Vieta un atklāšanas pasākums

Venue and
the opening
eventIzstāde tika iekļauta koncertzāles organizētajā laikmetīgās mākslas festivālā Liepājas Mākslas forums. Festivālu atklāja “Lielā Dzintara” direktors Timurs Tomsons un festivāla kuratore un “Lielā Dzintara” mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča / The exhibition was included in the contemporary art festival Liepāja Art Forum organized by Great Amber. The festival was opened by Mr. Timurs Tomsons (Director of Great Amber) and curator of the festival Ms. Baiba Bartkeviča (Artistic Director at Great Amber)


Foto: Valters Pelns


Foto: Valters Pelns


Foto: Valters Pelns


Foto: Valters Pelns
Izstādi atklāj tās kurators Kaspars Lielgalvis (Totaldobže mākslas centra vadītājs) / The exhibition is opened by its curator Kaspars Lielgalvis (Director of the Totaldobže Art Centre)


Foto: Kaspars Lielgalvis


Foto: Valters Pelns


Foto: Valters Pelns


Foto: Kaspars Lielgalvis


Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns


Dalībnieki
un viņu
mākslas
darbi

Participants
and their
art
worksGita Strazdiņa, Māra Straume,
Linda Leimane, Kaspars Lielgalvis,
Voldemars Johansons, Ilze VanagaFoto: Klāvs Loris.

Gita Strazdiņa

Koks / Ezers / Māja
Tree / Lake / House

Gita Strazdiņa 2014. gadā absolvējusi Mākslas Akadēmijas glezniecības nodaļu. Studijas turpinot maģistrantūras programmā, 2016. gadā absolvējusi grafikas nodaļu. Guvusi pieredzi arī studējot mākslas akadēmijās Venēcijā un Romā. Piedalās izstādēs kopš 2012. gada.

Graduated from the Department of Painting of the Art Academy of Latvia in 2014, Gita Strazdiņa continued her studies in the Master's program from the Department of Graphic Art and graduated it in 2016. She has also gained experience by studying in art academies in Venice and Rome. Participates in exhibitions since 2012.

Gita Strazdiņa meklē netradicionālus izteiksmes veidus kokgriezuma tehnikā. Viņu interesē, kā attēlotajos objektos personiskie nozīmju līmeņi veido vispārinājumu plašākos kontekstos.

Darbu sērijas pamatā ir prātojumi par to, kā rodas ar dažādiem objektiem saistītas īpašas nozīmes cilvēka prātā, un to, cik lielā mērā šīs nozīmes ir īstas vai iedomātas.
Gita Strazdiņa is looking for unconventional forms of expression in woodcarving techniques. She is interested in how, in the objects displayed, personal levels of meaning form generalizations in broader contexts.

The series of works is based on the speculations of how special meanings, associated with different objects, are formed in the human mind.


Foto: Kaspars Lielgalvis.


Foto: Kaspars Lielgalvis.


Foto: Kaspars Lielgalvis.

Māra Straume

Es gribu. Man vajag.
I want. I need.

Māra Straume ir Latvijas Mākslas Akadēmijas glezniecības nodaļas studente. Savos darbos Māra velk paralēles starp dabu un cilvēku, vajadzībām un iegribu.

Māra Straume is a fine arts student in The Art Academy of Latvia. In her works Māra observes the parallels between nature and man built structures to find where it is a nessecity but when just a caprice. That is also the main theme in her newest series called " I want. I need."

