Projects
Black Holes
Compass
Urban Poetry
Residencies
VRD
Events
2015
2014
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2007
About
Totaldobže
Support us
Newsletter
@Facebook
@Twitter

Totaldobze Art Centre currently is looking for a new home in Riga (Latvia)

We would like to organise one of Black Hole's events also in your venue or festival!

info@totaldobze.com


Kamēr Totaldobže mākslas centrs nebūs jaunās patstāvīgās telpās, pasākumi tiks organizēti dažādas citās vietās Rīgā un ārpus tās.
Ja vēlaties, lai mūsu pasākumi notiek arī pie Jums, lūdzu rakstiet info@totaldobze.com

While Totaldobze Art Centre has not got a new permanent venue, the events will be organised in different other venues aroud Riga and outside.
If you want to host our events also in your venue, please contact with us via e-mail
info@totaldobze.com 


OMEGA3

Starpdisciplinārā laikmetīgās mākslas izstāde


2. jūlijs – 7. augusts / 2016
Moste (Mooste), Polva rajons, IGAUNIJA

Mostes sēklu šķirošanas fabrikā un tās apkārtnē

Organizē
Kaspars Lielgalvis (Totaldobže)
John and Evelyn Grzinich (MoKS)

Dalībnieki
Tuulikki Bartosik (EE) Aija Bley (LV) Inga Erdmane (LV)
Emma Fält (FI) Villem Jahu (EE) Voldemārs Johansons (LV)
John Grzinich (US) Daiga Krūze (LV) Epp Kubu (EE)
Anda Lāce (LV) Kaspars Lielgalvis (LV) Johanna Lonka (FI)
Reinis Naļivaiko (LV) Vanessa Massera (UK) Seth Nehil (US)
Pinksy, Amanda Priebe (CAN) Laura Prikule (LV)
Kelly Rauer (US) Edd Schouten (NL) Taavi Suisalu (EE)
Timo Toots (EE) Ilze Vanaga (LV) Eva Vēvere (LV)
Krišjānis Zeļģis (LV) Simon Whetham (UK)


Atklāšanas pasākums un performances
2. jūlijā / 17:00 – 20:00
Performances
Tuulikki Bartosik, Vanessa Massera, John Grzinich,
Gas of Latvia, Laura Prikule, Edd Schouten, Krišjānis Zeļģis


Totaldobže (LV) un MoKS (EE) ir mūsdienu mākslas platformas ar atšķirīgām attīstības pieredzēm, taču ar vairākām būtiskām līdzībām – abas ir mākslinieku izveidotas, abas nodrošina sadarbības iespējas dažādu mākslas disciplīnu, nozaru un kultūru pārstāvjiem, kā rezultātā eksperimentos tiek radīti arī inovatīvi mākslas darbi. MoKS pamatdarbība ir saistīta ar starptautisku mākslas rezidenci Mostē (Igaunijā), kamēr Totaldobže – ar dažāda veida pasākumu organizēšanu Rīgā un citur. Abu platformu veidotāju fokusā ir vide, cilvēks tajā un to mijiedarbība ar mākslu.
Izstāde OMEGA 3 notiks funkcionējošā fabrikā. Tās dalībnieki tika aicināti izstādīt savus jau esošos darbus vai radīt jaunus saistībā ar konkrētās fabrikas dažādajiem eksistences aspektiem – izveidošanas iemesliem, transformāciju ārējo faktoru iespaidā 40 gadu ilgumā, cilvēces guvumu no tās darbības, pašiem tās darbinātājiem, ēkas arhitektūru, mašinērijas funkcijām, struktūru utt.
Piedāvājam jums vairāk uzzināt ne tikai par ziemeļu kaimiņu pierobežā notiekošo, bet arī iepazīt jaunus vārdus mūsdienu mākslā. Informēsim arī par citiem interesantiem pieturas punktiem šīs vasaras braucienam uz Igauniju.

