Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
VRD
Events
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Support us
Newsletter
@Facebook
@Twitter

Totaldobze Art Centre currently is looking for a new home in Riga (Latvia)

We would like to organise one of Black Hole's events also in your venue or festival!

info@totaldobze.com


Kamēr Totaldobže mākslas centrs nebūs jaunās patstāvīgās telpās, pasākumi tiks organizēti dažādas citās vietās Rīgā un ārpus tās.
Ja vēlaties, lai mūsu pasākumi notiek arī pie Jums, lūdzu rakstiet info@totaldobze.com

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different other venues aroud Riga and outside.
If you want to host our events also in your venue, please contact with us via e-mail info@totaldobze.comTotaldobže mākslas centrs pašlaik ir atvērts Liepājā
Muitas mājā, Vecajā Ostmalā 54.

Apmeklētājiem piedāvājam dažādus mūsdienu mākslas pasākumus –
izstādes, koncertus, prezentācijas, diskusijas, laikmetīgās dejas izrādes
un citas
Totaldobže mākslas centram raksturīgas aktivitātes.

Darba laiki:
Trešdienās – 16:00-21:00
Ceturtdienās – 16:00-23:00* (var būt pasākums)
Piektdienās – 17:00-00:00* (noteikti pasākums)
Sestdienās – 17:00-00:00* (noteikti pasākums)
Svētdienās – 17:00-22:00*

* esam atvērti līdz pēdējam viesim.
Par pasākumiem ikdienas uzzināsiet
www.facebook.com/pages/Totaldobže

Currently Totaldobže Art Centre is open in LIEPĀJA (Latvia) – in former Custom house (Vecā Ostmala St 54) from July till October 2015.
We offer our usual contemporary art events – exhibitions, concerts, poetry readings, presentations, artist talks, contemporary dance performances etc.
We are open:
Wednesday – 16:00-21:00
Thursday – 16:00-23:00* (can be event)
Friday – 17:00-00:00* (sure event)
Saturtday – 17:00-00:00* (sure event)
Sunday – 17:00-22:00*
*open till the last visitor. Check the evnts here www.facebook.com/pages/TotaldobžeAkmens starp akmeņiem.
Audiovizuālā mākslas projekta AGROKULTŪRA izstāde.
Andris Indāns Kaspars Lielgalvis Laura Prikule.
Darbi veidoti māksliniekiem sadarbojoties Melno caurumu darbnīcu laikā Centro Negra, Blankā, Spānijā (20/04–10/05/2015) un Tāšu muižā, Grobiņas novadā, Latvijā (20/07–8/08/2015).

Civilizācijas ceļojums pa akmeņaino plastmasas upi tuvojas noslēgumam. Pasauļu novērotājs savā siltumnīcā-observatorijā aplūko mākslīgos tomātus. Tie attīstas pārāk lēni. Agrokultūra pieņem arvien izsmalcinātākas formas. Klasiskās mūzikas kanāls grūti pamanāmā kompaktklases auto atskaņo skaņdarbus no Donkihota interpretācijām. Iespējams, viņš tieši tagad iet tur tālāk pa palmu aleju, uz jauno pilsētu tuksneša vidū. Vējdzirnavas un vēja ģeneratori. Kādā citā spektra daļā plantācijās aug gan rozā puķes, gan idejas par gaišāku nākotni, bet apkārt rosās robotbites. Kalnu grēdu nogāzēs pusdieno mutantkazu ganāmpulki. Tālu aiz nepārredzamajām plēves apmetnēm un ķīmiskajiem baseiniem, betona džungļos mostas nezvērs. Tas ir izsalcis un gatavs aprīt visas prāta konstrukcijas un koncepcijas, kuras tajā iepludinājis laika virpulis.”

xxx

Es esmu akmens starp akmeņiem
Klusums lejā, lejā zem ādas

Gaiss vēnās burbuļo manā ķermenī
Virpuļa valodā esības elpa

Es esmu akmens starp akmeņiem
Akmens starp akmeņiem

Savvaļas radība
Nāku no tumšajām naktīm

/La TiPa/

Biogrāfijas
Andris Indāns ir skaņu mākslinieks, pazīstams ar brīvformas elektroniskās mūzikas projektu Gas of Latvia. Piedalījies dažādos eksperimentālās mūzikas un laikmetīgās mākslas festivālos Latvijā un Eiropā, tostarp 2014. gada arhitektūras un 2015. gada mākslas bienālēs Venēcijā.
Kaspars Lielgalvis strādā ar fotogrāfiju un laikmetīgās mākslas notikumu veidošanu, Totaldobže mākslas centra vadītājs, beidzis Latvijas Mākslas Akadēmiju, Tekstilmākslas nodaļu. Piedalījies mākslas festivālos un izstādēs Latvijā, Eiropā un Argentīnā.
Laura Prikule darbojas multimediju instalāciju, tekstu un konstruētu situāciju laukā. Absolvējusi LMA un Sanfrancisko Mākslas institūtu. Piedalījusies mākslas festivālos Survival Kit, Supermarket Art Fair (Stokholmā), un Poētiskā robotisma projektos, izstādēs Baltijā un Skandināvijā.
Izstāde tiks atklāta 8. augustā 17:00 un ilgs līdz 13. septembrim Totaldobže mākslas centrā, Muitas mājā, Vecajā ostmalā 54, Liepājā.