Kaķis no galda nogāž priekšmetu. No malas lūkojoties - smieklīgi un nevajadzīgi, bet pašam dzīvniekam tā, iespējams, ir loģiska lietu kārtība. Velkot paralēles ar šo piemēru,es vēroju apkārtni un caur pilsētainavu meklēju šādu loģisku – neloģisku rīcību indivīdos un sabiedrībā. Un arī ārpus pilsētas, mežā – līdzīgi kā brandmūros* arī tur izcirtumi veido šādus “caurumus”, bet vēl palikušie koki apzīmēti ar mīklainām zīmēm, liekot sev jautāt - izredzētie vai nolemtie?.
Darbu sērijā “Es gribu.Man vajag” tiek aplūkotas mūsu spītīgās iedomas par vajadzību pēc rīcības, kas reizēm ir atjautīga un smaidu raisoša, bet reizēm absurda un skumja. “Darbu sērija “Es gribu. Man vajag” aizsākās, vērojot Rīgas daudzdzīvokļu māju tukšās sienas, kurās, krietnu laiku pēc mājas uzcelšanas, kāda personīgās iegribas vadīti, izveidoti viens vai vairāki logi – vienlogi - svešķermeņi, kas, iespējams, bīstami ēkas kopējai struktūrai.

*Pretuguns mūris – mūra siena bez logiem, durvīm, kuras uzdevums ir aizsargāt uguns izplatīšanos no viena nama uz otru.
“There is this thing i've noticed while walking around town - people like to make windows where there weren't planned any*, someone just wanted to make one, not thinking how potentially dangerous that could be to the whole sturcture of it. As i started to notice this more often it opened up a whole new view of how individuals and society manage to make starnge actions, starting with the crippled walls and continuing with the random square shaped forest clearings and whole forest massives where trees are marked with an orange "X". “

* The empy walls of aparment buidings are made that way because of fire safety – if there is one, the empty wall helps to prevent the fire spreading from one building to another.


Foto: Valters Pelns.


Foto: Valters Pelns.


Foto: Valters Pelns.


Foto: Valters Pelns.

Foto: Vladimirs Svetlovs


Foto: Ilze Vanaga

Linda
Leimane,

Kaspars Lielgalvis

Eksperiments#8
Experiment#8

Laikmetīgās akadēmiskās un elektroniskās mūzikas komponiste, kas maģistra grādu ieguvusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kompozīcijas nodaļā (2015), zināšanas papildinājusi Nacionālajā Mūzikas un Dejas konservatorijā Lionā un kā praktikante skaņas izpētes centrā Agon Milānā. Lindas Leimanes radošo interešu fokusā ir žesta fenomens simfoniskajā mūzikā un skaņdarbos lieliem sastāviem. Skaņas eksperimentus veikusi vairākkārtējā sadarbībā ar Valsts kamerorķestri Sinfonietta Rīga. Viņas mūzika atskaņota Latvijā, Igaunijā, Francijā, Itālijā, Austrijā, Zviedrijā.
lindaleimane.lv

Linda Leimane
Contemporary academic and electronic music composer, who has obtained her Master’s Degree at the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music (2015), expanded her knowledge at the National Conservatory of Music and Dance in Lyon and during her traineeship at the sound research centre Agon in Milan. The focus of Linda Leimane’s interest involves gesture and motion in the medium of orchestra and large ensembles. She has made sound experiments frequently in collaboration with the State Chamber orchestra Sinfonietta Rīga. Her music has been performed in Latvia, Estonia, France, Italy, Austria, Sweden.
lindaleimane.lv

Kaspars Lielgalvis dzīvo Rīgā. Darbojas gan kā mākslinieks, gan organizējot dažādus mākslas notikumus, ietekmējot pilsētas kultūrvidi un veicinot mūsdienu mākslas dažādu novirzienu, disciplīnu un kultūru pārstāvju aktīvu mijiedarbību. Beidzis Latvijas Mākslas akadēmiju kā tekstilmākslinieks, jau studiju laikā Kaspars sācis strādāt par grafisko dizaineri reklāmā, vēlāk apguvis fotogrāfiju, iesaistījies performanču mākslā, izgatavojis dekorācijas komercpasākumiem, un atklājis, ka tieši sadarbība ar citiem cilvēkiem ir tas, kas interesē visvairāk. 2008. gadā aizsāka un vēl joprojām vada Totaldobže mākslas centru, kas kļuvis par nozīmīgu platformu eksperimentāliem starpdisciplināriem projektiem un citiem notikumiem mūsdienu kultūrā Latvijā.

