2017

2 izstādes Liepājā, Liepājas Mākslas foruma ietvaros:
3–27/08 Liepājas koncertzālē LIELAIS DZINTARS un 6–27/08 Karostas ūdenstornī
2 exhibitions in Liepāja, within the Liepāja Art Forum:
3–27/08 in Liepājas concert hall GREAT AMBER and 6–27/08 in Karosta Water Tower2016

Izstāde Moostē, Igaunijā, sadarbībā ar mākslas rezidenci MoKs
Exhibition in Mooste, Estonia, in collaboration with art residency MoKs