Izstāde atvērta: trešdien-ceturtdien 16:00-20:00, piektdien-svētdien 17:00-21:00.

Projekta Melnie Caurumi darbnīcas organizēja Totaldobže mākslas centrs sadarbībā ar AADK Spain un Tāšu muiža.
Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Liepājas pilsēta, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas Universitāte, Mākslas pētniecības laboratorija MPLab un Liepājas namu apsaimniekotājs.

Agriculture. A Rock Among Rocks
Audiovisual Exhibition

Participating artists: Andris Indāns, Kaspars Lielgalvis and Laura Prikule.
The works were created during Black Holes Collaborative Residency at
Centro Negra, Blanca, Spain (20/04-12/05/2015) and Tāšu Manor, Grobiņa apanage, Latvia (20/07-8/08/2015)

Mankind’s journey along the rocky plastic river is coming to an end. World Witness is looking at the artificial tomatoes in his greenhouse-observatory. They are developing too slowly. Agriculture partakes more and more sophisticated shapes. The channel of classical music is playing Don Quixote's interpretations. Right now, he could be the one going along that palm alley, to the New City in the middle of the desert. Wind-mills, wind-generators, wind-chimes. In another part of the Spectrum there are the plantations with rosy flowers and ideas about a brighter future growing. They are surrounded by biomorphic bees-robots. Mutant-goats are also grazing in the barren mountain slopes. Far beyond the vast plastic settlements and poisonous pools, amidst the concrete jungle the Creature is waking up. It is hungry and ready to devour all the mind constructs and concepts that Time's whirlwind has pulled inside.”

xxx

I am a rock among rocks
Silence beneath my skin

Streams of air are running in my veins
Language of the whirlpool
My Being is breathing

I am a rock among rocks
A rock among rocks

A savage Creature
From the Darkness of the Night

/LaTipa/

Bios:
Andris Indāns is a sound artist, founder of free-form electronic music project Gas of Latvia. He has participated in various experimental music and contemporary art festivals in Latvia and Europe, in Venice Architecture Bienale (2014) and Venice Bienale (2015).
Kaspars Lielgalvis works with photography and creation of contemporary art events. Leader of Totaldobže Art centre. Graduated Latvian Art Academy Textile Art department. Lielgalvis has participated in art festivals and exhibitions in Latvia, Europe and Argentina.
Laura Prikule works in the fields of multi-disciplinary installations, text and constructed situations. A Graduate of Latvian Art Academy and San Francisco Art Institute. She has participated in Contemporary Art Festival Survival Kit, Supermarket Art Fair (Stockholm), and Poetic Robotism projects and exhibitions in the Baltics and Scandinavia, as well as several Black Hole Residencies.

The exhibition Agriculture. A Rock Among Rocks. will be opened from August 8 till September 13, 2015, at Totaldobze Art Centre, in Customs House, Vecā ostmala 54, Liepāja, Latvia. Openig hours – Tuesday-Wednesday from 16:00–20:00, Thursday-Sunday from 17:00-21:00.

The Black Holes workshops has been organized by Totaldobže Art Cntre in collaboration with AADK Spain and Tāšu manor.
The project has been supprted by Latvian Culture Capital foundation, Liepāja City Council, Liepāja Culture Department, Liepāja University, Art Research Laboratory MPLab and Liepāja House Maintenance company.


Rīgā daži Totaldobže mākslas centra pasākumi šovasar notiks ZUNDA dārzā, Ūdens ielā 6, starp Zunda kanālu un RISEBA. Kustība Free Riga ir saņēmusi lietošanā lielo dārzu ar angāru no īpašnieka uz laiku, kamēr tur nesākas būvdarbi. ZUNDA dārzu saviem pasākumiem izmantos vairākas nevalstiskās organizācijas, kas nodrošina tos mūsdienu mākslas un pilsētas kultūrvides procesus, kurus nenodrošina valsts un pašvaldības institūcijas.Program of the festival here – Urban Poetry


VISI PASĀKUMI / Coming, current and past events


PĀRRAKSTĪTĀS UN IERAKSTĪTĀS KOMPASA SARUNAS / Transcribed and recorded KOMPASS talks (in latvian)

Miķelis Fišers (gleznotājs) par izstādi “Netaisnība” lasīt klausīties

Jeļena Glazova (multimediju māksliniece) par savu radošo darbību lasīt klausīties

Andris Indāns (skaņu mākslinieks) par savas radošās darbības pēdējā laika atziņām lasīt klausīties

JAUNUMS! Toms Kreicbergs (rakstnieks) par romānu “Lopu ekspresis” lasīt klausīties

Anna Ķirse (komponiste) par savu radošo darbību lasīt