Kaspars Lielgalvis
Based in Riga, Latvia. Works throughout the cultural field, with interests in urban development, interdisciplinarity in contemporary art and the creation of self-organized structures. During his studies in the Latvian Academy of Art as a textile artist, Kaspars started to earn his living as a graphic designer. To keep his art practice alive he learned photography, initiated and took active part in the art performances group Totaldobže and soon discovered his interest in collaborating with creatives from different fields, disciplines, schools and cultures. In 2008 he started organize art events to provide different kind of collaboration opportunities for artists from diverse art disciplines, fields, schools and cultures. In 2010 he together with other artists have started Totaldobže Art Centre, which has grown as a significant platform for interdisciplinary art events in contemporary art field of Latvia.

Melnā Cauruma radošajā darbnīcā, ko Totaldobže mākslas centrs organizēja 2015. gadā mākslas rezidencē MoKs Igaunijā, pie jauna kopīga mākslas projekta sāka strādāt komponiste Linda Leimane un mākslinieks Kaspars Lielgalvis. Tā fokusā ir koks kā sociāla būtne bez pārvietošanās iespējām. Abi projekta veidotāji ir vienojušies pie šī projekta nesteidzīgas veidošanas, kas var ilgt pat vairākus gadus un izpausties dažādās mākslas formās. Eksperiments Nr. 8 ir pirmā šāda publiska izpausme. Tajā tiek testētas dažas no kopdarba idejām un to audiovizuālās skaņas un vizuālās izpausmes formas.

Šī ir astotā reize, kopš Totaldobže mākslas centra darbības aizsākumiem (2008. gadā Rīgā, VEF teritorijā), kad tās darbības ietvaros tiek publiski testēts kāds, vēl tapšanas stadijā esošs, mākslas darbs, ideja vai projekts.
During the Black Hole creative workshop, which Totaldobže Art Centre had organized in 2015 in the art residency MoKs in Estonia, composer Linda Leimane and artist Kaspars Lielgalvis strated to work on the new project. The focus of the project is on the tree as a social object without ability to change its location. Both project authors has agreed on the long run project developed without stress on the final aoutcome before it will show up organicaly. This is the time for the projects public exposure. In the Experiment No 8 they are testing several ideas and artistic means how to express the ideas of the project.

This is the eith time since the beginning of the Totaldobže Art Centre (2008, Riga), when somebody is testing their art works being still in the process of development.


Foto: Kaspars Lielgalvis.


Foto: Valters Pelns.


Foto: Valters Pelns.


Foto: Valters Pelns.


Foto: Valters Pelns.


Foto: Valters Pelns.Foto: Kaspars Lielgalvis.

Voldemārs Johansons

Aptuvenais Skaitļotājs

Komponists un mākslinieks, kurš strādā ar dažādām skaņu mākslas formām, no komponēšanas līdz skulptūrai. Mākslinieks pēta skaņas uztveri un pieredzi dažādās audiovizuālās formās. Voldemārs Johansons ir studējis Hāgas karaliskās konservatorijas Sonoloģijas Institūtā (2007) un Latvijas Mūzikas akadēmijā (2012), ar skaņas skulptūrām un audiovizuālām instalācijām piedalījies izstādēs un mūzikas festivālos, performancēs un jauno mediju notikumos gan Latvijā, gan daudzviet citur pasaulē. Voldemāra Johansona pētniecībā balstītie un zinātniskus datus audiovizuālā valodā tulkojošie projekti iesaista ūdens, gaisa, gaismas, tumsas, skaņas modulāciju un atmosfēras spektru, un tajos robežas starp medijiem, disciplīnām, redzamo un neredzamo uztveri izšķīst.