Autobuss Rīga-Moste-Rīga
2. jūlijs
11:30 Rīga –> 15:00 Moste
21:00 Moste –> 00:30 Rīga
Rezervējiet vietu autobusā laicīgi (EUR 15) – info@totaldobze.com


Autobuss Tallina-Moste-Tallina
2. jūlijs
12:00 Tallina –> 15:00 Moste
21:00 Moste –> 00:00 Tallina
Rezervējiet vietu autobusā laicīgi – moks@moks.ee

Atbalstītāji
Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds, Igaunijas Kultūrkapitāla fonds, Ziemeļvalstu Kultūras Punkts, Ziemeļvalstu-Baltijas valstu Mobilitātes programma,
Stroom Den Haag, Linaagro, tipogrāfija Zemguss, Arctic Paper un Studija


OMEGA 3

Interdisciplinary Contemporary Art Exhibition


JULY 2 – AUGUST 7 / 2016
Mooste, Polva district, ESTONIA

In Mooste Seed Sorting factory and its surroundings

Organizers
Kaspars Lielgalvis (Totaldobže)
John and Evelyn Grzinich (MoKS)

Participants
Tuulikki Bartosik (EE) Aija Bley (LV) Inga Erdmane (LV)
Emma Fält (FI) Villem Jahu (EE) Voldemārs Johansons (LV)
John Grzinich (US) Daiga Krūze (LV) Epp Kubu (EE)
Anda Lāce (LV) Kaspars Lielgalvis (LV) Johanna Lonka (FI)
Reinis Naļivaiko (LV) Vanessa Massera (UK) Seth Nehil (US)
Pinksy, Amanda Priebe (CAN) Laura Prikule (LV)
Kelly Rauer (US) Edd Schouten (NL) Taavi Suisalu (EE)
Timo Toots (EE) Ilze Vanaga (LV) Eva Vēvere (LV)
Krišjānis Zeļģis (LV) Simon Whetham (UK)

Opening event with performances
JULY 2 / 17:00 – 20:00
Performances
by Tuulikki Bartosik, Vanessa Massera, John Grzinich,
Gas of Latvia, Laura Prikule, Edd Schouten, Krišjānis Zeļģis


Celebration of the factory as an act of written history – what makes memory? What makes an object become valuable and worth preserving as a heritage – educational sample for society today and in the future? Appearance and disappearance of man made objects, new relations between man made objects, the environment, and people...

The concept of the exhibition has been built around the industrial facilities of Mooste Seed Sorting factory. Built in 1970ies, looking abandoned but still in use, marking several strands of historical, social and technical significance.
The factory has inspired musicians, artists, performers and poets to develop works, collaborate, seek answers and pose questions. The outcome is the exhibition OMEGA 3

-ARCHITECTURE- WORK- TRANSFORMATION- PEOPLE- INDUSTRY- MEMORY- -SEEDS- FIELDS- PARTICLES-


Bus Tallinn-Mooste-Tallinn
July 2
12:00 Tallinn –> 15:00 Mooste
21:00 Mooste –> 00:00 Tallinn
for booking please contact moks@moks.ee

Bus Riga-Mooste-Riga
July 2
11:30 Riga –> 15:00 Mooste
21:00 Mooste –> 00:30 Riga
for booking (EUR 15) please contact info@totaldobze.com

Support
Latvian State Culture Capital Foundation, Cultural Endowment of Estonia, Nordic Culture Point, The Nordic-Baltic Mobility Programme, Stroom Den Haag, Linaagro, Printing house Zemgus, Arctic Paper and Studija

 

Priekšvēsture

Doma par izstādes veidošanu Mostes sēklu šķirošanas fabrikā radās pēc vienas no Melno Caurumu radošajām darbnīcām, ko Totaldobže mākslas centrs organizēja Mostē, rezidencē MoKS. Darbnīcā piedalījās horeogrāfs Kaspar Aus (EE), komponists Platons Buravickis, māksliniece Laura Prikule, horeogrāfs Edd Schouten (NL) un dzejnieks Krišjānis Zeļģis. Darbnīcas dalībnieki 3 nedēļās (23/11-15/12/2015) cita starpā veica arī dažādus izpētes vingrinājumus, kuros tika iepazīts Mostes ciemats un tā apkārtne. Vienā no vingrinājumiem Eds Shoutens un Laura Prikule iekļuva Mostes sēklu šķirošanas fabrikā un veica tās fotodokumentāciju. Vēlāk šīs fotogrāfijas iedvesmoja darbnīcas moderatoru Kasparu Lielgalvi apspriest domu par starpdisciplināras izstādes veidošanu fabrikā ar vienu no rezidences MoKS vadītājiem – Evelīnu Grziniču. Izrādījās, ka doma par fabriku kā par iespējamu izstādes vai kādas citas mākslinieciskas norises vietu gaisā virmojusi jau sen, tikai pietrūcis gana ievērojams iemesls to realizēt. Tika pieņemts lēmums pamēģināt izveidot izstādi fabrikā kopīgi.

