Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
Exhibitions
VRD
Events
2016
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Supporters
Newsletter
@Facebook
@Twitter
Networks
Contacts

Kamēr Totaldobže mākslas centrs
nebūs jaunās patstāvīgās telpās, tikmēr pasākumi tiks organizēti dažādās vietās Rīgā un ārpus tās robežām

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different venues aroud Riga and outside
OMEGA3

Starpdisciplināra laikmetīgās mākslas izstāde / Interdisciplinary Contemporary Art Exhibition

2.07 – 7.08
Moste (Mooste), Polva rajons, IGAUNIJA
/ Mooste, Polva district, ESTONIA
Mostes sēklu šķirošanas fabrikā un tās apkārtnē / In Mooste Seed Sorting factory and its surroundings
Atvērta – piektdien, sestdien, svētdien 12:00–20:00
Open – Friday, Saturtday, Sunday 12:00–20:00

Organizē / Organizers
Kaspars Lielgalvis (Totaldobže)
John un Evelyn Grzinich (MoKS)
Dalībnieki
/ Participants
Tuulikki Bartosik (EE) Aija Bley (LV) Inga Erdmane (LV) Emma Fält (FI) John Grzinich (US) Villem Jahu (EE) Voldemārs Johansons (LV) Daiga Krūze (LV) Epp Kubu (EE) Anda Lāce (LV) Kaspars Lielgalvis (LV) Johanna Lonka (FI) Vanessa Massera (UK) Reinis Naļivaiko (LV) Seth Nehil (US)
Pinksy, Amanda Priebe (CAN) Laura Prikule (LV) Kelly Rauer (US) Edd Schouten (NL) Taavi Suisalu (EE)
Timo Toots (EE) Ilze Vanaga (LV) Eva Vēvere (LV) Krišjānis Zeļģis (LV) Simon Whetham (UK)

http://www.totaldobze.com/Exhibitions/Melnā Cauruma
KOMPASS
Black Hole Compass

27/07 19:00
bārs Pils, E. Smiļģa iela 35
in the bar Pils, E. Smiļģa St 35

Piedalās / Participants
Inga Erdmane, Edd Schouten (NL)

Agnieszka Pokrywka (PL)
John W. Fail (US)

Prezentācijas būs angļu valodā
Presentations will be in english

Inga Erdmane un Eds Shutens stāstīs par to kā viņiem gāja Melnā Cauruma radošajā darbnīcā, kas notika rezidencē MoKS (Igaunijā) 1-21/06/2016.
Pēc tam Agņeška Pokrivka un Džons Feils iepazīstinās ar topošo kultūras projektu/telpu
Biatlons, kas viņu vadībā no septembra sāks darboties Helsinkos
Inga Erdmane and Edd Schouten will talk about their experience participating one of the recent Black Hole Workshops, which
took place in the residency MoKS, in Estonia 1-21/06/2016.
Agnieszka Pokrywka un John W. Fail will present the upcoming culture project/ space Biathlon which will start function in
Helsinki from September

vairāk / more info..Melnā Cauruma
radošā darbnīca
Black Hole workshop

1 – 12/08
Tāšu muižā, Grobiņas novadā
in Tāšu manor, in Latvia

vairāk / more info..Fotogrāfa
Maikla Akermana
meistardarbnīca
Workshop with
photographer
Michael Ackerman

15 – 21/08
Tāšu muižā, Grobiņas novadā
in Tāšu manor, in Latvia

Pietkšanās līdz 20. jūlijam / Application deadline – July 20

Organizē / Organizer
introspection.space

http://www.introspection.cpace/Melnā Cauruma
radošā darbnīca –
Sevis noskaņošana radīšanai
Black Hole workshop –
The creativity cultivating session

23 – 30/08
Tāšu muižā, Grobiņas novadā
in Tāšu manor, in Latvia

Moderators / Moderator
WOOGURU (Seoul/Berlin)
Piedalās / Participants
aicināti pieteikties pārstāvji no laikmetīgās dejas, mūzikas, performances, skaņas vai vizuālās mākslas
we invite to apply representatives from contemporary dance, music, performance, sound and visual art

pieteikšanās līdz 10. augustam / Application deadline August 10

vairāk / more info..Pierakstītās un ierakstītās KOMPASA sarunas / Transcribed and recorded KOMPASS talks (in latvian)

Miķelis Fišers (gleznotājs) par izstādi “Netaisnība” lasīt klausīties

Jeļena Glazova (multimediju māksliniece) par savu radošo darbību lasīt klausīties

Andris Indāns (skaņu mākslinieks) par savas radošās darbības pēdējā laika atziņām lasīt klausīties

Toms Kreicbergs (rakstnieks) par romānu “Lopu ekspresis” lasīt klausīties

Anna Ķirse (komponiste) par savu radošo darbību lasīt