#KarostaWaterTowerProject

Starpdisciplināra laikmetīgās mākslas izstāde
6–27.08.2017
Karostas ūdenstornis, Ģenerāļa Baloža ielā 29, Liepāja

Atvērts izstādes apskatei bez ieejas maksas ceturtdien–svētdien 12:00–18:00

Izstāde tika iekļauta Liepājas mākslas forumā un tās atklāšana notika foruma noslēguma dienā – 6. augustā 16:00.

#KarostaWaterTowerProject laikā divus mēnešus Karostas ūdenstorni apdzīvoja mākslinieki, kuri veidoja jaunus darbus ciešā saistībā gan ar šo unikālo ēku, gan citu mākslas disciplīnu un kultūru pārstāvjiem. Projekta koncepciju veidojis mākslinieks un horeogrāfs Eds Shautens (Edd Schouten) no Nīderlandes, tajā iesaistot fotogrāfi un grāmatu dizainere Ingu Erdmani, fotogrāfu un alus brūveri Valdi Jansonu, dejas mākslinieku Mateo Marčēzi (Matteo Marchesi, Itālija), mākslas zinātnieci un kuratori Līgu Lindenbaumu, mākslinieces Debiju Jongu (Debbie Young, Skotija), Lauru Prikuli un Evu Vēveri, un skaņas mākslinieku Ernestu Vilsonu.


Totaldobže mākslas centra darbībā viens no uzsvariem tiek likts uz jaunu un inovatīvu mākslas darbu, ideju un formu rašanos. Kopš 2010. gada tiek organizēti Melnie caurumi, kuros notiek eksperimentālas radošās darbnīcas, koncerti, izstādes, prezentācijas un dažādas citas aktivitātes, kas vērstas uz laikmetīgās mākslas procesu, izglītojošu un radošu sadarbību starp māksliniekiem no dažādām disciplīnām, nozarēm, skolām un kultūrām.

Izstādi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Liepājas ūdens. Sadarbības partneris: Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars”.

#KarostaWaterTowerProject

Interdisciplinary contemporary art exhibition
6–27.08.2017
Karosta Water Tower, 29 Ģenerāļa Baloža Street, Liepāja

Open for visitors of the exhibition free of charge Thursday–Sunday 12:00–18:00

The exhibition was included the Liepāja Art Forum, it's opening took place in the final day of the forum – in the 6th of August at 16:00.

During two month the Karosta Water Tower has been inhabited by artists, who were creating exhibition in collaboration with that unique space and other participants – artists from different fields. The idea of the project was executed by interdisciplinary artist and choreographer Edd Schouten from the Netherlands, who invited to join the project photographer and book designer Inga Erdmane, photographer and beer brewer Valdis Jansons, dance artist Matteo Marchesi (Italy), art historian and curator Līga Lindenbauma, artists Debbie Young (Scotland), Laura Prikule and Eva Vēvere, and sound artist Ernests Vilsons.


Totaldobže Art Centre has a rich history of bringing together artists from different art fields for process driven collaborations. Since 2010 there has been organized numerous activities within the project Black Holes – residencies, workshops, exhibitions, concerts, talks etc supporting the birth of new interdisciplinary collaborations and ideas of new art works for many artists.

Supporters of the exhibition: the State Culture Capital foundation and Liepāja Water. Collaboration partner: Concert hall Great Amber.

Vairāk par Melnajiem Caurumiem.. / more about the Black Holes..

Vairāk info un attēli no projekta.. / more info and photos from project..


Vairāk info par projektu.. / more info about project..