2015. gada rudenī rezidencē MoKS tika noorganizēta nākamā Melnā Cauruma radošā darbnīca, kurā šoreiz piedalīties tika uzaicināti – komponistes Linda Leimane, Marianna Liik (EE) un mākslinieki Reinis Naļivaiko, Taavi Suisalu (EE) un Voldemāram Johansonam. Diemžēl Reinis darbnīcā tomēr nevarēja piedalīties, bet pārējiem tika piedāvāts radīt idejas jauniem darbiem, kas kaut kādā mērā būtu saistīti ar Mostes sēklu šķirošanas fabriku. 3 nedēļas notika intensīvs darbs pie jaunu darbu veidošanas un izstādes koncepcijas izstrādes. Darbnīcu moderēja un koncepciju pierakstīja mākslinieks Kaspars Lielgalvis.

Melnā Cauruma radošā darbnīca Mostē, rezidencē MoKS, 2014. gadā

Koncepcija

(radīta Melnā Cauruma radošajā darbnīcā 2015. gada rudenī, Kaspara Lielgalvja pierakstīta)

Sēklu šķirošanas fabrika Mostē tika uzcelta 1977. gadā un darbojas, izmantojot oriģinālās iekārtas, vēl joprojām, neskatoties uz radikālajām pārmaiņām ekonomikā, kas notikušas kopš Padomju Savienības sabrukuma, kā arī neskatoties uz iespaidīgo lauksaimniecības nozares tehnoloģisko attīstību pasaulē. Sākotnēji kuratora uzmanību piesaistīja fabrikas interjers kā unikāla telpa laikmetīgās mākslas izstādei, taču pēc situācijas padziļinātas izpētes, izstādes uzmanības centrā nonāca pats sēklu šķirošanas fabrikas esamības fakts un viss, kas ar to saistīts.

Arhitektūra
Ēkas eksterjers nav īpašas uzmanības vērts – vienkāršas konstrukcijas masīva ēka, kas būvēta no Padomju estētikai raksturīgajiem praktiskajiem, ekonomiskajiem un nekvalitatīvajiem materiāliem: silikāta ķieģeļiem un dzelzbetona paneļiem. Savukārt interjers, gluži pretēji – pārsteidz ar bagātīgu formu un materiālu daudzveidību, ko nodrošina sarežģītās šķirošanas iekārtas: iespaidīga izmēra kratīšanas mašīnas; sašķirotās ražas piltuves un konteineri; tuvu simtam dažādu garumu un diametru trubas sašķiroto sēklu, graudu un svešķermeņu pārvietošanai. Visas iekārtas kopā aizņem aptuveni 10x20 metrus un sniedzas līdz pat 15 metrus augstajam ēkas jumtam. Iekārtu darbības koriģēšanai un tehniskajai apkopšanai ir uzbūvētas 3 platformas, kas savienotas ar kāpnēm.

Transformācija
Celta kā eksperimentāla fabrika lina produkcijas ražošanas attīstībai Padomju Baltijā, teju četrdesmit gadu pastāvēšanas vēsturē, fabrika ir piedzīvojusi dažādas pārmaiņas, bet pēc robežu atvēršanas pēdējo dekāžu laikā zaudējusi savu aktualitāti valsts mērogā, tā nenovēršami pārvēršas par vēsturisko mantojumu – Padomju lauksaimniecības mehanizācijas buma dinozauru, kas, neskatoties uz savu super-ekoloģisko produkciju, lēnām padodas mūsdienu apsviedīgajiem konkurentiem, kas brīvā tirgus apstākļos mazturīgajiem baltiešiem piedāvā lētāku produkciju, kas tiek pagatavota no daudz neveselīgākām izejvielām.

Fabrikas funkcija – šķirošana
Vasaras nogalēs, sākot no augusta vidus, zemkopji savu svaigi ievākto ražu ved uz fabriku, kur tā tiek kratīta, pūsta un sijāta vairākas reizes, līdz pilnībā ir atšķirots viss liekais un sēklas vai graudi sazortēti pēc izmēriem un svara.

