Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside


17/02/2015
VRD 2014 Ceremonija
/ Valuable Creative Work 2014 Award Ceremony
Rīgas Mākslas telpa / Riga Art space

 Dažādu mākslas disciplīnu pārstāvji pēc Totaldobže Mākslas centra uzaicinājuma ir nosaukuši tos, kuru radošo darbību 2014. gadā visprecīzāk raksturo mākslas centra izstrādātie Vērtīgas radošās darbības (VRD) kritēriji.

Sākumā izveidojām kritērijus.
Pēc tam, konsultējoties ar tiem, kuri mūsuprāt orientējas nozares aktualitātēs pietiekoši labi, un kuru viedoklim uzticamies, izveidojām sarakstu ar 70 personām, kuriem vajadzētu zināt par aktualitātēm disciplīnās, novirzienos un segmentos, kuros tie darbojas. Katram lūdzām nosaukt pa vienai personai, kuras darbību, radot mākslas darbus, visprecīzāk raksturotu mūsu izveidotie kritēriji. Pēc tam nosauktos mākslas darbu autorus aicinājām nosaukt katram pa vienam publikāciju autoram (izņēmums laikmetīgās dejas nozarē – tika aicināts nosaukt publikāciju autoru vai notikuma organizatoru).
Pēc tam nosauktos publikāciju autorus aicinājām nosaukt katram pa vienam notikuma organizatoram (atkal izņēmums laikmetīgās dejas nozarē – aicinājām nosaukt dejotāju). Visbeidzot vizuālās mākslas nozarē nosauktos notikuma organizatorus aicinājām nosaukt katram pa vienam kuratoram.

Tādā veidā mēs ieguvām sarakstu ar personām, kuru darbību 2014. gadā kāds uzskata par visprecīzāk atbilstošu mūsu izveidotajiem VRD kritērijiem.
17. februārī 19:00 Rīgas Mākslas telpā notika pasākums, kurā atklājām nosauktās personas.

2010. gadā Totaldobže mākslas centra izstrādātie VRD kritēriji:
sapņošana ar vaļējām acīm / 21. gadsimta dzīves izjūta / dalīšanās ar māksliniekam pieejamām nemateriālajām vērtībām / mākslinieka spēja atrast vai radīt piemērotus apstākļus sava vēstījuma nodošanai / mērķtiecība idejas precīzā, tiešā, pilnvērtīgā, skaidrā realizācijā / drosme iet pa savu taku / izdzīvošanas instinkts / vērošana / objekta frontālā vērošana / objekta vērošana no iekšpuses / spēja vērot objektu plašākā diapazonā un kontekstā / spēja vērot objektu no dažādām pusēm un rakursiem / koncentrēšanās / apzināšanās / analīze / dziļāka apzināšanās / aktīva, rezultatīva rīcība / intuitīva, rezultatīva rīcība / lokālā apzināšanās / globālā apzināšanās / spēja izkāpt no kastes (jaunrades moments) / vēlme izkāpt no kastes / tolerance, respekts, cieņas izrādīšana saviem līdzcilvēkiem mākslas pasaulē

VEF korpuss – vieta, kurā radās Totaldobže mākslas centrs un notika pirmā Vērtīgas Radošās Darbības balvu pasniegšanas ceremonija 2010. gadā

 

2014. gada
Vērtīgas Radošās Darbības (VRD)
ekspertu un nosaukto personu saraksts

Vizuālajā mākslā

Izvēlētie eksperti vizuālajā mākslā šogad bija 2010. gadā Totaldobže mākslas centra izvēlēto ekspertu nosauktie mākslinieki, kuru radošā darbība 2010. gadā visprecīzāk atbilst VRD kritērijiem:
Aigars Bikše, Kristiāns Brekte, Valdis Celms, Izolde Cēsniece, Ivars Drulle, Dace Džeriņa, Andris Eglītis, Jānis Filipovičs, Kristaps Ģelzis, Keta Gūtmane, Ainārs Kamoliņš, Anda Lāce, Līga Laurenoviča, Kaspars Lielgalvis, Jānis Liepiņš, Inga Meldere, Kaspars Podnieks, Laura Prikule, Krišs Salmanis, Katrīna Sauškina, Ieva Saulīte.

Publikāciju autori
Arterritory, Pēteri Bankovski nosaukuši 2 mākslinieki (turpmāk – 2x), Ieva Kalniņa, Jana Kukaine, Ieva Lejasmeijere, Haralds Matulis, Valts Miķelsons, Līga Lindenbauma, Nils Saks, Elīna Sproģe, Inga Šteimane, Sergejs Timofejevs, Šelda Puķīte (2x).