www.johansons.info

Voldemārs Johansons works with sound and information in the forms of composition and installation. His work explores perception and reality in visible and audible domains, physicality, spatiality and the nature of experience. In 2007 Johansons received a degree from the Royal Conservatoire, Institute of Sonology, where he studied composition and electronic music. After graduation his research interests addressed an organic combination of acoustic information and spatial forms in the creation of sonic environments and sculptures, examining the joint morphology of acoustic, visual and spatial domains. Since 2009 Johansons teaches sonic art at the Liepaja University department of New Media Studies, and works as researcher at the Art Research laboratory.

www.johansons.info

Aptuvenās mākslas koncepcija vienmēr ir aptuvena.” 1
“Pulsācija starp irracionālo un utilitāro -
aptuvenais atklājas kā robeža starp divām pozīcijām.”
1

Recent discoveries in science have led to the recognition
that instability and creativity are inherent to our world.
[..] In an unstable world, absolute control and
precise forecasting are not possible.”
2

Aptuvenais Skaitļotājs ir procesuāla skaņas instalācija, kas balstās neparedzamības, nenoteiktības un nejaušības priekšstatos. “Tā kā praktiski visus dabas parādības un procesus mūsu smadzenes uztver kā aptuvenas lietas, tad var teikt, ka aptuvenība ir viena no cilvēka viscilvēciskākajām īpašībām. [..] Aptuvenības ideja kristalizējusies saskarē ar skaitļotāju, salīdzinot eksaktās tehnikas un aptuvenās cilvēka spējas” 3. Šie koncepti tiek īstenoti elektronisku savienojumu tīklojumā, kas veic skaitļošanas darbības ar līdzstrāvas un maiņstrāvas spriegumiem un kā šo procesu rezultātu sintezē skaņas kompozīciju.
Pretstatā fizikālajā pasaulē novērojamajai aptuvenajai kārtībai, skaitļotāji ir veidoti kā precīzas ierīces, kas funkcionē lineāri, sekojot stingrai binārai loģikai. Tāpēc vārdkopa “Aptuvenais Skaitļotājs” ir oksimorons, kas apzīmē šādas ierīces neiespējamību. Skaitļotāju sistēmās veidota nejaušība vienmēr būs determinēta, jo nejaušību iespējams sastapt vien saskarsmē ar fizikālo pasauli. Tāpēc instalācijā par nejaušības radīšanas mehānismu kalpo fizikālas parādības novērojumi, kuru laika intervāli nav precīzi paredzami.

Par nejaušību.
Kompozīcijas centrā ir dabisks ierobežotas nejaušības avots. Instalācijas ritma laika struktūra ir iegūta, reāllaikā samplējot fizikālu neparedzamību. Tas ir sasniegts, izveidojot eksperimentālu ierīci fizikālas parādības novērošanai, kas kalpo kā datu avots. Šī ierīce ir izveidota sekojoši: rotējoša plate, kuras pilna apgrieziena laiks ir mazliet ilgāks par piecām minūtēm, ir noklāta ar ģeoloģisku materiālu, kas ar neregulāriem intervāliem izstaro lādētas daļiņas. Plates atskaņotājs ir aprīkots ar Geigera–Millera skaitītāju, kas fiksē jonizētu beta daļiņu starojumu no ieraksta virsmas vietas tieši zem detektora.
Lādētās daļiņas šķērso detektora caurulīti un tiek reģistrētas kā elektriski impulsi, kas nosaka darba ritmisko struktūru. Platei lēni griežoties zem detektora, pārraidīto impulsu daudzums noteiktā laika vienībā svārstās atkarībā no izstarojošā elementa daudzuma attiecīgajā vietā.
Šie nejauši ģenerētie ievades dati nonāk skaņas apstrādes analogdatora elektroniskās ķēdes slēgumā, kurš īsteno sintētisku situāciju, lai fizikālo nejaušību darītu sadzirdamu.
Formāls skaņas sintēzes paņēmienu lietojums analogās sintēzes moduļu lietojums pārrada elektroniskās mūzikas pirmsākumu periodam raksturīgu skanējumu.

