Izstāde
Melnais caurums Lielajā dzintarā

Starpdisciplināra laikmetīgās mākslas izstāde
3–27.08.2017
Liepājas koncertzāle Lielais dzintars, Liepāja

Izstāde tika iekļauta Liepājas mākslas forumā,
tās atklāšana notika foruma atklāšanas dienā –
3. augustā 17:00.

Melnais Caurums bija piecu atsevišķu mākslas projektu izstāde, kurā izstādes kurators Kaspars Lielgalvis uzaicināja piedalīties komponistu un mākslinieku Voldemāru Johansonu, gleznotāju Māru Straumi, grafiķi Gitu Strazdiņu, fotogrāfi Ilzi Vanagu, komponisti Lindu Leimani, kā arī piedalījās pats.

Totaldobže mākslas centra darbībā viens no uzsvariem tiek likts uz jaunu un inovatīvu mākslas darbu, ideju un formu rašanos. Kopš 2010. gada tiek organizēti Melnie caurumi, kuros notiek eksperimentālas radošās darbnīcas, koncerti, izstādes, prezentācijas un dažādas citas aktivitātes, kas vērstas uz laikmetīgās mākslas procesu, izglītojošu un radošu sadarbību starp māksliniekiem no dažādām disciplīnām, nozarēm, skolām un kultūrām.

Izstādi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Liepājas Kultūras pārvalde un Liepājas dome. Sadarbības partneris: Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars”.

Exhibition
The Black Hole in the Great Amber

Interdisciplinary contemporary art exhibition
3–27.08.2017

Liepāja concert hall Great Amber, Liepāja

The exhibition was included the Liepāja Art Forum, both openings of the exhibition and forum took place in the 3rd of August at 17:00

The Black Hole was an exhibition of five separate art projects, in which curator of the exhibition Kaspars Lielgalvis invited to participate composer and artist Voldemārs Johansons, painter Māra Straume, graphic artist Gita Strazdiņa, photographer Ilze Vanaga, composer Linda Leimane and took part himself as well.

Totaldobže Art Centre has a rich history of bringing together artists from different art fields for process driven collaborations. Since 2010 there has been organized numerous activities within the project Black Holes – residencies, workshops, exhibitions, concerts, talks etc supporting the birth of new interdisciplinary collaborations and ideas of new art works for many artists.

Supporters of the exhibition: the State Culture Capital foundation, the Liepāja City Council, the Liepāja Municipality institution Culture Department. Collaboration partner: Concert hall Great Amber

Vairāk par Melnajiem Caurumiem.. / more about the Black Holes..

Vairāk info un attēli no izstādes.. / more info and photos from exhibition..

Vairāk info par izstādi.. / more info about exhibition..