Notikuma organizatori
Ieva Astahovska (2x), Ieva Kalniņa, Ieva Kraule un Kaspars Groševs, Solvita Krese (2x), Maija Kurševa, Laikmetīgās Mākslas centrs, “Lauki” (Rasa Šmite, Raitis Šmits, Armīns Medošs), Līga Marcinkēviča, Šelda Puķīte, Maija Rudovska.

Kuratori
Ieva Kraule un Kaspars Groševs (2x), Maija Kurševa, Līga Lindenbauma (2x), Šelda Puķīte, Maija Rudovska, Linda Sīle.

Literatūrā

Totaldobže Mākslas centra uzaicinātie nozares speciālisti:
Anda Baklāne, Raimonds Briedis, Ronalds Briedis, Inga Bondarjuka, Maija Burima, Jūlija Dibovska, Zanda Gūtmane, Nora Ikstena, Ieva Kolmane, Andra Konste, Ojārs Lāms, Jānis Oga, Artis Ostups, Jānis Ozoliņš, Māris Salējs, Ilmārs Šlāpins, Ivars Šteinbergs, Sergejs Timofejevs, Inese Zandere, Māra Zālīte.

Literāro darbu autori
Inga Ābele (3x), Uldis Bērziņš (3x), Guntars Godiņš, Ainārs Kamoliņš, Liāna Langa, Daina Sirmā, Artūrs Punte, Māra Zālīte, Henriks Eliass Zēgners.

Publikāciju autori
Anda Baklāne, Eva Eglāja–Kristsone, Franks Gordons, Silvija Radzobe, Arnis Rītups, Ilva Skulte, Ilze Sperga, Tekla Šaitere, Ilmārs Šlāpins, Uldis Tīrons.

Notikuma organizatori
Jānis Oga, Inga Surgunte.

Mūzikā

Totaldobže Mākslas centra uzaicinātie nozares speciālisti:
Boriss Avramecs, Andris Dzenītis, Dāvis Eņģelis, Viestarts Gailītis, Ināra Jakubone, Arnolds Klotiņš, Rolands Kronlaks, Baiba Kurpniece, Signe Lagzdiņa, Inese Lūsiņa, Ilze Medne, Sandra Ņedzvecka, Edgars Raginskis, Maruta Rubeze, Orests Silabriedis, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Egīls Šēfers, Normunds Šnē, Andris Vecumnieks, Armands Znotiņš.

Mūzikas darbu autori
Andris Dzenītis (2x), Anna Ķirse (2x), Linda Leimane (3x), Kristaps Pētersons (2x), Santa Ratniece (2x), Mārtiņš Roķis, Evija Skuķe.

Publikāciju autori
Toms Auniņš (2x), Andris Dzenītis (3x), Signe Lagzdiņa, Sandra Ņedzvecka, Rūta Paidere (2x), Jānis Petraškevičs, Edgars Raginskis, Aleks Ross (ASV)

Notikuma organizatori
Mārtiņš Bergs (2x), Elita Freiberga, Viestarts Gailītis (2x) un Rihards Endriksons, Anna Ķirse, Rolands Kronlaks, Kristaps Pētersons, Daina Teters.
Savukārt amerikāņu mūzikas apskatnieks Aleks Ross notikuma organizatora vietā nez kādēļ nosaucis komponisti Lizu Lim.

Laikmetīgajā dejā

Totaldobže Mākslas centra uzaicinātie nozares speciālisti:
Inta Balode, Agnese Bordjukova, Ramona Galkina, Santa Grīnfelde, Valts Miķelsons, Elīna Lutce, Sintija Siliņa, Laura Stašāne, Maija Uzula-Petrovska, Olga Žitluhina.

Horeogrāfi
Inta Balode, Evita Birule, Elīna Breice - Gaitjukeviča, Dmitrijs Gaitjukevičs, Kristīne Vismane (2x), Ilze Zīriņa, Olga Žitluhina.

Publikāciju autori un/vai notikumu organizatori
Inta Balode (4x), Horeogrāfu Asociācija, Linda Krūmiņa, Laura Stašāne, Gundija Zandersone.

Dejotāji
Dmitrijs Gaitjukevičs (2x), Aldis Liepiņš, Elīna Lutce, Guntis Spridzāns, Kristīne Vismane (2x), Olga Žitluhina.

APSVEICAM!