Darba izgatavošanu atbalsta erica synths.

1 Hardijs Lediņš, “Ceļā uz aptuveno”, Aptuvenās Mākslas Manifesta ievads, manuskripts. 1987

2 Futures 21(4):396-400 August 1989

3 -ibid1


Foto: Kaspars Lielgalvis.


Foto: Kaspars Lielgalvis.


Foto: Kaspars Lielgalvis.


Foto: Kaspars Lielgalvis.

Foto: Ilze Vanaga.

Ilze Vanaga

Paradīzes apskāvienos
Embraced by Paradise

Iesākusi studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļā, Ilze Vanaga drīz pēc tam pārcēlās uz dzīvi Londonā, lai turpinātu studijas tur. Londonas daudzveidīgā kultūrvide iedvesmoja Ilzi pievērsties fotogrāfijai. Pēc sešiem Londonā pavadītiem gadiem Ilze Vanaga atgriezās Latvijā, kur ātri vien kļuva par vienu no spilgtākajiem Latvijas mūsdienu fotogrāfijas pārstāvjiem pateicoties savam, Londonā iegūtajam, atšķirīgajam rokrakstam.
Ilze Vanaga galvenokārt strādā fotogrāfijā, ar tekstiem un atrastiem objektiem. Pēdājā laikā izjūt nepieciešamību eksperimentēt ar skaņu, video un hepeningiem. Ilze ir sapņotāja, tādēļ viņas veidotie stāsti balansē starp realitāti un fikciju, kas reizēm var samulsināt kā skatītāju, tā arī viņu pašu.

Ilze Vanaga works mostly with photography, text and found images. Lately feeling the urge to experiment with sound, video and live happenings. She is a dreamer, therefore the stories she tells draws a fine line between reality and fiction which sometimes confuses the viewer, sometimes herself. There is never one concrete unfolded line in her work. It always flips.

Kad sajūti kādas īpašības nes sevī vadonis, virsaitis vai bruņinieks, tad saproti, ka jau ilgi esi dzīvojis bez īstas mīlestības un skaistuma, bez drosmes un līdzjūtības. Ka esi muļļājies kaut kur pa vidu, galvu no dūņām ārā izbāzis, bet nejusdams pamatu zem kājām. Bez stājas, kas padara tevi pašu un citus ap tevi skaistākus.

Šis altāris ir par godu ''Spēcīgajam, sirdsgudrajam, iemīļotajam virsaitim Kilimandžāro un viņa seksuālajai, apburošajai, dievišķīgajai, saknes zemē dzenošajai un lapotnē plaukstošajai kundzei Jomako''. Viņi dara šo pasauli par skaistāku vietu.

Es gribēju uztaisīt mīlestības vietu garam, kurš ilgi meklēja drošsirdību līdz atrada to un kļuva par citu cilvēku. Cilvēku, kurš atrada savu dzīves aicinājumu un ļāvās tam sekot.

After a long search for love and happiness, when one day you come to feel and find the forgotten pieces of knight and varrior within yourself you understand you have long lived without true, real love and beauty around yourself. Without compassion and brave honestly open heart. Standing straight and beautiful.

This altar is created to celebrate the ''Strong, vise and beloved my spiritual leader Kilimandžaro and his sexual, beautiful, divine, deeply rooted, highly blossoming high lady Jomoko''. They make this world much more beautiful place to live.

I wanted to make this place of love for the spirit who long was looking for a bravery till found it and became a different person. Found the path of his life and let himself to follow it.


Foto: Dainis Kauliņš.


Foto: Kaspars Lielgalvis.Foto: Kaspars Lielgalvis.