Fabrikas darbinātāji
Salīdzinot ar modernajām tehnoloģijām fabrikas iekārtas ir novecojušas, bet tās turpina pildīt darbavietu funkciju un ir noderīga sastāvdaļa lielākā lauksaimniecības uzņēmumā, kas ražo linsēklu eļļu un miltus videi draudzīgā veidā. Iekārtu nomaiņa uz jaunākām paaugstinātu jau tā salīdzinoši dārgās ražošanas izmaksas un, iespējams, tādā veidā novestu pie visa uzņēmuma bankrota.

Linsēklas
Linsēklas satur veselu virkni cilvēkam noderīgas minerālvielas, bet visaktuālākā šodien ir taukskābe OMEGA 3. Franču zinātnieks David Servan-Schreiber ir veicis pētījumu, kura rezultātā ir atklājis baisu saistību starp lauksaimniecības industrializāciju un vēža slimības izplatību sākot no 1940tajiem gadiem pasaulē. Lauksaimniecības ķimikālijas ietekmē tiek būtiski izjaukts līdzsvars starp cilvēka veselību ietekmējošām taukskābēm pārtikas produktos, kritiski samazinot taukskābes OMEGA 3 apjomu dārzeņos, augļos, miltos, gaļas un piena produktos un pat olās, ko cilvēki parasti lieto uzturā ikdienā. Salīdzinājumā ar jebkuru citu augu, linsēklās ir vislielākais OMEGA 3 pārsvars attiecībā pret citām taukskābēm.

Jo tālāk mēs distansējamies no fabrikas ēkas Mostē, jo vairāk dažādu aspektu atklājas saistībā ar šādas fabrikas esamību.

Dažas idejas, kas virmoja gaisā pēdējā Melno Caurumu radošajā darbnīcā, kas notika, 5 minūšu gājiena attālumā no sēklu šķirošanas fabrikas:

  • Fabrikas slavināšana kā uzmanības pievēršanas vai vēstures pierakstīšanas akts – kādi faktori ietekmē indivīda un kolektīvās atmiņas saturu? Kas objektam vai faktam piešķir atbilstošas kvalitātes, lai nodrošinātu tā atcerēšanos – sabiedrības izglītojošu funkciju šodien un nākotnē?

  • Kādā veidā pārveidot jau izveidoto industriju, lai panāktu veselīgāku produkciju, videi draudzīgas ražošanas rezultātā, ņemot vērā pastāvīgās pārmaiņas vietējā un globālā mērogā.

  • Cilvēka radīto objektu parādīšanās un izzušana. Jaunās attiecības starp cilvēka radīto objektu un vidi. Jaunās attiecības starp cilvēka radīto objektu un cilvēku.

  • Sēklas kā daļiņas. Daļiņas kā elementi, kas veido veselumu.

Nešķirotas un attīrītas linsēklas, no kā vēlāk tiek iegūta eļļa un milti, kas satur taukvielu OMEGA 3

Skats noMostes sēklu šķirošanas fabrikas

No kreisās – mākslinieks Taavi Suisalu, komponiste Marianna Liik, Moste sēklu šķirošanas fabrikas vadītājs Kalju Paalman, komponiste Linda Leimane

Lindas Leimanes, Mariannas Liik, Taavi Suisalu darbu struktūru skices

Melnā Cauruma radošās darbnīcas prezentācijas tīzeris – www.vimeo.com

Dalībnieki

Melnā Cauruma radošās darbnīcas dalībnieki vienojās, ka bez viņiem izstādē piedalīties tiks aicināti arī citi mākslinieki no Latvijas, Igaunijas un citurienes. Tie, kuri ir piedalījušiem kādā no Totaldobže mākslas centra organizētajiem notikumiem, uzturējušies rezidencē MoKS, vai bijuši kādā citādā veidā saistīti ar šo divu nevalstisko organizāciju darbību iepriekš.

