakars sākās ar par tradīciju kļuvušo Baltās nakts Dzejas
Slamu, pēc kura apmeklētāji varēja nodoties daudzveidīgajai elektroniskās skaņas mākslas pasaulei, kurā iespējamas visdažādākās harmonijas un nokrāsas. Totaldobže mākslas centra topošajā koncertzālē tika uzstādīta īpaši šim nolūkam atbilstoša skaņas tehnika. Ar skaņas māksliniekiem dažādos veidos un līmeņos sadarbojās arī video mākslinieki, piedāvājot īpaši izveidotus videodarbus, kas tika projicēti arī uz telpiskiem objektiem.

Tajā piedalījās Ieva Balode ar Lee Chapman (LV/UK), “Trihars” (LV), Laimonas Zakas un 96wrld (īstajā vārdā Miša Skalskis) (NL/LT), Mincīša ieraksti (LV), OHMTEK (LV), IRIN + KRIS (LV/FI).

STARPTAUTISKĀ PIEREDZES APMAIŅA UN DALĪBA NOZĪMĪGOS STARPTAUTISKOS PROJEKTOS

E-motional Bodies & Cities”
Īpaši vērtīga pieredze tika iegūta Totaldobže mākslas centra vadītājam Kasparam Lielgalvim kā vizuālajam māksliniekam iesaistoties starptautiskā laikmetīgās dejas projektā “E-motional Bodies & Cities”, ko organizēja Gabriela Tudor Foundation no Rumānijas sadarbībā ar laikmetīgās dejas organizācijām Latvijā, Lielbritānijā, Īrijā un Kiprā. Kasparam Lielgalvim bija lieliska iespēja praktizēt kā dalībniekam starpdisciplināru radošu sadarbību ar citu valstu un disciplīnu pārstāvjiem 3 radošajās darbnīcās, kas katra notika 2 nedēļu garumā Rīgā, Londonā un Bukarestē. Šis bija Eiropas Savienības programmas “Kultūra” finansēts projekts.

SUPERMARKET
Pateicoties Nordic kultūras fonda Mobilitātes programmas atbalstam Totaldobže Mākslas centrs piedalījās Starptautiskajā Neatkarīgajā mākslas mesē SUPERMARKET Stokholmā, Zviedrijā. Mākslinieki Kaspars Lielgalvis un Laura Prikule kopīgi ar asistenti Ilzi Mucenieci Totaldobže Mākslas centra stendā izveidoja Melno Caurumu Uztveres laboratoriju, kurā testēja dažādu video fragmentu no Totaldobže Mākslas centra pasākumiem ietekmi uz apmeklētājiem. Paralēli notika intensīvs darbs pie potenciālo sadarbības partneru iepazīšanas un Totaldobže Mākslas centra prezentēšanas tiem. Gan Kaspars Lielgalvis, gan Laura Prikule piedalījās SUPERMARKET Meetings programmā, kur notika diskusijas starpt meses dalībniekiem par dažādām ar laikmetīgās mākslas attīstību saistītiem jautājumiem. Kaspars Lielgalvis arī uzstājās ar publisku prezentāciju iepazīstinot ar Totaldobže Mākslas centra ideju par kultūras valūtas Dobžiki ieviešanu.

Symposium on making my own city
Totaldobže mākslas centra vadītājs Kaspars Lielgalvis apmeklēja Urbane Künste Ruhr organizēto starptautisko Simpoziju par kultūras aktīvistu ietekmi uz pilsētvides attīstību, kas notika mākslas centrā PACT Zollverein Esenē, Vācijā.

Berlīnes ART WEEK
Totaldobže mākslas centra vadītājs Kaspars Lielgalvis apmeklēja Berlīnes ART WEEK aktivitātes un tikās ar dažiem Berlīnē dzīvojošiem mūziķiem un māksliniekiem, ko plānots uzaicināt piedalīties projektā Melnie Caurumi. Viena no poetenciālajām māksliniecēm bija Elizabete Viljamsa, kura piekrita piedalīties un pateicoties ASV vēstniecības atbalstam piedalījās Melno Caurumu kombinētajā performancē 30. novembrī.

ART FAIR SUOMI
Kaspars Lielgalvis pārstāvēja Totaldobže mākslas centru AIM EUROPE NETWORK tikšanās Helsinkos, kas notika ART FAIR SUOMI ietvaros Cable Factory Helsinkos, Somijā. Tur tika apspriesta ciešaka sadarbība starp mākslinieku asociāciju MUU un Totaldobže mākslas centru.

AKTIVITĀTES PILSĒTVIDES ATTĪSTĪBAI
Prezentācija par Totaldobže Mākslas centru pilsoņu forumā Rīga Dimd”.

Radošā darbnīca kustības FreeRiga2014 dalībniekiem par to kā veidot un attīstīt radošo kvartālu tukšā īpašumā, konkrēti Rīgas Domes īpašumā Tallinas ielā 10. Ar lekciju uzstājās un darbnīcu vadīja pilsētvides attīstītāja, māksliniece un arhitekte Janin Walter no Vācijas.

Biedrība “Totaldobže” noorganizēja mākslas kuratora Andra Brinkmaņa lekcija "PUBLISKĀ TELPA UN TĀS PĀRVALDE" kustības FreeRiga2014 dalībniekiem un citiem interesentiem.

2013. gada beigās mākslas centra vadītājs Kaspars Lielgalvis tika uzaicināts un piedalījās žūrijās komisijā augstskolas RISEBA arhitektūras studentu kursa darbu aizstāvēšanā.