Tuulikki Bartosik (EE) Aija Bley (LV) Inga Erdmane (LV)
Emma Fält (FI) Villem Jahu (EE) Voldemārs Johansons (LV)
John Grzinich (US) Daiga Krūze (LV) Epp Kubu (EE)
Anda Lāce (LV) Kaspars Lielgalvis (LV) Johanna Lonka (FI)
Reinis Naļivaiko (LV) Vanessa Massera (UK) Seth Nehil (US)
Pinksy, Amanda Priebe (CAN) Laura Prikule (LV)
Kelly Rauer (US) Edd Schouten (NL) Taavi Suisalu (EE)
Timo Toots (EE) Ilze Vanaga (LV) Eva Vēvere (LV)
Krišjānis Zeļģis (LV) Simon Whetham (UK)

Finansējums

Projekti par izstādes finansējumu tika iesniegti Kultūrkapitāla fondos Latvijā un Igaunijā, kā arī Igaunijas Kultūras ministrija. Finansējums tika saņemts mazāk nekā plānots, bet pietiekoši, lai izstāde tomēr notiktu.

Tika atcelti iecerētie komponistu Lindas Leimanes un Mariannas Liik skaņdarbu pirmatskaņojumi, ko fabrikā būtu atskaņojis Latvijas Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Riga" diriģenta Normunda Šnē vadībā. Tika mainīta izstādes veidošanas stratēģija. Daži no ieplānotajiem mākslas darbiem netika izveidoti kā sākotnēji iecerēts, kā arī netika veikts plānotais informācijas apkopojums par aktuālajiem pētījumiem pasaulē saistībā ar taukskābes OMEGA 3 labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību.

Tik un tā, izstāde OMEGA 3 ir īpaši nozīmīgs notikums Totaldobže mākslas centra darbībā un mēs ticam, ka arī visiem tiem, kuri šovasar nolems to apmeklēt.

Melnā Cauruma radošās darbnīcas dalībnieki (no kreisās – Linda Leimane, Voldemārs Johansons, Marianna Liik, Kaspars Lielgalvis, Taavi Suisalu) un Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Riga" diriģents Normunds Šnē tikko pēc fabrikas apmeklējuma 2015. gada novembrī

MoKS

MoKS ir mākslinieku izveidota starptautiska mākslas rezidence, kurā tiek nodrošināta dažādu makslas disciplīnu radoša sadarbība uzturoties Mostē līdz pat 3 mēnešiem, piedaloties simpozijos, radošajās darbnīcās un citās aktivitātēs. MoKS darbība Mostē aizsākās 2001. gadā ar dažādām mākslas aktivitātēm, kas tiek realizētas gan bijušās muižas ēkā, kurā atrodas MoKS, gan citās ēkās un publiskajā telpā Mostē.

MoKS regulāri iesaistās starptautiskos projektos un organizē mākslas notikumus arī citur Igaunijā un ārpus tās robežām.

MoKS pašreizējie vadītāji ir mākslinieki Evelīna un Džons Grziniči (Evelyn and John Grzinich).

Vairāk par MoKS – www.moks.ee

Rezidence MoKS

 

Moste (Mooste)

Tiešais autobuss 2. jūlijā
Mēs organizējam tiešo autobusu Rīga–Moste–Rīga uz izstādes atklāšanas pasākumu 2. jūlijā. Brauciena maksa 15,- EUR. Vietu rezervācija – info@totaldobze.com

Ar privāto auto
Ja dosieties uz Mosti ar auto, iesakām izmantot ceļu, kas iet caur Api.

Ar sabiedrisko transportu
Ja vēlaties izmantot sabiedrisko transportu:
1) vienkāršākais veids ir braukt ar autobusu uz Tartu (ap 20,- EUR vienā virzienā), un tālāk ar mikroutobusu uz Mosti (ap 2,- EUR)
2) sarežģītākais, bet lētākais – ar vilcienu līdz Valgai (ap 5,- EUR vienā virzienā), tālāk ar autobusu – uz Tartu (ap 5,- EUR vienā virzienā) un mikroautobusu – uz Mosti (ap 2,- EUR)

Mikroautobusu Tartu–Mooste_Tartu kursēšanas saraksts
http://www.peatus.ee/#route_search;33385;28321,29701,33591,33592

 

   


 12-14. maijs, 2016

Mākslinieku izveidoto un vadīto galeriju un mākslas centru tīklojuma AIM tikšanās VROCLAVĀ 2016, Eiropas Kultūras galvaspilsētā

Wrocław, BARBARA: infopunkt / kawiarnia / kultura ul. Świdnicka 8c

Mākslinieku izveidoto un vadīto galeriju un mākslas centra tīklojuma biedri no dažādām Eiropas malām satiekas regulāri tiekas sākot no 2010. gada dažādās Eiropas pilsētās, lai apspriestu darbības stratēģijas, dalītos ar zināšnām un apmainītos ar aktuālo informāciju par laikmetīgās mākslas norisēm. Totaldobže mākslas centrs ir pilntiesīgs AIM biedrs kopš 2012. gada.

SADRBĪBAS STRATĒĢIJAS

Programma
• 12. maijs
12:00–16:00 Ekspertu seminārs. AIM biedru tikšanās ar Vroclavas mākslinieku izveidotām un vadītām galerijām un mākslas centriem. Diskusijas grupās.
Pēc 18:00 Vietējo iniciatīvu apmeklējumi
https://www.facebook.com/wykwit/
https://www.facebook.com/Galeria-Sztuki-Współczesnej-MD_S-170230583075956/
https://www.facebook.com/nikielgallery/

13 maijs
14:00–15:30 Ekspertu seminārs. Diskusiju prezentācijas un diskusija ar interesentiem no Vroclavas.
16:00–17:30 Starptautiskās Mākslas meses SUPERMARKET
(piedalās mākslinieku izveidotas un vadītas galerijas un mākslas centri) un AIM prezentācijas. SUPERMARKET pārstāvis un AIM vadītājs Anreas Ribbung.

14 maijs
18:00 "Abracadabra. Politics of Collaboration" izstādes atklāšana. AIM biedru pārstāvēto mākslinieku darbi. Izstādē iekļauts arī dokumentāls video par Totaldobže mākslas centru un projektu "Melnie Caurumi", un Andra Indāna, Kaspara Lielgalvja un Lauras Prikules audiovizuālais darbs "Akmens starp Akmeņiem", kas radīts Melno Caurumu sadarbības rezidencēs Centro Negra (Spānijā) un Tāšu muižā 2015. gadā.

https://www.facebook.com/events/251948378491948/

Projekts ir Vroclava 2016, Eiropas Kultūras galvaspilsētas Vizuālās mākslas progrmmas sastāvdaļa. To finansē Polijas Kultūras un Nacionālā mantojuma ministrija, un Ziemeļvalstu Kultūras punkts.

12-14th May 2016

Artist run initiatives AIM Network meeting at
WROCLAW 2016 European Capital of Culture

Wrocław, BARBARA: infopunkt / kawiarnia / kultura ul. Świdnicka 8c

Art initiatives from all over Europe discussing possibilities, limitations and challenges. Artists taking matters into their own hands, opening their own galleries and other spaces to present their projects. A platform for knowledge and experience sharing, and for increasing the visibility and mobility of actions. Practice, inspirations, networking.

POLITYKA WSPÓŁPRACY / POLITICS OF COLLABORATION

Programme:
☛ 13 May (Friday)
14:00–15:30 Expert seminar for creators interested in self-organisation of artists, and summary of previous day’s discussions
16:00 – 17:30 Supermarket Artist-Run Art Fair and AIM Network – presentation and discussion; host: Andreas Ribbung

☛ 14 May (Satrday)
18:00 – “Abracadabra. Politics of Collaboration” Exhibition vernissage. Presentation of works by artists associated with artist-run initiatives. A project devoted to broadly defined collaboration.

https://www.facebook.com/events/251948378491948/

The project is part of the programme of the Visual Arts of the Wrocław 2016 European Capital of Culture. It is financed by the Ministry of Culture and National Heritage and Nordic Culture Point. 

 

 

PĀRRAKSTĪTĀS UN IERAKSTĪTĀS KOMPASA SARUNAS 2014 / Transcribed and recorded KOMPASS talks (in latvian) in 2014

Miķelis Fišers (gleznotājs) par izstādi “Netaisnība” lasīt klausīties

Jeļena Glazova (multimediju māksliniece) par savu radošo darbību lasīt klausīties

Andris Indāns (skaņu mākslinieks) par savas radošās darbības pēdējā laika atziņām lasīt klausīties

Toms Kreicbergs (rakstnieks) par romānu “Lopu ekspresis” lasīt klausīties

Anna Ķirse (komponiste) par savu radošo darbību lasīt