CITI PASĀKUMI TOTALDOBŽE MĀKSLAS CENTRĀ 2013. GADĀ: (biedrības “Totaldobže” un citu organizāciju rīkoti):
1. Tango nodarbības un milongas sadarbībā ar tango pasniedzēju Aigaru Stirnu katru otrdienu,
2. 09.05.2013
Koncerts un Zupa Sadarbībā ar Ulve agency uzstājāš: HELVED RUM (FR), JURIJS GAGARINS (LV) un JERUZALEMES DEDZINĀTĀJI (LV)
3. 17.05.2013 Terases atklāšana
4. 18.05.2013 Elektroakustiskās mūzikas koncerts.
Programmā topošo komponistu Lindas Leimanes, Platona Buravicka, Jāņa Ķirša, Jevgēņijas Fedorenko un Jachin Pousson, kā arī jauno mediju mākslinieku Arta Kupriša, Andra Vētras, Anetes Grāvelsiņas, Līvijas Daudzes, Reiņa Naļivaiko u.c. skaņdarbi un skaņas instalācijas, kā arī audiovizuālās grupas Trihars uzstāšanās.
5. 29.05.2013 Buto dejas performance. Organizē Latvijas Horeogrāfu asociācija
6. 31.05.2013 Krievu māklsinieces MASHA ERA koncerts
7. 14.06.2013 Grupas Blond Black Blond koncerts
8. 26.06.2013 Sibīrijas
mūziķa ALEXANDER MARKVART koncerts. Sadarbība ar Ulve Agency
9. 17.07.2013 grupas THEM LEMONS koncerts
10. 18.07.2013 Vācu mākslinieces Janin Walter izstādes HORROR VACUI atklāšana un The Hazi Bros (Berlīne) un Latviešu grupas S&T Syndicate koncerts
11. Akadēmiskās mūzikas vakari 03.08 un 08.08.2013
12. 9.08.2013 KIM performance (Berlīne), THE BIG BLUFF koncerts, virtuves atklāšana
13. 15.08.2013 lietuviešu grupas BANDA DZETA koncerts
14. 05.09.2013 MŪSU DIENU SKAŅU CELIŅŠ, organizē Dzejas Dienas
15. 06.09.2013 grupas BARBEROS koncerts, organize Ulve Agency
16. 12.09.2013 Skaņu mākslas vakars, kurā piedalījās projekts Id M Theft Able no ASV, kā arī Latvijas mākslinieki Jeļena Glazova un Zane Raudiņa un Mr. Myster
17. 2013. gada septembrī un oktobrī reizi nedēļā norisinajās DŽEMA vakari, kas bija brīva, dažādu mūzikas virzienu pārstāvju improvizācija uz vienas skatuves
18. 19.09.2013 – grupas THE COCO'NUTS koncerts
19. 21.09.2013 – kanādiešu mākslinieka JUSTIN TALER TATE instalāciju izstādes DARK MATTER atklāšana
20. 24.09.2013 – Kamerorķestra NEOPHONE ANSAMBLE laikmetīgas mūzikas koncerts
21. 26.09.2013 – Baltās skaņas. Latvija-Azerbaidžāna, organizē Pulse Effect
22. 02.10.2013 – TOTALDOBŽE DISKUSIJU DARBNĪCA, tēma – prāta precizitāte
23. 02.10.2013 – LKA maģistratūras studentes Martas Elīnas Martinsones kursa darba izrāde VIŅA SIEVA
24. 05.10.2013 – grupas HOW TOWN koncerts
25. 11.10.2013 – jauno fotogrāfu izstades PARADĪZE atklāšana
26. 16.10.2013 – TOTALDOBŽE DISKUSIJU DARBNĪCA Kas būs jaunais kultūras ministrs?
27. 16.10.2013 – mūziķu Matīsa Čudara, Kaja Draklser koncerts ar VJ Elke Juladi piedalīšanos
28. 19.10.2013 – izrādes MAKSA pirmizrāde
29. 24.10.2013 – grupu BĒRNĪBAS MILICIJA un STARMETIS koncerts
30. 26.10.2013 – Zviedrijas grupu THE HAGGISH MOUE un VULKANO koncerti
31. 31.10.2013 - VEĻU DZĪRES
32. 02.11.2013 – kora ANIMA SOLLA laikmetīgās mūzikas koncerts ABRA
33. 15.11.2013 – Pēterburgas dzejnieka VJAČESLAVA KIŅŠINA prozas lasījumi
34. 28.12.2013 – Totaldobže eglīte un dziedātājas MONICA HEIDEMANN (USA) koncerts Ģertrūdes ielas teātrī.

PREZENTĀCIJAS, INTERVIJAS, STUDENTU PRAKSES VIETA, BRĪVPRĀTĪGIE

2013. gadā biedrības “Totaldobže” vadītājs Kaspars Lielgalvis regulāri uzstājies ar prezentācijām par Totaldobže Mākslas centru gan mākslas centra telpās, gan pilsoņu forumā “Rīga Dimd”, gan sniedzis intervijas dažādiem medijiem Latvijā, vācijā un Francijā.

Totaldobže mākslas centrs arī 2013. gadā bijis par studiju prakses vietu Kultūras koledžas un Alberta koledžas studentiem.

Piesaistīti aptuveni 20 brīvprātīgie pasākumu sagatavošanai un norisēm.